آبادان

نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

ميزان تحصيلات

سوابق کاري

اطلاعات تماس

تلفن

نمابر

ایمیل

سيامک

علي شاهپور ده شيخي

1345

ديپلم

21 سال سابقه ترخيص کالا، صادرات و واردات، از سال 82 الي 85 منشي هيأت رئيسه (دوره پنجم) - از سال 86 الي 93 نائب رئيس اول اتاق (دوره ششم و هفتم) - در حال حاضر رئيس اتاق ( دوره هشتم)

53229838- 53221565 -061

53225833-061

alishahpour@abadanccim.ir

محمدصادق

جوهري

1346

ديپلم

دو دوره عضو هيأت رئيسه اتاق آبادان از سال 85 الي 93،    دو دوره رياست اتحاديه صنف کتاب و لوازم التحرير از 85 تا کنون، يک دوره رياست اتاق اصناف از سال 89 تا کنون، رياست کميسيون بازرگاني و نيز عضو کميسيون معاملات اتاق آبادان، عضو کميسيون حل اختلافات مالياتي شرکتهاي بازرگاني

53323811-061

53339522-061

johari@abadanccim.ir

اسدالله

کردزنگنه

1347

ديپلم

25 سال سابقه فعاليت بازرگاني، صادرات و واردات، از سال 69 تاکنون مدير شرکت گروه بازرگاني زنگنه، از سال 73 تاکنون مدير شرکت آتش نشان جنوب

53321907-061

53321821-061

Asad_zanganeh@yahoo.com

احمد

زندي

1337

ديپلم

از سال 1374 تا کنون مسئول اتحاديه شيشه بر، قاب ساز و صنوف همگن، از سال 79 مسئول اتاق اصناف، دو دوره عضو هيأت نمايندگان اتاق آبادان

53337431-061

53337030-061

Ahmad.zandi1337@gmail.com

محسن

براتي

1357

ديپلم

15سال پرسنل اتاق آبادان (1 سال مدير روابط عمومي، 3 سال مدير اداري مالي)، 12 سال فعاليت بازرگاني

2-53229041-061

53225500-061

Barati3287@gmail.com

مجيد

پورکايد

1339

کارداني

از سال 1363 الي 1365 رئيس تدارکات شرکت خانه سازي ايران( تأمين اجتماعي)، از سال 68-65 رئيس کارخانه آجر و سفال شرکت خانه سازي ايران( تأمين اجتماعي)، از سال 68-1367 سرپرست طرح خودياري بنياد امور مهاجرين شهرستان سربندر، از سال 88-86 مدير بازسازي پتروشيمي ياوان کشور تاجيکستان، از سال 69 الي 86 در سيستمهاي تعميرات و پروژههاي پتروشيمي آبادان

53227688-061

53260018-061

M_pourkayed@yahoo.com

مسعود

خياط زاده

1346

ديپلم

از سال 1385 تا کنون رئيس هيأت مديره شرکت شهدکارون (کارخانه توليد قند)، از سال 1385 الي 1390 عضو هيأت رئيسه اتحاديه بنکداران مواد غذايي، از سال 1388 تا کنون مدير عامل شرکت حمل ونقل و دريايي نگين دريا، از سال 1389 الي 1393عضو هيأت نمايندگان اتاق آبادان، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايرن در دوره هفتم

53331144-061

53335001-061

Masood.kh443@gmail.com

قاسم

زارعي

1332

ديپلم

4 دوره عضو هيأت نمايندگان اتاق آبادان- 12 سال سابقه بازرگاني

53329494-061

53229042-061

zareei@abadanccim.ir

سيدرضا

زيتوننژاد موسويان

1341

 

معاون فرماندار و بخشدار آبادان 62-1360، رئيس بنياد امور جنگزدگان کشور و معاون وزير 68-1364، معاون وزير کار و امور اجتماعي و وزير معادن و فلزات، مشاور اقتصادي و بازرگاني وزارت کشور 1380، دانشگاه آزاد اسلامي، مديرعامل شرکت توليپرس، رئيس هيأت مديره پخش البرز

22344788

22344788

srezazeytoon@yahoo.com

مسعود

عبادي پور

1341

ديپلم

مدير عامل شرکت اقتصاد پايدار اروند- امور توليد و بازرگاني، مدير عامل شرکت شهد خرماي آبادان- امور بسته بندي و صادرات خرما، دو دوره عضو هيأت نمايندگان اتاق آبادان، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران در دوره هفتم، سه سال سابقه عضويت در هيأت تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي شعبه 1 و 2 آبادان، رئيس انجمن ملي خرماي ايران- شعبه استان خوزستان، بازرس اصلي کانون صنايع غذائي ايران

53327936-061

53322421-061

masoud.ebadipour@gmail.com

ايمان

غلامحسين‌ زاده

1362

کارشناسي مهندسي عمران

سرپرست اجرا و دفتر فني سيويل،سرپرست آزمايشگاه مکانيک خاک و بتن در پروژه فاز 3 پالايشگاه آبادان (بنزين سازي) شرکت جندي شاپور مهندس دفتر فني سيويل و سرپرست اجرا و کنترل کيفيت سيويل،سرپرست آزمايشگاه مکانيک و خاک و بتن در پروژه 3 پالايشگاه آبادان (بنزين سازي) شرکت ساختمان و نصب ECC، مدير عامل شرکت شيرينک خرماي آبادان (صادرات خرما)

53529173-061

53529174-061

Iman.gho8@gmail.com

غلامحسين

غلامعليان دهاقاني

1339

کارشناسي مديريت بازرگاني

دو دوره عضو هيأت رئيسه و هيأت نمايندگان اتاق آبادان از سال 85 الي 93، مدير شرکت نيک شهرزاد اروند

88174270

88174295

gholamalian@abadanccim.ir

اميد

قرباني

1353

مهندس شيمي

20 سال ترخيص کالا

53242367-061

53242367-061

Omidghorbani1@yahoo.com

سيدحميد رضا

کاشي

1357

ديپلم

از سال 83 تا 87 رئيس اتحاديه رايانه، از سال 84 تا کنون نمايندگي شرکت سوني، از سال 91 تاکنون واردات خودرو

7-53224726-061

53225500-061

pishgamcomputer@yahoo.com

ابراهيم

کاظمي

1332

کارشناسي آمار

رييس اداره صنايع و معادن آبادان و خرمشهر از سال 1386 الي 1384، مديريت صنايع منطقه آزاد اروند از سال 1384 الي 1389، مديريت شهرکهاي صنعتي آبادان و خرمشهر از سال 1389 الي 1390 (بازنشستگي از وزارت صنايع و معادن)، مدير عامل شرکت صنايع کيميا کاران آبادان فعال در شهرک صنعتي آبادان از 1390 تاکنون، مشاور شرکتهاي توليدي، توسعه صنعت پترو کاردان و شرکت الماس اروند آبي در آبادان و خرمشهر

53229041-061

53229042-061

Ekazemi33@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اراک

نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

ميزان تحصيلات

سوابق کاري

اطلاعات تماس

تلفن

نمابر

ایمیل

محمدرضا

جعفري

1352

 

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزي، 3 دوره متوالي رئيس انجمن صنايع همگن، برق و الکترونيک و لوازم خانگي، عضو اتاق مشترك ايران و چين، عضو اتاق مشترك ايران و آلمان و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك در دوره پنجم هيأت نمايندگان- رئيس اتاق اراک در دوره ششم هيأت نمايندگان، عضو کميسيون توسعه صادرات توسط صادرات و صنعت اتاق ايران، رئيس کميسيون صادرات اتاق در استان مرکزي، توليدکننده لوازم خانگي

32228753-086

32210065-086

m.jafari78@yahoo.com

منوچهر

توسطي

1336

کارشناس فيزيک

عضو هيأت مديره کانون حمايت و بازنشستگي آينده ساز از سال 92 تاکنون،عضو هيأت مديره مؤسسه داوري حقيقت جويان معدن مرکزي، رئيس هيأت مديره انجمن قطعه سازان خودرو استان مرکزي از سال 85 تا کنون، رئيس خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزي از سال 85 تاکنون، نايب رئيس خانه صنعت و معدن و تجارت ايران از سال 1392 تاکنون، مدير عامل و عضو هيأت مديره شرکت رويان فرآيند اراك از سال 86 تا کنون.

32214322-086

2213668-086

mtavassoti@yahoo.com

حميدرضا

مهدي نيا

1339

ديپلم

عضو هيأت مديره شرکت مديران، عضو کارگروه تدوين برنامه استانداري استان مرکزي، عضو اتاق بازرگاني ايران و چين، ايران و ايتاليا و ايران و ترکيه، عضو هيأت مديره شرکت دنا در کشور ترکيه، عضو هيأت مديره شرکت يورو لجور در کشور روماني، واحد نمونه ملي سال 83، واحد نمونه استاني سال 92 و 93، کارآفرين برتر استاني سال 92

34131400-086

34131140-086

H_mahdinia@lajvarh.com

محمدرضا

منصوريان

1324

کارشناسي مهندسي ماشينسازي

مديريت توليد کارخانه ماشين سازي اراك، مديرعامل شرکت مشاوره صنعتي و ساختماني پرتيش به مدت 2 سال، سهامدار و مديرعامل شرکت کيان سازه از سال 1363، رئيس هيأت مديره و سهامدار شرکت رستاك کيان سازه، عضو هيأت مديره و سهامدار شرکت فن آوران توسعه پايدار و خزانه دار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك در دوره پنجم هيأت نمايندگان عضو هيأت مديره شرکت شهرکهاي صنعتي

34130736-086

34130740-086

Mansourian@arakccim.ir

حيدر

پيمانفر

1332

ديپلم

عضو هيات حل اختلاف دارايي شهرستان ساوه 87-76، عضو کميسيون هياتهاي حل اختلاف تامين اجتماعي از سال 76 لغايت، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراک و نماينده اتاق بازرگاني اراک در اتاق ايران در دوره پنجم هيات نمايندگان، عضو کميسيون حمل ونقل ترانزيت کشور در اتاق ايران و کار آفرين برتر در امور حمل و نقل سال 92

42214562-086

42214561-086

peymanfar@arakccim.ir

محمود

آقابيگلوئي

1317

سيکل

کسب گواهينامه رسمي آموزش صادرات و بازاريابي از مرکز توسعه تجارت ايران، کسب گواهينامه امور گمرکي و ترخيص کالا، دريافت گواهينامه رسمي از مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني استان، عضو اتاق مشترك ايران و چين و سوئد، يک دوره عضو هيأت مديره کانون کارآفرينان استان مرکزي و عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك در دوره پنجم هيأت نمايندگان

086-33247351

086-33247351

aghabiglooei@arakccim.ir

عليرضا

آقاخاني

1330

کارشناس ارشد بازرگاني بين المللي

عضو کميسيون هيأت حل اختلاف مالياتي اراك، عضو عليالبدل هيأت تجديد نظر تأمين اجتماعي اراك، عضو انجمن اقتصاد دانان ايران، عضو کميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني ايران، دبير اتاق بازرگاني اراك از سال 1382 و عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك و نماينده اتاق بازرگاني اراك در اتاق ايران در دوره چهارم و پنجم و ششم هيأت نمايندگان- کارشناس رسمي دادگستري

32217780-086

32217780-086

aghakhani@arakccim.ir

مجيد

ايزدي

1346

مديريت راهبردي کسب و کار

رئيس کميته زيست محيطي شهرك صنعتي حاجيآباد، نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت در کميته پسماند و آلاينده ها، جزء سه شرکت رتبه يک دانش بنيان در استان مرکزي، کارآفرين برتر کشور طي دو دوره از جشنواره کارآفرينان برتر، طرح برتر صنعتي کشور در سال 92، رتبه نخست جشنواره تالاب ميقان در امور زيست محيطي، شرکت برتر در امور زيست محيطي در سال 93

34131484-086

34131366-086

Izadi.majid100@gmail.com

ناصر

بيگي

1338

دکتراي دامپزشکي

نايب رئيس هيأت مديره شرکت بازرگاني درنا از 1381 تاکنون. عضو هيأت نمايندگان اتاق اراک در دوره پنچم و نماينده استان در اتاق ايران و عضو کميسيون کشاورزي اتاق ايران. عضو هيأت مديره انجمن جوجه يکروزه ي ايران از 1389 تا کنون. عضو هيأت مديره انجمن وارد کنندگان مواد پروتئين خام دامي کشور از 1390 تا کنون. عضو هيأت مديره صندوق حمايت از صنايع طيور کشور از 1389 تا کنون

88281831

88281834

beykinaser@yahoo.com

سيد جمشيد

جمشيديمفرد

1342

ديپلم

مؤسس و بنيانگذار شرکت کشت و صنعت نورآفرين دليجان، از سال 1383 دو سال به عنوان نايب رئيس و از سال 1385 تاکنون به عنوان مديرعامل شرکت نورآفرين، دومين توليدکننده برتر در رشته گاوداري صنعتي در سطح کشور سال 1386، توليدکننده نمونه کشور در رشته گاوداري صنعتي در سال 88

88979015

88971245

noorafarin88@gmail.com

محمدعلي

عباسي

1336

 

عضو پيوسته مرکز علمي انجمن مديران ايران، عضو انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه علامه طباطبايي، عضو انجمن فارغ التحصيلان رشته مديران اجرايي، عضويت انجمن مديران صنايع و خانه صنعت و معدن و عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك و نماينده اتاق بازرگاني اراك در اتاق ايران در دوره پنجم هيأت نمايندگان

88979015

88971245

M.aliabbasi20@yahoo.com

بهروز

محمدي

1350

دکتراي پزشکي

مديرعامل شرکت رهاورد سانيا، عضو اتاق بازرگاني ايران، نماينده در هفت اتاق مشترك ايران و ا نگليس، کانادا، ايتاليا، بلژيک، چين، امارات متحده عربي و هند و عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك و نماينده اتاق بازرگاني اراك در اتاق ايران در دوره پنجم و ششم و هفتم هيأت نمايندگان، واحد نمونه صنعتي92، منتخب، 93، صادرکننده برگزيده استان مرکزي سال 92- صادرکننده نمونه ملي سال 91

88733484

88754363

Drbehrouz.m@gmail.com

محمدرضا

محمدي

1335

ديپلم

عضو سابق هيأت امنا و مدير عامل سابق مؤسسه خيريه امام صادق (ع) دليجان، عضو هيأت حل اختلاف مالياتي دليجان بعنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك و مجمع امور صنفي، عضو هيأت حل اختلاف مالياتي محلات بعنوان نماينده اتاق بازرگاني اراك و منشي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك در دوره پنجم

44244080-086

44244180-086

mohammadi@arakccim.ir

محمد

مصطفوي

1323

کارشناس مهندسي مکانيک

عضويت در شوراي بافت تاريخي استان مرکزي از سال 89، عضويت در کميسيون بررسي طرحهاي عمراني اماکن مذهبي استان سال 82، و عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك و نماينده اتاق بازرگاني اراك در اتاق ايران در دوره پنجم هيأت نمايندگان

33280706-086

1-32272020-086

Mostafavi@arakccim.ir

بهنام

نيكفر

1353

کارشناسي مهندسي معدن

مديرعامل شرکت نمايشگاهي يکتا سنگ، بهره بردار معدن تخت تجره شرقي کاشان، سرپرست معدن لايبيد و گدارسرخ، عضو هيأت مديره شرکت تعاوني معدني تجرگان، سرپرست معدن مرمريت مارال، عضو هيأت مديره شرکت تعاوني معدني سرچشمه محلات، مديرعامل معدن عقيق سنگ محلات، عضو هيأت مديره شرکت تعاوني معدني نيک سنگ ستق، نايب رئيس کانون سنگ ايران، کارشناسي استخراج معدن

43226667-086

43228181-086

info@nikfargroup.com

 
 اردبیل

نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

ميزان تحصيلات

سوابق کاري

اطلاعات تماس

تلفن

نمابر

ایمیل

حسين

پيرمؤذن

1345

کارشناسي ارشد

مديرعامل کارخانه توليدي صنعتي شيردستگاه، رئيس هيأت مديره شرکت آرتا خورشيد زرين، رئيس هيأت مديره شرکت نورد گستر اردبيل، رئيس خانه صنعت و معدن استان اردبيل، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اردبيل، رئيس کانون کارآفرينان استان اردبيل، عضو هيأت مديره اتاق مشترک ايران و گرجستان، رئيس ميز مشترک ايران و آذربايجان، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران

33746003 - 045

7742002-045

Shirdastghah@yahoo.com

بهروز

پورسليمان

1342

 

مدير عامل گروه بازرگاني و توليدي طلائي آريان، مدير عامل انجمن نيکوکاري ابرار استان اردبيل، صادرکننده کاشي و سراميک و چيني آلات بهداشتي و خشکبار با برند آريان، صادرکننده نمونه استان اردبيل، کارآفرين منتخب در رسته صادرات غير نفتي استان اردبيل در سال 1387، عضو هيأت رئيسه مؤسسه خيريه مستمندان اردبيل

33522233-045

33522266-045

Arian_trading_house@yahoo.com

علي

عبداللهيان

1326

 

معاون وقت امور شهرستانهاي اتاق ايران، مشاور رئيس اتاق ايران، مديرعامل مؤسسه اعتباري دانشگاه و عضو هيأت مديره و امناي بنياد شريف (وابسته به دانشگاه شريف)، از مؤسسين و عضو امناي بنياد رسالت، مدير عامل بنياد رسالت و رئيس هيأت مديره شرکت روزنامه رسالت

88913080

88912228

 

عبدالرضا

بيگناه

1338

کارشناسي مديريت بازرگاني

عضو مؤسس کميته انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران اردبيل، رئيس انجمن شهرک صنعتي از سال 64 تا 79، عضو هيأت رئيسه اتاق اردبيل، عضو هيأت مؤسس اتاق اردبيل، مدير عامل شرکت سبلان شهد، مدير عامل شرکت قند گلفام، عضو هيأت رئيسه آرتا گلبافت، عضو هيأت مديره شرکت تعاوني نيکان مهر سبلان، عضو هيأت مديره شرکت آذر سبلان شهد، رئيس انجمن ملي زنبورداران و توليد کنندگان عسل ايران، صادرکننده نمونه عسل و خشکبار سال 86، عضو هيأت مديره انجمن نيکوکاري استان اردبيل

33337696-045

33337108-045

Bigonah_trading@hotmail.com

حسن

زرين قبا

1339

فوق ديپلم

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني اردبيل، مدير عامل شرکت ابزار سازي آتا ماشين

33715044-045

33718070-045

Ata_machine@yahoo.com

سيدناصر

رئيسي

1335

 

رئيس و عضو هيأت رئيسه سابق اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي اردبيل، نايب رئيس و عضو هيأت مديره خانه صنعت و معدن استان، مدير عامل و نايب رئيس هيأت مديره شرکت آبهاي معدني پاک آب سبلان، مؤسس شرکت ابزار سازي آتا ماشين

33261943-045

33242729-045

Vataco@vata.ir

عيسي

شاهي زارع

1337

ديپلم

توليدکننده و صادرکننده بذر سيب زميني، عضو هيأت رئيسه و هيأت نمايندگان اتاق اردبيل، يکي از بنيانگذاران اتاق بازرگاني اردبيل، رئيس تشکلهاي بخش کشاورزي اردبيل

33444447-045

33441304-045

E.shahezare@gmail.com

فرهاد

صفري

1354

کارشناسي ارشد مديريت دولتي

عضو هيأت نمايندگان اتاق اردبيل، عضو هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان استان اردبيل، بازرس اتحاديه محصولات کشاورزي،مدير عامل شرکت بازرگاني فرهان

32823772-045

32823772-045

Farhadsafari92@gmail.com

حسن

عرشي

1305

ديپلم

عضو هيأت نمايندگان اتاق اردبيل، رئيس هيأت مديره شرکت ريسندگي اتحاد پشم، توليد خامه پشم

33717399-045

33714688-045

info@accima.ir

کمال

فتحي بيطرف

1334

ديپلم

رئيس هيأت مديره شرکت آرتا کليک در اردبيل، رئيس هيأت مــديره توليد فيلم چند لايه و رئيس هيأت مديره توليد فرمالين در اردبيل، رئيس هيأت مديره توليد ورقهاي خام MDF و HDF در اردبيل، رئيس هيأت مديره توليد آغشته سازي کاغذ به ملامين در اردبيل، رئيس هيأت مديره توليد ورقهاي لمينيتي MDF و HDF و نئوپان در اردبيل

32326101-045

32326110-045

kamal.fb@artagroup.com

محمد حسين

قبادي ساميان

1323

 

عضو هيأت نمايندگان اتاق اردبيل

33238269-045

33238269-045

gparissa@yahoo.com

عباد

قضائي نيار

1358

کارشناسي حقوق

عضو هيأت مديره شرکت آلماتوز ، مسئول انجمن سيب زميني استان اردبيل، صادرکننده محصولات کشاورزي

33616894-045

33627323-045

Almatoz_co@yahoo.com

لطيف

محسني ججين

1327

ديپلم

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني اردبيل، رئيس انجمن توليد کنندگان شن و ماسه استان، مدير کارخانه توليد مصالح ساختماني، شن و ماسه

33237776-045

33237776-045

latifmohsenijajin@gmail.com

حسين

وثوقي ايراني

1355

کارشناسي مهندسي برق

رئيس اتحاديه صادرکنندگان توليدات صنعتي اردبيل 92-89، دبير اجرايي اتاق اردبيل 92-89، دبير کل اتاق اردبيل سال 93، مديرعامل شرکت فرش وثوق 88-79، رئيس اتحاديه تعاونيهاي فرش دستباف استان 81-79، رئيس هيأت مديره شرکت مشاوره سازندگان فرداي نيرو تابان 93، عضو هيأت مديره شرکتهاي ساختماني و تأسيساتي بهنو، مهنو 83-79 و آريان بناي آرتاويل 93، نماينده کارفرمايان در هيأت تشخيص مطالبات تامين اجتماعي 88-83، سه دوره عضو هيأت نمايندگان اتاق اردبيل

33260523-045

33364285-045

hoseynvosuq@yahoo.com

مهدي

وقار

1342

ديپلم

مدير عامل شرکت کاران ساوالان اردبيل، عضو هيأت نمايندگان اتاق اردبيل، بازرگاني خودرو، فعاليت در بخش خصوصي

33223124-045

33231242-045

info@accima.ir

 
 ارومیه

نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

ميزان تحصيلات

سوابق کاري

اطلاعات تماس

تلفن

نمابر

ایمیل

حسن

انتظار

1323

ديپلم

مدير عامل شرکت توليدي اروم آدا، رئيس هيأت مديره شرکت آتيه سپيد، بيش از 50 سال سابقه فعاليت تجاري، توليدي و بنيانگذار اتاق نوين اروميه، عضويت در اتاقهاي مشترک : ايران و فرانسه، ايتاليا، انگليس، ترکيه، عراق، چين و آفريقا

33353163-044

32351706-044

elhossinpour@gmail.com

علي

ديلمقانيان

1348

 

عضو شوراي بازرگاني ايران وترکيه، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران واروميه، نايب رئيس اتاق بازرگاني اروميه- رئيس کميسيون اقتصادي اتاق بازرگاني اروميه، نايب رئيس کميسيون اصل 44 ومحيط کسب وکار اتاق ايران، مدير انجمن مديران ومتخصصين صنعتي و اقتصادي ايران در استان

4344557-044

4344557-044

managar@ganjinehsazan.com

صمد

پورسلطاني

1351

 

فعال اقتصادي در کشورهاي ارمنستان و روسيه با عنوان مدير عامل شرکت شايان، عضو اتحاديه ملي محصولات کشاورزي ايران شعبه آذربايجان غربي

4373540-044

4373542-044

Samad_pur @yahoo.com

محمدرضا

رستمي

1345

ديپلم

رئيس هيأت مديره مارال هولدينگ، مدير عامل شرکت مارال صنعت جاويد، رئيس هيأت مديره شرکت محورسازان چي چست (FOX)، رئيس هيأت مديره شرکت خدمات فني رستمي، نايب رئيس هيأت مديره شرکت مارال يدک، نايب رئيس هيأت مديره شرکت پيروزان صنعت

33381821-044

33381850-044

management@maralsanat.com

رضا

سواري

1344

 

کار آفرين برتر ملي در سال 1385، مدير نمونه ملي در سال 1387، مرغدار نمونه کشوري در سالهاي مختلف، کارفرماي نمونه سال 1391- کارفرماي حامي و دوستدار کارگر در سالهاي 1384-1390- واحد نمونه جهاني در سال 2004

30- 42350729-044

42350890-044

info@keyvanmorgh.com

حسين

پاشايي

1336

کارشناسي مهندسي شيمي

عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران 3 دوره چهار ساله، عضو هيأت مديره شوراي بازرگان ايران وتركيه در دو دوره 2 ساله، عضو هيأت مديره شركت نمايشگاههاي بين المللي استان آذربايجان غربي دو دوره - مدير عامل شركت اروم دشت 12 سال، مؤسس شركت سليس دانه آذربايجان، رئيس انجمن صنايع ملي كنسانتره وآبميوه استان 8 سال، مدير توليد ومعاونت فني شركت قند اروميه 6 سال.

33744648 - 044

33744649 - 044

Hn.pashaei@gmail .com

بهنام

تاجالديني

1352

متوسطه

صادر کننده نمونه استاني سالهاي 88-89-90 توليد کننده نمونه محصولات باغي- سوابق 15 ساله در امر صادرات محصولات کشاورزي به کشورهاي مختلف حوزه فعاليت : صادرات و واردات محصولات کشاورزي وخشکبار- نگهداري وبسته بندي محصولات کشاورزي، نايب رئيس اول اتحاديه ملي محصولات کشاورزي، رئيس کميسيون کشاورزي اتاق اروميه، عضو هيأت رئيسه انجمن ارگانيک استان

2229753-044

2249536-044

Tajadini_brothers@yahoo.com

رضا

جمشيدي

1342

 

مشاور صادراتي مواد معدني استانداري- كارشناس معتمد سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربايجان غربي- مديريت شركت توسعه صادرات معادن ايران شعبه اروميه - سرمايهگذار معدن تراورتن تنه درختي سرمايهگذار مرند - بهره بردار معدن گرانيت نجف آباد- بهره بردار و سرمايه گذار و عضو هيأت مديره معدن آهن - قطار چاي مياندوآب- سنگبري گرانيت مشكي اروميه- اكتشاف، وراه اندازي بيش از هفت معدن در استان و كشور

32350402-044

32351490-044

Jamshidir42@gmail .com

احمد

دليري

1334

 

وارد کننده ماشين آلات سنگين شهرسازي وراه سازي- واردات و صادرات انواع محصولات پلاستيکي و پترو شيمي به کشورهاي اروپايي وآسيايي- فعاليت در زمينه صادرات انواع محصولات سوختي به کشورهاي همسايه - يک سال مشاور اتاق بازرگاني اروميه

33864511-044

33658176-044

Paya.daliri@gmail.com

نجات

سنگي

1354

کارشناسي

صادرکننده نمونه سال 1385- عضو هيأت نمايندگان دوره هفتم اتاق بازرگاني،صنايع،معادن وکشاورزي اروميه وايران، عضو کميسيون مديريت واردات اتاق ايران، رئيس شورا ي بازرگانان اتاق اروميه واربيل عراق، عضو شوراي مشترک بازرگانان ايران وترکيه، عضو مجمع خيرين مدرسه ساز- نايب رئيس شرکت گنجينه سازان خاورميانه

44226848-044

44224227-044

bazresibazargni@yahoo.com

اميرمسعود

فاتحي

1335

کارشناسي ارشد مديريت اجرايي

مدير نيرو گاه آبي سازمان آب مهاباد، مدير عامل کشت وصنعت مهاباد، مدير عامل کارخانه خوراک دام وطيور ميلاد، مدير عامل شرکت گلدشت موکريان، مدير عامل شرکت زاموا، مدير عامل شرکت تاتائو، عضو هيأت نمايندگان دوره ششم اتاق اروميه- عضو انجمن مديران فني و اجرايي کشور پالايشگاه تبريز- نيروگاه اصفهان. پوشينه بافت قزوين

33370904-044

33370206-044

amirmasoud.fatehi@gmail.com

فاطمه

قنبرپور

1347

 

کار آفرين نمونه استان در سال 1384- عضوکانون بانوان بازرگان- عضو اتاق بازرگاني اتاق ترکيه- مؤسس شرکت بازرگاني آلپاي در ترکيه- رئيس هيأت مديره شرکت گول انيز اروميه، هميار ايجاد نمايشگاههاي بينالمللي از سال 72 الي 78

33479064-044

33479064-044

Aplay.fa@gmail.com

قاسم

كريمي

1355

 

مدير عامل شركت سهند فولاد پارسا (اروميه) - عضو هيأت رئيسه نوين دژماندگار - اجراي 30000 متر مربع سازه ساختماني- از صادر كنندگان برتر استان - عضويت اتاق اروميه از سال 85 - عضويت در اتاق ايران وآلمان - عضويت در انجمن انبوه سازان ايران - عضويت در اتاق ايران و چين - عضو اتحاديه مصالح ساختماني استان - مجري طرحهاي كوبياكس

33454375

33479254

Karimi_fe@yahoo.com

کيامرز

کيهانفر

1331

 

مؤسس مجتمع گردشگري باري اروميه، رئيس هيأت مديره شركت هوم- رئيس هيأت مديره باشگاه ورزشي فرهنگي شانيدر اروميه- رئيس هيأت مديره شركت چكاد آرياي جاويد- رئيس هيأت مديره شركت چكاد كاران، مدير عامل شركت الكترو پزشك هلند 35 سال فعاليت در زمينه تجارت بين الملل و صنعت گردشگري .

89309401-021

88779598-021

Kyakay52@gmail .com

رحيم

وهابزاده

1352

کارشناسي

عضو هيأت مديره شرکت خدمات و بازرگاني اروم پايانه سبز از سال 1391 تا کنون، مسئول روابط عمومي اتحاديه ملي محصولات کشاورزي شعبه آذربايجان غربي-نمايندگي بيش از 8 سال شرکت حمل و نقل بينالمللي و کشتيراني با سابقه بيش از 12 سال، عضو اتاق ايران - ترکيه. رئيس کميسيون اقتصادي و محيط کسب و کار، مديرعامل شرکت بازرگاني و بسته بندي آذر آتا تجارت، نايب رئيس کميسيون معدن و حمل و نقل و بازرگاني

33655990-044

32234229-044

Vahabzadeh.trading@yahoo.com

 
 اصفهان

نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

ميزان تحصيلات

سوابق کاري

اطلاعات تماس

تلفن

نمابر

ایمیل

سيد عبدالوهاب

سهلآبادي

1338

 

رئيس خانه صنعت و معدن و تجارت ايران و استان اصفهان، رئيس مجمع امور صنفي استان اصفهان، نايب رئيس وقت شوراي اصناف كشور، رئيس هيأت مديره انجمن همگن توليد كنندگان مصالح ساختماني، رئيس هيأت مديره انجمن صنفي و تعاوني توليد كنندگان شن و ماسه استان اصفهان، رئيس انجمن همگن معدنكاران استان اصفهان، عضو كميسيون نظارت از سال 77 الي 85، مدرس دانشگاه

32213815-031

32201962-031

Sahlabadi.abdolvahab@gmail.com

محمود

اسلاميان

1335

 

رياست اتاق بازرگاني اصفهان 1385 تا 1389، عضو هيأت مديره شركت سهامي ذوب آهن اصفهان سال 1392 تاكنون، خزانه دار و عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني،صنايع،معادن وكشاورزي ايران از 94-90، مدير عامل صندوق بازنشستگي كشور، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان از 1393 تاكنون

83519118

88967097

eslamiyan@cspf.ir

مصطفي

رناسي

1333

کارشناسي مهندسي مکانيک

رئيس هيأت عامل گروه صنعتي كهرنگ رئيس هيأت مديره شركتهاي سازنديش، كهرنگ لاستيك، پارس بندر و كهرنك بسپار

32213815-031

32201962-031

mostafaronasi@yahoo.com

محسن

پورسينا

1343

کارشناسي ارشد

فعال بخش خصوصي- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاون نيروي انساني فولاد مباركه، مدير لجستيك فولاد مباركه، رئيس راه آهن فولاد مباركه

36671085-031

36671084-031

mpoursina@epciran.com

قاسمعلي

جباري

1333

 

مدير عامل شركت پروفيل فولادي اصفهان، عضو هيأت مديره انجمن همگن فلزي اصفهان، عضو خانه صنعت و معدن اصفهان، عضو هيأت مديره كانون مديران ماشين ساز و صنايع فلزي اصفهان، عضو انجمن مديران صنايع اصفهان

33770207-031

33770204-031

jabbari.info@gmail.com

زهرا

اخوان نسب

1346

کارشناسي ارشد مديريت اجرايي - کارشناسي مترجمي زبان انگليسي

عضو هيأت مديره و معاون بازرگاني شرکت شير پگاه اصفهان، معاون بازرگاني مجتمع صنايع قائم رضا (93-91)، نائب رئيس هيأت مديره و مدير عامل شرکت بازرگاني تيام صفه (از سال 92-94)، رئيس هيأت مديره مدير عامل شرکت بازرگاني معين احياء سپاهان (91-89)، رئيس هيأت مديره کانون زنان بازرگان ايران (93-91)، معاون بانوان و رئيس کميسيون اجتماعي اتاق بازرگاني اصفهان، عضو هيأت مديره شرکت ماسه ريخته گري چيروک (87-91)، رئيس هيأت مديره کودکان استثنايي پرتو (از سال 93)

33801183-031

33801183-031

zahraakhawan@yahoo.com

محمدجعفر

بركتين

1330

 

شركت ساخت تجهيزات گاز تامكار، شركت فولاد اخگر، شركت پيشرو آب، شركت شينه، شركت تام شير سپاهان، شركت سوخت پاش سازي پارس، شركت پترو كاو آريان، شركت توليد تجهيزات تامكار NGO سازان، شركت پويا تونل سپاهان، عضويت در اكثر مجموعههاي در استان اصفهان

45836071-031

36622610-031

h.barekatain@tamkar.com

مرتضي

بيشه

1333

کارشناسي مهندسي مکانيک از آمريکا

1356 مهندس ناظر شركت هادريل امريكا، 1358 شوراي جهاد سازندكي استان، 1359 رئيس سازمان صنايع كوچك چهار محال و بختياري، 1361 رئيس اداره اقتصادي و بازركاني و معاونت اداره كل صنايع و معادن اصفهان، 1374 مدير كل اداره صنايع و معادن استان اصفهان، 1380 مدير كل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان، 1385 تاكنون مدير عامل و رئيس هيأت مديره شركت پيشروشيمي، و عضو هييت مديره شركت پاك شيمي سپاهان ، رئيس هيأت مديره شركت خدماتي شهرك صنعتي مباركه

36732066-031

36732065-031

bisheh1@gmail.com

احمد

خوروش

1338

ديپلم

مديرعامل و رئيس هيأت مديره و سهامدار شرکت توليدي فولاد سپيد فرابدکوير، عضو هيات مديره فولاد آذربايجان و سهامدار عمده، عضو هيأت مديره و سهامدار طرح فولاد ميانه و سهامدار عمده، عضو هيأت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، عضو اکثر هيأتها و انجمنهاي خيريه و خيرين مدرسه ساز استان اصفهان، عضو هيأت مديره خيرين ورزشيار استان اصفهان، کسب عنوان واحد نمونه استاني اداره کل استاندارد

6-36284144-031

36284144-031

officemanager@kavirsteel.ir

بهرام

سبحاني

1330

 

مدير عامل شركت ذوب آهن اصفهان، رئيس انجمن توليد كنندگان فولاد ايران، مجري طرح و مدير عامل فولاد خراسان، مدير عامل فولاد سيرجان ايرانيان، مديرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان

33325910-031

33329989-031

ceo@msc.ir

محمدرضا

رجالي

1350

 

توليدي پرزين بازيافت فعال در صنعت با رويكرد حمايت از محيط زيست، توليدي ماشين سازي ظريف مصور توليد كننده ماشينهاي PP توليدي الياف ظريف توليد كننده الياف، (PVAC)، نساجي الياف، خشك كن، رزين (PA & PET) توليدي الياف مصور توليدكننده الياف شرکت ظريف مصور، فعال در صنعت کفپوش و ژئوسنتتيک شرکت پتروشيمي رجالي، توليدکننده پلي پروپيلن، شرکت کشت و صنعت نفيس توليد گل و کشاورزي مدرن

326700231-031

32670026-031

rejalir@gmail.com

سيدرسول

رنجبران

1338

دکتراي مهندسي مکانيک از آلمان

مشاور صنعتي کارخانههاي آلمان، مشاور صنايع کشور ، مدير امور مهندسي کارخانههاي فراوري و ساخت قطعههاي خودرو ايران، معاون و عضو هيأت مديره شرکتهاي سرمايه گذاري (هلدينگ) در ايران، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت سرمايه گذاري تکادو، عضو هيأت علمي دانشگاه اشتوتکارت آلمان، عضو هيأت مديره مجتمع صنعتي فولاد نيشابور

36266823-031

36266823-031

ranjbaran37@gmail.com

حميدرضا

قلمكاري

1352

 

مؤسس و مديريت گروه توليدي بازرگاني سپاهان دانه پارسيان در سال 1385، تأسيس داروخانه دامپزشكي درسال 1379، عضويت در كميته قلب سالم استان، كميته شوراي كارآفريني استان، انجمن توليد كنندگان خوراك دام و طيور كشور، تعاوني توليد كنندگان دام و طيور، انجمن دارندگان نشان استاندارد ملي

36308111-031

36308111-031

hamid@sepahandaneh.com

حجتاله

كشاني

1357

 

مديرعامل شرکت صنايع لمينت و بستهبندي کارآفرين، مديرعامل مجتمع چاپ و بستهبندي نفيس ماتريس، عضو مؤسس و رئيس كميته جوانان اتاق اصفهان (از سال 1391 تاكنون) رئيس گروه مديران جوان انجمن مديران صنايع اصفهان (از سال 1388 تاكنون)، عضو اتاق بازرگاني ايران آلمان (از سال 1388 تاكنون)، عضو هيأت امناي خيريه حضرت امام حسين (ع)

35720413-031

35720231-031

info@matris.ir

مسعود

گلشيرازي

1352

 

فعال بازار سرمايه - توليدي باطري خودرو، صفحات باطري، سرب، سولفات سديم، پلي پروپيلن، فولاد، بازيافت آهن و باطري، لوازم خانگي عضو شوراي گفت و دولت و بخش خصوصي استان عضو هيات رئيسه اتاق اصفهان، مؤسس و هيأت مديره انجمن توسعه قطارهاي پرسرعت استان، رئيس كميسيون سرمايه گذاري و تأمين مالي اتاق ايران

32214343-031

3222970-031

mgolshirazi@rtcco.com

 اهواز

نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

ميزان تحصيلات

سوابق کاري

اطلاعات تماس

تلفن

نمابر

ایمیل

شهلا

عموري

1345

 

منشي هيأت رئيسه اتاق اهواز در دوره پنجم و نايب رئيس اول اتاق در دوره ششم، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران در دوره ششم، رئيس کميسيون بانوان دوره ششم اتاق اهواز، نايب رئيس کميسيون بازرگاني اتاق در دوره ششم، مؤسس و رئيس اتحاديه صادرکنندگان اهواز، چهار دوره صادرکننده نمونه استان

33332900-061

34474244-061

Amori.sh@gmail.com

فرامرز

احمدينژاد

1346

 

نايب رئيس اول اتاق اهواز از سال 90 تاکنون دوره هفتم و هشتم، رئيس کميسيون صنعت اتاق اهواز 2 دوره، عضو کميسيون صتعت اتاق ايران به مدت 8 سال، عضو کميسيون گردشگري اتاق ايران به مدت 4 سال، عضو هيأت مديره شرکت شهرکهاي صنعتي استان خوزستان از سال 90 تاکنون، رئيس خانه صنعت و معدن استان خوزستان، انجمن صنايع همگن نساجي و پوشاک استان

3346695-0611

3346695-0611

khoshpoush@gmail.com

کاظم

مهاوي

1332

 

عضو هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان اهواز، نماينده کارفرمايان در هيأتهاي حل اختلاف دارايي، نماينده کارفرمايان در هيأتهاي حل اختلاف سازمان تأمين اجتماعي، رئيس اداره کل بازرگاني دشت آزادگان، مسؤول کميته جهاد سازندگي دشت آزادگان (عضو افتخاري)، عضو انجمن انبوه سازان

3332642-0611

3332551-0611

Km_trco@yahoo.com

عبدالرضا

حرمتي

1347

کارشناسي ارشد مهندسي معدن

عضو هيأت مديره خانه صنعت و معدن در دو دوره، سابقه 18 سال فعاليت در زمينه توليد نمک صنعتي و املاح دريايي از آب دريا، 2 بار توليدکننده نمونه کشوري، 12 سال سابقه هيأت مديره سازمان نظام مهندسي معدن استان خوزستان با 6 سال رياست اين سازمان

3332642-0611

3332551-0611

Hormati_reza@yahoo.com

نعمت اله

نوري زاده گلنگشی

1346

کارشناسي ارشد تربيت بدني و علم ورزشي

بنيانگذار سنديکاي صنايع آسانسور و پله برقي استان خوزستان، رياست کميته حل اختلاف سنديکاي صنايع آسانسور و پله برقي استان خوزستان، رئيس سنديکاي آسانسور و پله برقي استان خوزستان از 86 تا 93، نمايندگي بزرگترين برندهاي اروپايي قطعات آسانسور در ايران

33380086 - 061 33384948-061

33384709-061

Khozestan.balaro@yahoo.com

سيدعبدالکريم

امام

1327

 

توليدکننده خوراک دام و صادرکننده به کشورهاي حوزه خليج فارس، معاون مديرعامل در امور اداري شرکت کشت و صنعت کارون در سالهاي 67-65، معاون مديرعامل در امور مهندسي زراعي و ساختماني شرکت کشت و صنعت کارون در سالهاي 75-73

3332642-0611

3332551-0611

Karim.emam131@gmail.com

صفدر

پيرمرادي

1336

 

رئيس اتحاديه مرغداران گوشتي استان خوزستان و رئيس تعاوني مرغداران شهرستان رامهرمز از سال 70، مالک تنها زنجيره يکپارچه توليد گوشت مرغ در استان خوزستان و در شهرستان رامهرمز از سال 61 تاکنون، هيأت مديره انجمن توليدکنندگان خوراک دام و طيور آبزيان کشور و هيأت مديره توليدکنندگان جوجه يک روزه کشور

3332642-061

3332551-061

cokaroon@gmail.com

سيدسلطان

حسيني امين

1350

 

مالک و مدير عامل شهرک اتومبيل سلطان در شمال اهواز، فعال در بخش کشاورزي، عضو اتاق اهواز از سال 72، رئيس اتحاديه صادرکنندگان اهواز، مديرعامل شرکت سلطان العالميه در کشور عمان

33332744-061

33332900-061

Vesal.ho@gmai.com

علي

حمولي طرفي

 

فوق ديپلم نرم افزار کامپيوتر

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و کشاورزي اهواز، عضو هيات رئيسه و خزانه دار اتحاديه صادرکنندگان اهواز، عضو اتاق مشترک بازرگاني ايران و عمان، فعال در زمينه بازاريابي و شناسايي بازار هدف در زمينه صادرات کالاي ايراني، عضو هيات مديره و سهام دار شرکت پيشاهنگ دشت جنوب، صادرات مواد معدني ( سنگ ، سيمان خاکستري و سفيد)، واردات خودرو و قطعات يدکي خودرو، مدير عامل شرکت بذر و نهال جهان گستر

33393083-061

33393083-061

atorfi@ymail.com

صادق

سواعدي

1342

 

اولين صادرکننده ماهي پرورشي ايران به کويت، اولين صادرکننده قارچ پرورشي به کويت، صادرات سيمان سفيد و خاکستري از بازارچههاي مرزي خسروي - پرويزخان- مهران - چزابه و شلمچه به عراق، نماينده انحصاري 4 کارخانه بزرگ سيمان سفيد و 2 کارخانه سيمان خاکستري کشور، توليدکننده ظروف يک‏بار مصرف

56417155-021 3332642-0613

56417255-021 3332551-0613

sadey5755@gmail.com

شريف

عچرش

1348

 

عضو هيأت مديره کانون کشوري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و از مؤسسين کانون کشوري، عضو شرکت هلدينگ دفاتر پيشخوان خدمات دولت کشور، رئيس انجمن صنفي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و مؤسس انجمن اهواز، توليدکننده محصولات لبني و آشاميدني، صادرکننده کليه محصولات غذايي

7-33739006-061

3332551-061

toseaefonoon@yahoo.com

همايون

كوتزاده

1355

کارداني مديريت بانکداري و دانشجوي مديريت دولتي

عضو هيأت نمايندگان اتاق اهواز، عضو و دبير اتحاديه صادرکنندگان، دبير کميسيون بازرگاني اتاق در دوره ششم، نماينده صادرکنندگان در جلسات کارگروه ها و دواير دولتي، صادرکننده نمونه استان در سه سال

33796360-061

33796361-061

homayoonkootzadeh@yahoo.com

حميد

لويمي

1338

کارشناسي مديريت بازرگاني

عضو کميسيون سازمان تجارت جهاني wto اتاق ايران، عضو اتاق بازرگاني ايران و عمان، رئيس کميسيون عمران و خدمات فني و مهندسي اتاق اهواز، عضو انجمن تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي ايران و خوزستان، داراي 20 سال سابقه در زمينههاي صنعت نفت و گاز و حفاري، صنعتگر نمونه سال 89

6-34443495-061

34450932-061

Mobtakeran2001@yahoo.com

عدنان

موسيپور

1355

 

دارنده يکي از 50 شرکت برگزيده مشتري مدار در قاره آفريقا و آسيا به انتخاب مؤسسه آموزش مديريت و بازاريابي انگلستان ISMM، مديرعامل شرکت صبحان الوطنيه در کشور کويت، عضو اتاق بازرگاني کويت، 4 سال صادرکننده نمونه پياپي 93-90، اولين صادرکننده از بندر شادگان

41-33912740-061

33914152-061

easy.arvand@yahoo.com

حميد

مهاوي

1344

 

مديرعامل شرکت نيک انديشان خوزستان، رئيس هيأت مديره شرکت تعاوني طلايي خفيرات، دارنده پروانه رسمي حق العملکاري گمرک، صادرکننده نمونه استان خوزستان طي چند سال متوالي، صادرکننده دام زنده به کشورهاي حوزه خليج فارس، عضو هيأت نمايندگان اتاق اهواز دوره ششم و هفتم و هشتم

3332642-0611

3795065-0611

Hamid_mahavi@yahoo.com

 
 ایلام

نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

ميزان تحصيلات

سوابق کاري

اطلاعات تماس

تلفن

نمابر

ایمیل

شعبان

فروتن

1345

کارشناسي حرفهاي حقوق ثبتي

دو دوره رئيس اتاق بازرگاني ايلام، رئيس کنوني اتاق ايلام، عضو ميز تخصصي صادرات خدمات فني و مهندسي انجمن صنفي پيمانکاران استان ايلام، عضو کميته پايش تجارت خارجي استان ايلام، عضو ستاد پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان ايلام، عضو جامعه نيکوکاران کميته امداد امام خميني (ره) استان ايلام

33330661 - 084 - 33335220 - 084

33332281 - 084

Sh.foroutan@ilamccima.ir

سيد محمد

موسوي نسب

1351

ديپلم

عضو هيأت رئيسه اتحاديه صادرکنندگان استان ايلام، دبيرکل کميسيونهاي صنعت، معدن و کشاورزي ايلام، مديرعامل شرکت کفپوش و تايل سيماني و موزائيکهاي صادراتي ميلاد، حراست شرکت اکتشاف CGG مهران، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران، عضو کميسيون صادرات اتاق ايران، عضو اتاق مشترک ايران و عراق، نايب رئيس اتاق ايلام سه دوره، عضو ويژه شوراي حل اختلاف گمرکات استان ايلام، روابط اتاق ايلام و اتاقهاي واسط، بابل و ديوانيه عراق، رابط رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در بغداد

33823829-084

33825424 -084

m.moosavinasab@ilamccima.ir

موسي

فاطمي راد

1337

ديپلم

عضو هيأت رئيسه اتحاديه صادرکنندگان استان ايلام، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايلام، عضو اتحاديه ميوه و تره بار استان ايلام

32245979 -084

32245979 -084

m.fatemirad@ilamccima.ir

جلال الدين

محمدي

1347

کارداني

عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايلام دو دوره، عضو اتاق مشترک ايران و عراق، عضو شوراي حل اختلاف مهران، کارمند امور عشايري استان ايلام، کارمند بنياد مسکن استان ايلام، کارمند جهاد توسعه استان ايلام، فرمانده گروه رزمي مهران، مديرعامل شرکت پلاستيک کار مهران

33335220 -084

33332281 -084

j.mohammadi@ilamccima.ir

نصرت اله

لارتي

1340

ديپلم

عضو هيأت رئيسه اتاق ابازرگاني ايلام، عضو هيأت رئيسه اتحاديه صادر کنندگان ايلام، عضو اتحاديه ميوه و تره بار ايلام

33342707 -084

33342707 -084

Larti.no93@gmail.com

اكبر

ابراهيم نژاد

1352

ديپلم

عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران، مديرعامل شرکت نمايشگاهي بينالمللي پرديس ايلام، جزء صادرکنندگان برتر استان ايلام 10 دوره، بزرگترين صادرکننده ميوه و تره بار به عراق در سال 93، عضو کميسيون واردات اتاق ايران، عضو اتحاديه صادرکنندگان استان ايلام

333693110 -084

33369311 -084

a.ebrahimnezhad@ilamccima.ir

علي

افشار

1317

ديپلم

مدير عامل شرکت عمران شير ايلام

3334222 -0843

3332281 -0843

a.afshar@ilamccima.ir

محسن

چمن آرا

1342

 

رئيس اتاق بازرگاني ايلام يک دوره، معاون اتاق مشترک ايران و عراق، معاون کميسيون عمران و صدور خدمات فني مهندسي اتاق ايران، مديرعامل شرکت ايلام عايق

88889023

88886978

Chamanara_mohsen@yahoo.com

سيد مصطفي

حائري

1357

 

عضو هيأت نمايندگان اتاق ايلام دو دوره، عضو هيأت رئيسه اتحاديه صادرکنندگان، جزء صادرکنندگان برتر استان ايلام، مديرعامل شرکت پروار بندي گوساله و گوسفند رستم آباد مهران، جزء کشاورزان نمونه استان

33823545 -084

33823545 -084

seyedmostafahaeri@yahoo.com

سعد

حسيني

1336

ديپلم

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايلام - معاون اول اتحاديه صادرکنندگان ايلام - رئيس شوراي حل اختلاف مهران- مديرعامل شرکت بازرگاني سعد حسيني - رئيس اصناف شهرستان مهران

3824847 -0843

3822498 -0843

s.hosseini@ilamccima.ir

كامل

زرين قلم

1342

ديپلم

رئيس کميسيون صادرات اتاق ايلام، نايب رئيس اتحاديه صادرکنندگان استان ايلام، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايلام، عضو اتاق مشترک ايران و عراق

33825437 -084

33825437 -084

k.zaringhalam@ilamccima.ir

سجاد

شيرخاني

1354

ديپلم

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايلام، عضو اتحاديه صادرکنندگان استان ايلام، جزء صادرکنندگان برتر استان ايلام هشت دوره

33368027 -084

33332281 -084

s.shirkhani@ilamccima.ir

مجتبي

غيابي

1360

 

نايب رئيس کميسيون گردشگري اتاق ايران، رئيس کميسيون گردشگري اتاق ايلام، عضو هيأت رئيسه اتحاديه صادرکنندگان استان ايلام 2 دوره، رئيس هيأت مديره شرکت صادرات واردات توکل مهران، از صادرکنندگان برتر استان ايلام دو سال

33827052 -084

33827052 -084

m.ghiai@ilamccima.ir

ايوب

غياثي

1345

 

عضو هيأت رئيسه شوراي شهر ايلام، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايلام، رئيس اتحاديه پخش مواد غذايي ايلام، عضو هيأت رئيسه اتحاديه پخش مواد غذايي ايلام، رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر ايلام

33338216 -084 33335793 -084

33334382 -084

Kp.export@yahoo.com

فرزاد

فيض اللهي

1349

ديپلم

رياست اتحاديه شرکتهاي تعاوني مرزنشينان استان ايلام، عضو هيأت رئيسه بسيج اصناف ايلام، رئيس هيأت مديره شرکت نمايشگاهي بينالمللي پرديس استان ايلام، مديرعامل شرکت تعاوني مرزنشينان چوار، مديرعامل شرکت بازرگاني فيض اللهي (صادرات و واردات)