آخرین به روزرسانی: 26 بهمن 98

اسامي اعضاي هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران(دوره نهم)

اتاق آبادان

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

غلامرضا

اکبری زاده

53229040 - 061

53229042 - 061

Gh.akbarizadeh@gmail.com

2.    

مجید

پورکائد

53229040 - 061

53229042 - 061

pourkayed@gmail.com

3.    

امید

قربانی

53242113 - 061

53242113 - 061

Omidghorbani1@yahoo.com

4.    

سیدرضا

زیتون نژاد موسویان

22344788 - 021

22344788 - 021

srezazeytoon@yahoo.com

shayestekaran@yahoo.com

تلفن     1-53229040-061                   فكس 53229042-061

اتاق اراک

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

منوچهر

توسطی

3 - 32214322 - 086

32213668 - 086

mtavassoti@yahoo.com

2.    

حامد

امینی مصلح آبادی

33133708 - 086

33133708 - 086

Hamed_amini1390@yahoo.com

3.    

عماد

مردانی

33362035 - 086

33280706 - 086

mardaniemad@yahoo.com

 

4.    

ابوالفضل

بابایی

33553325 - 086

33553324 - 086

Rueinsaz.co@gmail.com

5.    

مجتبی

جلالوندی

34020471 - 086

34020471 - 086

jalalvandi2mojtaba@yahoo.com

6.    

سید سعید

رضوانی

42347490 - 086

42347490 - 086

rezvani@niksunco.com

7.    

علیرضا

بشارت

4232064 - 086

4232064 - 086

Pars_ghofl@yahoo.com

8.    

محمد حسین

حیدری

33671593 - 086

33671593 - 086

Mh_heydari77@yahoo.com

تلفن 5 - 33433100            3343320 -086        فكس 33433220 – 086

اتاق اردبیل

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

حسين

پيرمؤذن

33746003 - 045

7742002 - 045

H.Pirmoazzen@gmail.com

2.    

علي

عبداللهيان باروق

88913080 - 021

33742001 - 045

88912228 - 021

33742002 - 045

Ali_abdollahi1974@yahoo.com

3.    

حسين

وثوقي ايراني

33260523 - 045

33742002 - 045

hoseynvosuq@yahoo.com

4.    

بهروز

پورسلیمان

33522233 - 045

33522266 - 045

Arian1950@gmail.com

 

تلفن33742001 - 045                    فكس 33742002 – 045

اتاق ارومیه

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

حسن

انتظار

33386881 - 044

33386888 -044

entezar@urumada.com

2.    

محمدرضا

رستمي

33381821 -044

3383850 -044

Management@maralsanat.com

3.    

احمد

دليري

33827817 - 044

89779307 -021

Paya.bazargani@gmail.com

4.    

کاظم

مرتاض

32723620 - 044

34343781 -044

Km_azarbattery@yahoo.com

5.    

بهنام

تاج‌الديني

33369536 - 044

32414700- 044

Tajadini_brothers@yahoo.com

6.    

صمد

پورسلطاني

32430540 - 044

32430542 -044

Samad_pur@yahoo.com

7.    

ابراهیم

حق گویی

33480896 -044

33480897 -044

33480826 -044

Trade.moin@yahoo.com

8.    

مهدی

زنجانی میاندوآب

33732439 - 044

33732430 -044

Zanjani.1348@gmail.com

9.    

رضا

سواري

42350729 - 044

42350890 -044

info@keyvanmorgh.com

10.           

اميرمسعود

فاتحي

33370902 - 044

33370205 -044

Amirmasoud.fatehi@gmail.com

11.           

قاسم

كريمي

33665306 - 044

33665306 -044

Karimi_fe@yahoo.com

12.           

فریدون

همتی

32351826 - 044

33455606 -044

Feridoun.hemmati@yahoo.com

تلفن 9- 33459834-044           فكس 33459833-044

اتاق اصفهان

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

 

مسعود

گلشیرازی

36625056 -031

36613636 -031

amirgol@me.com

1

اصغر

اخوان مقدم

36625056 -031

36613636 -031

asgharmoghadamco@yahoo.com

2

سید رسول

رنجبران

36625056 -031

36613636 -031

ranjbaran37@gmail.com

3

بهرام

سبحانی

36625056 -031

36613636 -031

Sobhani2@yahoo.com

4

رضا

برادران اصفهانی

36625056 -031

36613636 -031

info@rezabaradaran.ir

5

مجتبی

کاروان

36625056 -031

36613636 -031

karevan@isfahancement.com

7

اکبر

لباف

36625056 -031

36613636 -031

a.labaf@live.com

8

غلامرضا

اخوان فرید

36625056 -031

36613636 -031

info@rahafarm.com

9

محمد

صادقی

36625056 -031

36613636 -031

Mohamadsadeghi9039@gmail.com

10

حمیدرضا

قلمکاری

36625056 -031

36613636 -031

office@sepahandaneh.com

ceo@sepahandaneh.com

11

سید عبدالوهاب

سهل آبادی

36625056 -031

36613636 -031

Abdolvahab.Sahlabadi@yahoo.com

12

احمد

خوروش

36625056 -031

36613636 -031

officemanager@kavirsteel.ir

13

فرشته

امینی

36625056 -031

36613636 -031

f.amini@golnoor.com

14

محمدرضا

رجالی

36625056 -031

36613636 -031

ceo@zarifmosavar.com

rejalir@gmail.com

15

احمد

پزنده

36625056 -031

36613636 -031

Nikan.profile@gmail.com

تلفن 3656 -031             فكس 36615099-36613636-031

اتاق اهواز

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

شهلا

عموري

33332642 -061

33332551 -061

Amoori.sh@gmail.com

2.    

سيدسلطان

حسيني امين

33332744 -061

33332551 -061

Vesal.ho@gmai.com

3.    

سیروس

عبیاوی

33774854 -061

33778325‍ -061

Senator1129s@gmail.com

4.    

علی

حمولی طرفی

33332744 -061

33332551 -061

atorfi@yahoo.com

5.    

مهدی

رحیمی

34437439 -061

34450179 -061

Arya_foulad@yahoo.com

6.    

سید هبت اله

اصولی

66414624 -021

66413870 -021

66412885 -021

atc@mavara.com

7.    

صادق

سواعدي

33332642 -061

33332551 -061

Sadeg5755@gmail.com

8.    

محمد جواد

امانی

34448288 -061

34430202 -061

eamengheteh.pr@gmail.com eamengheteh.pr@yahoo.com

9.    

نعمت ا له

نوري زاده گلنگشی

33380086 -061

33384709 -061

Khozestan.balaro@yahoo.com

10.           

شاهرخ

شیشه گر

32237079 -061

32925608 -061

Bazargani.shishegar@gmail.com

11.           

نادر

بهشتی نسب

33756008 -061

33756009 -061

Nader.beheshti5@gmail.com

12.           

محمد

عبیاوی

33789054 -061

33789054 -061

Adib.abiat@yahoo.com

13.           

خیریه

نیسی

32930110 -061

34490053- 026

Kh.neisi1341@gmail.com

14.           

عبداله

شماخته

33332744 -061

33332551 -061

Amin2011b@yahoo.com

تلفن33332900-33332744 -061                فكس 33332551 -061

اتاق ایلام

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

شعبان

فروتن

33335220 -084

33332281 -084

Shabaan.foroutan@yahoo.com

2.    

سعد

حسيني

33335220 -084

33332281 -084

hosseini@ilamccima.ir

3.    

فرزاد

فيض اللهي

32244015 -084

33332281 -084

f.feizolahi@ilamccima.ir

4.    

سجاد

شيرخاني

33335220 -084

33332281 -084

s.shirkhani@ilamccima.ir

5.    

محسن

چمن آرا

88889023 -021

88782953 -021

Chamanara_mohsen@yahoo.com

6.    

سید محمد

موسوی نسب

33335220 -084

33332281 -084

seyedmohamadmosavinasab@gmail.com

7.    

فرج

امیدی

33825035 -084

33825035 -084

omidifaraj@gmail.com

8.    

اکبر

ابراهیم نژاد

33335220 -084

33332281 -084

info@ilamccima.ir

9.    

محمد

ملکی

33827036 -084

33827036 -084

mohamad.maleki.parsa@gmail.com

10.           

عدنان

کرمی نسب

32225747 -084

33332281 -084

info@ilamccima.ir

11.           

ادریس

پاپایی

33334797 -084

33334797 -084

Edris­_papaiy@yahoo.com

تلفن 33337134-33349181-084           فكس 33332281-084

بجنورد

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

حسنعلی

مرادیان

37521819 -051

37521820 -058

Alimoradiyan22@gmail.com

تلفن   32728237 - 32728242 -058         فكس  32728241-058

اتاق بوشهر

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

خورشيد

گزدرازي

8 -33334446 -077

33323964 -077

Khorshid.gezderazi@gmail.com

2.    

مختار

قاسمي

8 -33337791 -077

33322803 -077

Mokhtar.ghasemi33@gmail.com

3.    

سيد حسين

معروف

33327210 -077

33320660 -077

marouftrading@gmail.com

4.    

سید جبار

موسوی

33326024 -077

33322522 -077

Zamen.ahoo@yahoo.com

5.    

سید محمد حسین

عظیمی

35324092 -077

88604045 -021

Mh_azimi@yahoo.com

6.    

حمزه

بویراتی

33140553 -077

33322803 -077

hamzeboyrati@yahoo.com

7.    

احمد

مرادی

7 -33544176 -077

33544176 -077

Ahmad.moradi2015@yahoo.com

تلفن 33322073-077                  فكس 33322803-077

اتاق بندرعباس

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

حسن

روحانی تازیانی

32236812 -076

32235913 -076

info@carpel.co

2.    

محمد

آشینه

32242410 -076

32240994 -076

m.ashineh48@yahoo.com

3.    

بدر

دریابان

44230590 -076

44230524 -076

info@albadr_gt.com

4.    

مهران

نجاتی

16 -32250511 -076

19- 32250518 -076

Mehran.nejati53@yahoo.com

5.    

سید علی

هاشمی

32242167 -076

32243433 -076

hormozbeton@gmail.com

6.    

حمید

طیبی

32240432 -076

32240434 -076

OMID_OTB@YAHOO.COM

7.    

سید محسن

بنی هاشمی

32222287 -076

32212930 -076

smbanihashemi@yahoo.com

8.    

عباس

براهیمی قلعه قاضی

33676518 -076

33676518 -076

A.berahimi@yahoo.com

تلفن: 33453240-076                 فکس: 33453006-076

اتاق بیرجند

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

9.    

محسن

احتشام

88810088 -021

88346480 -021

ehtesham@tarvandsaffron.com

10.           

عبدالکریم

امین زاده

4 -33968742 -021

33968096 -021

Aminzadeh_karim@yahoo.com

11.           

سید علی

خیریه

88652744 -021

88652744 -021

a.kheirieh@mmkj.ir

تلفن 4-32400591-056         فكس 32400590-056

اتاق تهران بخش بازرگانی

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

مسعود

خوانساري

2 -22018420

22018435

masoudkhansari@gmail.com

2.    

محمدرضا

انصاري

24801000

2- 24801700

22135043

md@kayson-ir.com

3.    

سيده فاطمه

مقيمي

4 -88723753 

88430134

88414388

88720461

sadidbar@yahoo.com

4.    

محمدرضا

بهزادیان

88652101

88652104

mrbehzadian@gmail.com

5.    

ناصر

رياحي

22140563

22094279

n_riahi@darmanara.com

6.    

محمد

اميرزاده

9 -22378378

22373881

chairman@didasgroup.com

7.    

محمد

لاهوتي

26657352-22392396

26657931

mlm@lahouti.net

8.    

سيدرضي

حاجي آقا ميري

55613141 - 55613124

55891406

razi@razimiri.com

9.    

عباس

آرگون

88107500

88713609

argon.abbas@gmail.com

10.           

شهاب

جوانمردی

26209384

88327614

javanmard@gmail.com          

11.           

افشین

کلاهی

5 -88923652

889223656

kolahi@rahnegar.com

12.           

سید مجید

صدری

44484141

88182440

sadri@tci.ir

13.           

محمدرضا

طلایی

88530751

88511721

talaee@gmail.com

14.           

مجید

حسینی نژاد

24580000

43049000

24580999

43049990

majid@alibaba.ir

15.           

مهرداد

عباد

22070718 -22070587

22071573

ebad@dayangas.com

16.           

محمد مهدی

فنایی

22266657 -88775958

88789448

m.fanaei@electrokavir.com

تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران بخش صنعت

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاكس

E-mail

1.    

سيدمحمد

اتابك

44 -88884742

88884702

atabak77@gmail.com

2.    

رضا

پديدار

88771289

88888170

r.padidar@iscogroup-ir.com

3.    

حميدرضا

صالحي سلمي

42741105

88822911

hrssalhi@gmail.com

4.    

محمود

نجفي عرب

88673718

88673721

najafiarab@gmail.com

5.    

عليرضا

كلاهي صمدي

81930140 -81930150

88762471

akolahi@abharcable.com

6.    

محمدرضا

نجفی منش

2 -88650071

88793820

najafimanesh@asilent.com

7.    

عباسعلی

قصاعی

88770044

88663099 - 88888352

info@zariniran.com

8.    

علی

نقیب

77339575

77349790

naghib_a@yahoo.com                  naghib@dr-abidi.ir

9.    

هاله

حامدی فر

88020579

88591575

office@cinnagen.com

hamedifarh@cinnagen.com

10.           

حسن

احمدیان

88746401

88746404

ceo@paadiran.com

11.           

هرویک

یاریجانیان نماگردی

77339719

77326041

hervik@outlook.com

12.           

فرزین

فردیس

82100000

88686917

fardiss@parssaman.com

13.           

محمد حسن

دیده ور

3 -77251862

77844068

arkangas@arkangas.com

14.           

محمدرضا

زهره وندی

77900332

77904934

info@almasgroupiran.com

تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران بخش کشاورزی (خصوصی)

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

کاوه

زرگران

88882632

88882752

88881938

ifif.food@yahoo.com

2.    

احمد

صادقیان

40 -88729835

88722666

ahmad@sadeghian.com 

3.    

حسن

فروزان فرد

43089100

43089999

info@forouzanfard.ir   

ff@ipcgroup.ir

4.    

مهدی

معصومی اصفهانی

80 -66914971

66910946

webmaster@telavang.com--   masami.tel@gmail.com

5.    

احمدرضا

فرشچیان

9 -26210886

26210946

smc@smcgroupsa.com

6.    

علی

تقوی فر

22050495- 22050479

22054247

edari@seamorhg.ir

تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران بخش کشاورزی (دولتی)

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

عبدالمهدی

بخشنده

43544001

88199639

bakhshandeh50@yahoo.com

2.    

علی اکبر

مهرفرد

43544800-801

88199627

aliakbar.mehrfard1@gmail.com

3.    

حسین

شیرزاد

17 -8890011

88893982

manager@corc.ir

 info@corc.ir

4.    

سید محمدحسین

شریعتمدار

45 و85732851

88825111

shariat1320@yahoo.com

5.    

حسن

رکنی

21- 43541520

88199619

rokni.hasan@gmail.com

تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران – بخش معدن

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

فريال

مستوفي

56 -88654451

88501176

ferial@kdd-group.com

info@kdd-group.com

2.    

محمدرضا

بهرامن

88847685 – 88847460

88830581

bahraman.m.r@gmail.com

3.    

علاء

میرمحمدصادقی

88755031

88502747 – 88741721

 

4.    

سجاد

غرقی

83 -26119280

22286188

ceo@matmaa.com

تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران وزارت صنعت، معدن و تجارت (دولتی)

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

محمدرضا

فیاض

88901080 -81762484

88906026

-

2.    

جعفر

سرقيني

88908013

9 -81774257

88807476

jsargheini@yahoo.com

3.    

صادق

نجفی

81774411 -88897608

88807774

-

4.    

فرشاد

مقیمی 

19 -44934418

48225702

moghimi@isipo.ir

5.    

سعید

زرندی

81762526

88903579

saeed_zarandi@yahoo.com

6.    

خانم افروز

بهرامی

12 -88738611

88738635

manager@egfi.org

7.    

مهدی

میر اشرفی

88501425 -88501437

88507553

irica.gov@gmail.com

8.    

عباس

قبادی

88969652 -88969429

88965051

ghobadi1346@gmail.com

9.    

یعقوب

کارگرزاده

7 - 22139256

7 22139256

kargarzadeh300@gmail.com y.

10.           

محسن

مهرعلیزاده

88203532

88203314

mehralizadeh@izsf.net

11.           

مجتبی

صفایی

88345971

4 -88345993

88345951

mojtaba_safaee95@yahoo.com

12.           

حمید

زادبوم

7 -22662626

22662625

zadboom@gmail.com

seyf1360@yahoo.com

13.           

مهدی

صادقی نیارکی

88908217

88900551

industry@mimt.gov.ir

 

14.           

علی اکبر

رضایی

8 -44528536

44528530

Sun19717@yahoo.com

تلفن5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تبریز

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.    

يونس

ژائله سعدآباد

34328021 -041

34328020 -041

ravabet@shirinasal.com

2.    

صمد

حسن زاده

36306375 -041

36306787 -041

tti@tabriztile.com

3.    

جمشيد

برزگر

33366948 -041

33354376 -041

info@betonkaveh.com

4.    

قاسم

خليل نژاد قويدل

33307780 -041

33307780 -041

azarchaksoa@gmail.com

5.    

رضا

كامي

35515321 -041

35513425 -041

Rz.kami@yahoo.com

6.    

سونيا

انديش

33366279 -041

33378917  -041

Sonia.andish@gmail.com

7.    

علي

سالک نجات

36373636 -041

36373637 - 041

info@anataco.com

8.    

پرويز

بيوک

36306786 -041

36306205  -041

ceooffice@shoniz.com

9.    

رسول

بيوک

36307591 -041

36307600 - 041

dadashbaradar@aidin.ir

10.           

ابوالفتح

ابراهيمي

34245850  -041

34245952 -041

ebrahimi.ab1@gmail.com

11.           

مسعود

بنابيان

35261700 -041

35260808 - 041

mbonab@yahoo.com

12.           

ناصر

امجد

33273833 -041

33273830 - 041

atp@atp-oil.com

13.           

عباس

کمالی

36378080 -041

36377895 -041

abbas@amirnia.com

14.           

محمود

ابراهیمی

33335050 -041

33338080 -041

m.ebrahimi@afasteel.com

15.           

سید یوسف

حسینی

35595105 -041

35595105 -041

Hosseini.khoshahd@gmail.com

تلفن 2-35264111-041           فكس 35264115-041