نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

ميزان تحصيلات

سوابق کاري

اطلاعات تماس

تلفن

نمابر

ایمیل

حسن

احمدي جزني

1331

کارشناسي ارشد

اتحاديه صادرکنندگان آبزيان ايران؛ عضو مجمع نمايندگان اطاق بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي ايران، نايب رئيس اتحاديه صادرکنندگان آبزيان کشور، عضو انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران، عضو انجمن سلولزي بهداشتي ايران، عضو کميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران، نايب رئيس تعاوني مسکن دانشگاه علوم پزشکي ايران.

88893748

88801784

hasanahmadijazani@gmail.com

حسن

احمديان

1346

کارشناسي ارشد

اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ايران؛ مديرعامل شرکت مبلمان اداري و منزل پادايران- موسس کانون کارآفرينان توسعه گرا- عضو جامعه مهندسان معماري داخلي تهران- عضو جمعيت خبرگان صنعت مبلمان و دکوراسيون- عضو اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا- عضو اتاق بازرگاني ايران و المان- عضو اتاق بازرگاني ايران و فرانسه.

88615797

88615797

info@furniran.com

سيدحميد

حسيني

1337

کارشناسي ارشد

اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران؛ رئيس هيأت مديره گروه بينالمللي گروه مرآت از سال 64 تاکنون، صادرکننده نمونه کشور در سال 79 و 81، مديرعامل پالايش نفت سروش، عضو هيأت مديره شرکتهاي پارس آلتون (پالايش طلا) تکران توس (تجهيزات نفت و گاز)، کنسرسيوم پرشين انرژي و نساجي بابکان، عضو شوراي سياستگذاري نشريه تجارت فردا، مديرمسئول نشريه دنياي انرژي، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران و ايران دوره پنجم و ششم، رئيس هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي، عضو هيأت مديره اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک ايران

22222922 - 88511611

22222944 - 88508250

hhosseini@meraatgr.com

رضا

اشرف سمناني

1324

کارشناسي مهندسي مکانيک

اتحاديه حفاران غيرنفتي؛ عضو ستاد نانو تکنولوژي کشور- عضو هيات امناي پژوهشگاه ملي پليمر وزارت علوم و تحقيقات فن اوري

22377275

22070744

reza.ashraf@gmail.com

بهمن

افتخارفرد نظري

1333

کارشناسي مهندسي هوافضا - مکانيک از کاليفرنيا

اتحاديه صنايع هوايي و فضايي ايران؛ عضو هيأت مديره اتحاديه صنايع هوايي-فضايي ايران، سهامدار و رئيس هيأت مديره شرکت صهفا، سهامدار و عضو هيأت مديره شرکت صهفا ماهواره، سهامدار، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت مهندسين مشاور پايدار هوافضا، نماينده مجمع امور صنفي و اتحاديه طلا، نقره و صراف در بانک مرکزي، نماينده هيأت موسس صنف صراف و هيأت عالي نظارت در وزارت بازرگاني

44672038-021

44672079-021

info@pasco/g.com

حسن

تيمورتاش

1330

کارشناسي ارشد مديريت دريايي

اتحاديه مالکان کشتي ايران؛ راهنماي کشتيهاي تجاري، کاپيتان کشتي، رئيس مرکز آموزش بندر شهيد رجايي، معاون پشتيباني بندر شهيد رجايي و به مدت 14 سال مدير کل ادارات: سازمانهاي تخصصي، تحقيق و توسعه، نيروي انساني، ايمني و حفاظت دريايي و از تاريخ 28/3/92 به عنوان دبير کل اتحاديه مالکان کشتي ايران

88939095

88801945

info@irsou.com

حسن

حسينقلي

1332

کارشناسي بيمه بازرگاني

اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي صنايع و معادن سرب و روي ايران؛ مديرعامل و عضو هيأت مديره شرکت معادن سرمک از سال 1371 تاکنون، رئيس کميته سرب و روي خانه معدن، رئيس اتاق فکر کنفدراسيون صادرات، دبير و رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي صنايع و معادن ايران، عضو اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي همدان

44410541-021

44420440-021

manager@sormakmine.com

اکبر

ذاکري

1346

ديپلم رياضي

اتحاديه شرکتهاي فني مهندسي حفاظت الکترونيک و شبکههاي ايمني؛ 2 دوره نايب رئيس اتحاديه شرکتهاي فني و مهندسي حفاظت الکترونيک و شبکه ايمني، 3 دوره به عنوان نماينده اتحاديه در اتاق بازرگاني ايران

88662211-021

88786308-021

zakeri@didafzar.ir

مهرداد

زکي پور

1332

کارشناسي

اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران؛ در مجموع 32 سال در بخش بازرگاني شرکتها و سازمانهاي مختلف، 25 سال مسئوليت امور بازرگاني و بازرگاني خارجي شرکتهاي فرش مشهد و گروه ستاره کوير يزد

42-88729835

88722666

m.zakipour@setarehkavir.com

سعيد

شادکام

1341

 

اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ايران؛ نايب رئيس اتحاديه صادرکنندگان و توليدکنندگان سالامبور و چرم ايران، عضو کميسيون صادرات، نماينده اتحاديه صادرکنندگان پوست در گمرک، نماينده سنديکاي کارخانجات چرم در چرم شهر

22549875

22549875

info@kampoust.com

حسن

شکوهي

1338

 

اتحاديه واردکنندگان مکملهاي رژيمي، غذايي ويتاميني و گياهي ايران؛ رياست اتحاديه واردکنندگان مکملهاي غذايي رژيمي، ويتاميني و گياهي ايران، عضو هيأت مديره شرکت بهستان بهداشت، مديربازرگاني شرکت نوين آوران

66956956-021

66963790-021

info@sifs.ir

محمد حسن

شمس فرد

1309

ديپلم

اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران؛ از سال 1359 به عضويت اتحاديه صادرکنندگان خشکبار پذيرفته شده اند و از سال 1363 در هيات مديره اتحاديه و دو دوره در هيات نمايندگان اتاق تهران انتخاب شدند و از سال 1367 تا 1394 به سمت رئيس اتحاديه و در تمام دوران به عنوان نماينده اتحاديه در هيات نمايندگان اتاق ايران معرفي شدند

5-88311384

88823000

info@idfea.com

محمدرضا

طلائي

1351

مديريت بازرگاني

اتحاديه توليد کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ايران؛ رئيس هيات مديره انجمن ناشران ديجيتال، خزانه دار و عضو هيات مديره مجمع تشکلهاي دانش بنيان ايران، خزانه دار و عضو هيات مديره اتاق مشترک ايران و افغانستان، خزانه دار و عضو هيات مديره کنفدراسيون صادرات ايران، مديرعامل شرکت مهر ارقام رايانه، رئيس هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان نرمافزار ايران، رئيس هيأت مديره مجمع تشکلهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران

88530751

88511721

Info@uise.ir

بابک

عابدين

1348

 

اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ ايران؛ 17 سال مديريت چاپ صفا، اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ ايران، اتحاديه چاپخانه داران

77653555-33901943

33901943

babak@cybak.com

علي

عوض پور

1343

 

اتحاديه ملي توليدي صادراتي فرآوردههاي شيرين‏بيان؛ 32 سال فعاليت اقتصادي در بخش دولتي و خصوصي، مديرعامل شرکت احسان نمونه، دبير کل اتاق اصناف ايران

88345993-021

88345951-021

avazpour_ali@yahoo.com

سجاد

غرقي

1353

 

اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني؛ مديرعامل و عضو هيأت مديره گروه معدني متما، عضو هيأت مديره شرکت مجريان توسعه ايرانيان

88810522

88346533

ceo@matmaa.com

ولي اله

غلامي نجف آبادي

1333

 

اتحاديه صنايع بازيافت ايران؛ رئيس هيات مديره اتحاديه بازيافت، عضو هيات مديره صندوق موسسه فراورده هاي نفتي ايران، مدير عامل وبنيانگذارشركت بهروان لرستان، عضو هيات نمايندگان اتاق خرم آباد، رياست هيات امناي شركتهاي صنعتي استان لرستان

88636307

88636307

behravan.Lorestan@yahoo.com

احمد

کريمي اصفهاني

1325

حوزوي

اتحاديه توليد کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ايران؛ بازسازي نيروي انساني وزارت کشور، دادستاني انقلاب، شرکت سهامي فرش ايران، عضو هيأت مديره و رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ايران، دبير کل جامعه انجمنهاي اسلامي بازار و اصناف

5614229

55603335

info@carpetexporters.com

محمدرضا

کريميان

1360

 

اتحاديه صادرکنندگان روده ايران؛ مديرعامل شرکت صادراتي رهاورد روده پارسيان، دو دوره عضويت در هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان روده ايران، مجمع تشکلهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران

33133719

33553575

 

محسن

لزوميان

1349

ديپلم

اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نان ايران؛ رئيس هيئت مديره و مديرعامل نان ستاره، موسس و رئيس اتحاديه نان ايران، دبير انجمن نان صنعتي استان تهران، عضو کانون دانش و هماهنگي نان صنعتي

4-22374001؛

22350716؛

m.lozoomiyan@yahoo.com؛

سيد مجتبي ؛

معظمي؛

1326؛

 

اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي ايران؛مدير تجهيزات پزشکي آزمايشگاهي و دارويي؛ايجاد و راه اندازي صنايع توليدي در فرايندهاي يادشده؛تجهيز و ساخت مراکز درماني شامل ساخت بيمارستان و کلينيک؛

7-88934686

88934687

m.moazemi@iccim.ir

جليل

مغازه اي

1303

ديپلم بازرگاني

اتحاديه صادرکنندگان گياهان دارويي و فرآوردههاي غذايي ايران؛  بيش از سي سال رئيس اتحاديه

3-88921090

88802802

teo@tator-export.com

حميدرضا

موثقي

1344

کارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي

اتحاديه توليدکنندگان، بازرگانان و صنايع بسته بندي چاي کشور؛ 32 سال سابقه مديريت در امر توليد، واردات، صادرات، بسته بندي و توزيع انواع چاي داخلي و خارجي رئيس هيأت مديره شرکت ايران دومو (توليدکننده انواع پاکات سيماني، صنعتي و غير صنعتي) رئيس هيأت مديره ماهنامه صنايع بهداشتي و آرايشي رئيس هيأت مديره موسسه جهاني حکمت طريف

55690610 -021

55690609 -021

hr.movassaghi@yahoo.com

منصور

نامداري زندي

1344

ديپلم

اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهاي قيمتي ايران؛ عضو فعال شبکه توليد و صادرات داريک، نائب رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طلاجواهر نقره و سنگهاي قيمتي ايران، کارشناس سنگهاي قيمتي، کارشناس طلا و جواهر و نقره

22225884

22225883

namdar@namdargallery.com

حميد

ورناصري

1352

 

اتحاديه واردکنندگان نهادههاي دام و طيور؛ مدير کل تأمين و توزيع نهادههاي دام و طيور شرکت پشتيباتي امور دام کشور 85-84 معاون اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل شرکت پشتيباني امور دام کشور 84-82 معاون اداره کل نظارت و بازرسي شرکت پشتيباني امور دام کشور 82-80 اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي ايران

88965823

88966245

his_vp@yahoo.com

عبدالرضا

يعقوب زاده طاري

1347

 

اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي ايران؛ دبير انجمن صنفي توليدکنندگان تجهيزات پزشکي، داندنپزشکي و آزمايشگاهي سال86-84، عضو هيأت مديره انجمن صنفي توليدکنندگان تجهيزات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي سال88-84، عضو انجمن صنفي توليدکنندگان تجهيزات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي از سال 84 تاکنون، رئيس هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي ايران از سال 89 تاکنون، عضو هيأت مديره مجمع دانش بنيان

88881369 -021

88982873-021

officeisomee@yahoo.com

علي

شريعتي

1357

 

اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان انواع چيپس و فرآوردههاي حجيمشده بر پايه ذرت؛ مدير فروش شرکت پخش پگاه، مدير صادرات شرکت مينو (قاسم ايران)، مديرعامل و عضو هيات مديره شرکت مزمز، دبير و نايب رئيس اتحاديه چيپس و اسنک ايران و مشاور علمي کانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران

88798326

88881938

shahrooz_khan@yahoo.com

عليرضا

ملکپور

1327

 

اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعي ايران؛ رئيس هيات مديره ومديرعامل شرکت سينتتيک چرم ايران رئيس هيات مديره اتحاديه توليدکنندگان وصادرکنندگان چرم مصنوعي ايران

44975541

44975541

info@leatherunion.com

سيدرضا

نوراني

1331

 

اتحاديه ملي محصولات کشاورزي ايران؛ نايب رئيس کنفدراسيون صادرات، مديرعامل شرکت بازرسي بينالمللي طرح توسعه ميلاد، مشاور عالي فراکسيون توسعه صادرات غيرنفتي مجلس شوراي اسلامي، نايب رئيس شوراي ايران و هلند، رئيس هيأت مديره کشت و صنعت گيلوا، رئيس کشت و صنعت طوطي فروتي

66413921

66219951

info@nouranico.com

عبدالرضا

نوروزي

1352

 

اتحاديه صنايع لوح فشرده ايران؛ مديرعامل شرکت چاي قابوس، مديرعامل شيمافيلم و شرکت اليت تک کشور امارات، عضو اتاقهاي مشترک ايران و آلمان و ايتاليا و چين و انگليس، عضو کميسيون فناوريهاي نوين اتاق ايران و انگليس

88879224

88879224

director@shimafilm.com

سيدمحمود

ابطحي

1342

 

انجمن پسته ايران؛ مدير مالي شرکت تعاوني پسته رفسنجان با 20 سال سابقه فعاليت در آن شرکت مدير عامل شرکت پسته ابطحي رفسنجان نويسنده کتابهاي تاريخ اقتصادي رفسنجان و اقتصاد پسته عضو انجمن پسته ايران

03434253145

03434263145

abtahipistachio@yahoo.com

سيد علي محمد

ابوئي مهريزي

1340

 

انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان موليبدن ايران؛ از سال 1368 بازرگاني در زمينه فولاد، تاسيس،عضويت و رياست هفت واحد صنعتي نورد لوله ياران، فولاد صنعت مهدي، پليمر طلايي يزد، آريا موليبدن كسري، فولاد بافق، عضويت و رياست سنديكا لوله و پروفيل، عضو مجمع خيرين مدرسه، عضو مجمع خيرين مسكن ساز

8747

88105587

info@yaranrolling.com

فرهاد

احتشام زاد

1354

کارشناسي ارشد مهندسي صنايع

انجمن واردکنندگان خودرو؛ 10 سال سابقه کار در شرکتهاي گروه سايپا مديرعامل شرکت اطلس خودرو به عنوان نماينده رسمي کياموتورز درايران رئيس هيأت مديره انجمن واردکنندگان خودرو عضو هيأت مديره انجمن بهينه سازي مصرف انرژي عضو هيأت مديره شرکتهاي صنايع اتومبيل سازي فردا و شرکت آوا خودرو ارس

44561234-021

44561234-021

f.ehteshamzad@atlaskhodro.com

عليرضا

اشرف

1330

کارشناسي مهندسي مکانيک

انجمن صنايع قند و شکر ايران؛ عضو هيأت مديره شرکتهاي قند آبکوه، تربت حيدريه، چناران، بيستون، شيرين خراسان، قند جام، مرکز تحقيقات چغندر قند خراسان، مرکز آموزش بررسي و تحقيقات صنايع قند ايران، منطقه ويژه سرخس، کنسرو و سردخانه رضوي، مديرعامل شرکت قند چناران، آبکوه و ثابت فريمان، رئيس گروه صنعت و معدن سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي، عضو هيأت امناء سازمان اقتصادي رضوي، مديرعامل شرکت آراشير خراسان، 6 دوره عضو هيأت نمايندگان و هيآت رئيسه اتاق مشهد

71- 35410170-051

35413352-051

ashrafalireza@yahoo.com

ابوالفضل

اقباليون

1340

 

انجمن صنايع و معادن گچ کشور؛ عضو هيات مديره انجمن صنايع و معادن گچ کشور (پنج دوره 3 ساله). عضويت در کليه انجمنهاي صنفي صنايع اشاره شده. عضويت در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران (چهار دوره). عضويت در انجمن مديران صنايع شهرستان ساوه. عضويت در انجمنهاي غير انتفاعي و خيريه.

84066-021

88469651

info@sepidgs.com

حبيب اله

انصاري

1320

 

انجمن صنايع لوازم خانگي ايران؛ رئيس کانون هماهنگي دانش و صنعت لوازم خانگي انرژي بر در معاونت علمي - فن آوري رياست جمهوري، عضو هيات مديره انجمن دارندگان نشان استاندارد، نايب رئيس اول هيات مديره شوراي همکاريهاي اقتصادي ايران و آفريقا، عضو کانون عالي موسسه ملي مشاوره کسب و کار و کار آفريني مجمع تشخيص مصلحت نظام و ....

88746839

88744463

info@iranassociation.ir

احمد

آتشهوش

1335

کارشناسي ارشد رشته روابط بين الملل

اتحاديه واردکنندگان دارو؛ قائم مقام مدير عامل شرکت پخش راسن درمان از 1387 تاکنون، رئيس هيئت مديره شرکت بهستان توليد(شركت توليد دارو)از1386 تا 1388، رئيس هيئت مديره شرکت توسعه بازار راسن (توليدي) از سال 1392 تاکنون، عضو هيئت مديره اتحاديه واردكنندگان دارو از1390 تاکنون، عضو انجمن واردكنندگان مكمل هاي غذائي و داروئي، عضو انجمن واردكنندگان فرآورده هاي بهداشتي و آرايشي و عطريات ايران، عضو اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي ايران

66974425 - 66974491 - 66974511

66974605

office@siphi.org

فرهاد

آگاهي

1342

کارشناسي مديريت صنعتي

انجمن واردکنندگان فرآوردههاي خام دامي؛ رئيس هيأت مديره شرکت تهران همبرگر (مام)، دو دوره عضو هيأت مديره انجمن فراوردههاي خام دامي، رئيس هيأت مديره انجمن واردکنندگان فرآوردههاي خام دامي، سالها فعاليت در حوزه صنعت غذا، تجارت مواد غذايي، پروتئيني، تکنولوژي مواد غذايي و...، عضو انجمن متخصصين صنايع غذايي، کميته فني سازمان ملي استاندارد، شرکتهاي تعاوني صنفي

88508047-021

88508046-021

farhadagahi@me.com

رضا

باکري

1326

 

انجمن صنايع فرآوردههاي لبني ايران؛ معاون فني کارخانه قند اروميه، معاون فني کنسرو حوا، مدير سردخانه بزرگ شاهرود، مدير عامل شير و لبنيات پاستوريزه فيروزکوه، دبير انجمن صنايع لبني ايران

88245446

88277414

info@ir-dis.org

سيد احمد

بحق

1336

ديپلم

انجمن واردکنندگان برنج ايران؛ رئيس انجمن واردکنندگان برنج ايران- عضو هيأت مديره شوراي بازرگاني ايران و هند - مديرعامل شرکت فراسو اقتصاد پايدار

26412140

26412173

behagh@iria.org.ir

محمدرضا

بوترابي

1331

 

انجمن واردکنندگان فرآوردههاي بهداشتي آرايشي و عطريات ايران؛ مدير عامل شرکت تهران بوران واردکننده و توزيع کننده محصولات بهداشتي بصورت پخش مويرگي به مدت بيش از 30 سال

88312782

88827581

m-bootorabi@tehran-bouran.com

عبدالرضا

بيگناه

1338

کارشناسي بازرگاني

انجمن زنبورداران و توليدکنندگان عسل ايران؛ 20 سال هيأت مؤسس و هيأت نمايندگان اتاق صنايع و معادن بازرگاني استان اردبيل، 30 سال مديرعامل شرکت سبلان شهد اردبيل توليد (زنبورداري) و بستهبندي عسل، 30 سال رئيس انجمن شهرک صنعتي شماره يک اردبيل، 5 سال ضو تأسيس سپاه پاسداران و جهاد و بنياد مستضعفان و کميته انقلاب اسلامي در اردبيل، 4 سال رئيس انجمن زنبورداران و توليدکنندگان عسل ايران

33742001-045

33742002-045

Ardabil@iccima.ir

محمد

جهانگيري

1347

 

انجمن خدمات بين المللي سلامت؛ معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشکي ايران، دبير ستاد کشوري نظارت بر اجراي تعرفه ها، نماينده تام الاختيار سازمان و عضو شوراي راهبري گردشگري سلامت، خزانه دار هيأت مديره انجمن علمي اقتصاد سلامت ايران، نايب رئيس انجمن خدمات بين المللي سلامت ايران

88618058-021

88828505-021

info@iiha.ir

شهرام

حاج قرباني دولابي

1351

کارشناسي مهندسي مکانيک

انجمن ناشران ديجيتال؛ مدير فروش شرکت نرم افزاري نوين رايانه از 1375 تا 1378.مديرعامل شرکت نرم افزاري فراپردازش از 1378 تا 1386 مدير عامل شرکت و موسسه فرهنگي دادههاي طلايي خليج فارس ايرانيان از سال 1386 تا کنون. خزانه دار انجمن ناشران ديجيتال از سال 1391 تا سال 1393. عضو هيات مديره انجمن ناشران ديجيتال از سال 1391 تا کنون.

88929211-021

88929919-021

shahramhajghorbani@yahoo.com

هاله

حامدي فر

1351

 

انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بيوتکنولوژي پزشکي ايران؛ مدير بخش مايعات خوراکي داروسازي اکسير، مدير بخش تضمين کيفيت انستيتو پاستور ايران، قائم مقام مديرعامل شرکت تحقيقاتي و توليدي سيناژن، مديرعامل شرکت تحقيقاتي و توليدي سيناژن، مدرس دورههاي تضمين کيفيت و مجري سيستمهاي مربوطه در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي، آموزشي و صنعتي کشور وزارت بهداشت، شرکتهاي داروسازي و بيوتکنولوژي، انستيتو پاستور ايران

42915000-021

88561575-021

hamedifadh@cinnagen.com

محمد ناصر

عطايينيا

1333

 

انجمن صنايع توليدکنندگان سموم ايران؛ مديرعامل شرکت سازگان شيمي 17 سال جانشين مديرعامل و مديرفني توليد 23 سال عضو هيأت مديره انجمن صنايع همگن کود و سم البرز و خزانهدار انجمن توليدکنندگان سموم عضو اتاقهاي بازرگاني آلمان، چين، استراليا، کانادا و انگلستان

88213289-021

88068397-021

info@sazganchemi.com

سيدمهدي

حسيني يزدي

1333

 

انجمن واردکنندگان سم و کود ايران؛ واردکننده سم و کود و ادوات کشاورزي، نماينده شرکت باير آلمان - شرکت OMS انگليس و شرکت اگريمن آلمان، رئيس انجمن واردکنندگان سم و کود ايران

88502020

88742565

hamid.dcfc@yahoo.com

بهزاد

محقق حضرتي

1335

کارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان

انجمن شرکتهاي مهندسي و پيمانکاري نفت و گاز و پتروشيمي (APEC) ؛رييس هيأت مديره ومدير عامل شركت بين المللي ارسا ساختمان - از سال 1376 تاسال 1390، مدير عامل شركت مهندسين مشاور مهاب قدس - از سال 1374 تا 1376، رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت سابير - از سال 1368 تا 1374، رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت جهاد توسعه خدمات زيربنايي - از سال 1359 تا 1368 سرپرست کارگاه جمعيت تعاون - از سال 1358 تا 1359

88717220-021

88721847 -021

Hazrati@arsa.ir

جلال

درويش

1325

کارشناسي مهندسي کشاورزي

انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ايران؛ حدود 26 سال رئيس اتحاديه صنف فروشندگان مواد اوليه کشاورزي حدود 30 سال نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي و رئيس کميسيون بودجه مجمع

66941908

66426240

j.darvish@paliz.ir

محمدباقر

رجال

1319

دکتراي فلسفه

انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو؛ عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه صنعتي اصفهان بمدت 17 سال، بنيان گذار انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو و مديرعامل چند واحد توليدي جمعاً بمدت 30 سال

18-88934212 52 - 88909149

88934219

Info@iapma.ir

سعيد

رسول اف

1359

کارشناسي ارشد مهندسي صنايع

انجمن توليدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ايران؛ مديرعامل شرکت ايدهپرداز ژوبين، رئيس هيأت مديره انجمن توليدکنندگان نرم افزار تلفن همره ايران، عضو هيات مديره مجمع تشکلهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران - سال 1391 تاکنون، عضو هيات مديره مجمع تشکلهاي دانش بنيان ايران - سال 1393 تاکنون، بازرس اصلي انجمن ناشران ديجيتال ايران - سال 1393 تاکنون، مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب - سال 1389 تا 1392

32-44255631-021

44255633-021

S.rasoulof@gmail.com

نصراله

رهنما

1340

 

انجمن صنايع گالوانيزه ايران؛ مديرعامل و رئيس هيأت مديره شرکت صنعتي گام اراک، رئيس هيأت مديره انجمن صنايع گالوانيزه ايران، عضو هيأت مديره سنديکاي صنعت برق ايران

88517193-021

88517192-021

Na_rahnama@yahoo.com

حسين

ساروخاني

1346

 

انجمن دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي ايران؛ کارشناس و مشاور مرکز تحقيقات و حفاظت کار وابسته به وزارت کار، مديرعامل و عضو هيات مديره شرکت ماشين سازي صنعت پويا، مدير فني بيمارستان 256 تختخوابي قزوين، مشاور تاييد صلاحيت شده و امين سيستم بانکي، بانک صنعت و معدن، بانک صادرات و بانک کشاورزي در سطح کشور در حوزههاي صنعت و معدن، نفت و گاز، پتروشيمي، مسکن و ساختمان و صنايع تبديل و کشاورزي، مديريت پروژه بيش از 50 پروژه کوچک و بزرگ در شهرکهاي صنعتي استان قزوين، گيلان، قم، تهران، کرمانشاه و اراک، مديرعامل شرکت بازرگاني البرز رايش

2235341-0281 و88810638-021

2238802-0281 و 88801638-021

nasa_ir2000@yahoo.com

سيد مجيد

سجادي

1345

 

انجمن توليدکنندگان بذر ايران؛ مديرعامل کانون توليدکنندگان سيب زميني بذري ايران - 4 دوره توليدکننده نمونه بذر سيبزميني ايران و اخذ لوح تقدير از رياست جمهوري ايران - عضو کميته فني سيب زميني بذري وزارت جهاد کشاورزي - عضو هيات مديره انجمن ملي توليدکنندگان بذر ايران - عضو و مشاور انجمن ملي سيبزميني - 25 سال سابقه توليد بذر سيبزميني

66901106-021

66933035-021

iranpotato@gmail.com

مرتضي

سلطاني

1337

 

انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان ماکاروني ايران؛ موسس مرکز آموزش علمي و کاربردي زر، رئيس هيات مديره حمل و نقل سراسري توانمند زر ترابر ايرانيان، رئيس هيات مديره مديريت صادرات فني و مهندسي و سرمايه گذاري خارجي پويا، مديرعامل زرند ماشين، موسس و مديرعامل چدن پارس، مديرعامل لولههاي دقيق کاوه

88618460

88049907

88049907

جواد

سمساريلر

1323

 

24 انجمن شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران؛ سال دبير انجمن شرکتهاي حمل و نقل بين المللي

88833726

88829441

j.semsarilar@teentransport.com

ويدا

سينا

1338

کارشناسي برق و الکترونيک

انجمن آزمايشگاههاي همکار آزمون و کاليبراسيون؛ مدير عامل مرکز تحقيقات صنيع انفورماتيک، مديرکارخانه سيستمهاي جانبي کامپيوتر پرتو، مدير طرح و توسعه شرکت تابا الکترونيک، مدير امور مشتريان خدمات کامپيوتري شهرداري تهران، سرپرست واحد ديجيتال بخش تحقيق و توسعه شرکت پارس الکتريک

88925950

88937658

rcii@rcii.ir

عليمردان

شيباني

1323

دکتراي علوم مديريت

انجمن صنايع نساجي ايران؛ مديرعامل شرکت صنايع موکت همدان، عضو هيأت مديره شرکتهاي بوريا، موکت همدان، باند وگاز و پنبه کاوه، شرکت همارشتن، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران، عضو کميسيونهاي صنعت و تشکلهاي اتاق ايران، عضو انجمن مديران صنايع ايران، عضو انجمن علوم مديريت ايران، عضو پيوسته خانه مديران ايران، عضو دائمي مؤسسه محک، مشاور امور صنعتي ذوب آهن اصفهان، مدير داخلي شرکت صنايع اراک

19-88773116

88794317

sheibaniali@yahoo.com

عبدالرضا

شيخان

1332

کارشناسي

انجمن صنعت سيمان؛ دبير انجمن صنعت سيمان، مدير عامل و عضو هيأت مديره شرکت سيمان ساوه، مديرعامل و عضو هئيت مديره شرکت سيمان اروميه، مدير عامل و عضو هئيت مديره شرکت دارويي و تجهيزات پزشکي اوزان، مديرعامل و عضو هيأت مديره سيمان قاين

88102760

88718480

info@cementassociation.ir

محمد

شيرزادگان

1332

کارشناسي مديريت بازرگاني

انجمن توليدکنندگان اتانول ايران؛ مديرعامل شرکت تعاوني شماره 1 الکل خرمشهر - عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان اتانول ايران - عضو هيات امناء شهرک صنعتي خرمشهر از سال 87 تاکنون- مديرعامل شرکت حمل و نقل شيرزاد ترابر به مدت 25 سال

3583350-0615

3583354-0615

 

عبدالرضا

صالحيسلمي

1350

مهندسي مکانيک

انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين آلات سنگين معدني، ساختماني و راهسازي؛ عضو هيات مديره شرکت مهندسي مديريت و مميزي انرژي مبسان، عضو هيات مديره شرکت آرتين، دبير کميته ارزيابي و تشخيص صلاحيت سنديکاي صنعت برق ايران از ابتداي سال 1391 تا دي ماه 1391، مدير عامل شرکت تحقيقاتي صنايع برق صباکار ايرانيان از آذر 1388 تا پايان سال 1390، شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران ، عضو هيأت مديره شرکت اليت

88983536

88955563

rsalehi224@gmail.com

رضا

صحرائي

1332

 

انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران؛ مديرعامل و عضو هيأت مديره در شرکتهاي پارس مينو، پاکسان، بهپخش و پاکشو

26413498 - 26412643

22253404

r.sahraei@gmail.com

محسن

صفايي

1335

کارشناسي ارشد تکنولوژي معماري

انجمن ملي صنايع پلاستيک و پليمر ايران؛ عضو هيأت مديره و مديرعامل همارشتن

88729449 -88211752

88211748

safaei_mohsen@yahoo.com

حميد

صمدي

1342

 

انجمن توليد کنندگان ظروف يکبار مصرف؛ 30 سال سابقه مديريت در صنعت پلاستيک - مديرعامل کنوني شرکت رويا پلاستيک کردستان - رئيس هيات مديره انجمن توليدکنندگان ظروف يکبار مصرف - عضو انجمن همگن پلاستيک ايران - عضو اتاق بازرگاني ايران و چين و ايران و ليتواني

88997010-021

88997013-021

info@anjomanzoroof.ir

حميدرضا

طاهريزاده مروست

1340

 

انجمن توليدکنندگان فولاد ايران؛ مدير و سرمايه گذار صنعتي در کشور فرانسه به مدت 15 سال - مدير خصوصي در زمينه توزيع و پخش انواع آهنآلات با محوريت تامين مواد اوليه کارخانجات نورد فولادي- رئيس هيات مديره شرکت صبا فولاد زاگرس - نايب رئيس هيات مديره انجمن توليد کنندگان فولاد ايران - رئيس هيات مديره شرکت تعاوني حمايت فولادسازان معين 84206 (داخلي 555)

84206 (داخلي 555)

88649873 -021

hamidtaherizadeh@elsacomplex.com

محمد حسين

عقدائي

1329

 

انجمن شرکتهاي توزيع نيروي برق؛ از سال 1368 تا 1374 مدير طراحي و پستهاي فوق توزيع مدير بهره برداري، مدير عامل شرکت نيرومان در برق منطقه اي کرمان از سال 1374 تا 1381 مدير عامل توزيع نيروي برق استان کرمان- از سال 1380 تا 1385 مدير عامل برق منطقه اي هرمزگان - از سال 1386 تا کنون دبير انجمن صنفي کارفرمايي شرکتهاي توزيع برق

44443011

44443009

MHA312@yahoo.com

ترکمان

غلامي

1347

کارداني اقتصاد

انجمن نمايشگاههاي بين المللي ايران؛ عضو هيات نمايندگان اتاق اروميه و ايران 4 سال و عضو کميسيون اقتصاد کلان حضور فعال 10 سال در هيات حل اختلاف سازمان کار و رفاه اجتماعي، موسس دانشگاه علمي کاربردي، مديرعامل مجتمع نمايشگاه دائمي و بين المللي جنوب استان آذربايجان غربي، عضو هيات رئيسه و دبير اجرايي انجمن نمايشگاههاي ايران

04445359400

04445359400

jmj_765@yahoo.com

غلامعلي

فارغي

1337

کارشناسي دامپروري

انجمن ملي طيور ايران؛ مديرعامل کشت و صنعت مهاباد، عضو شوراي سياستگذاري دانشگاه اروميه، عضو رئيس انجمن توليدکنندگان جوجه يکروزه 8 سال، رئيس فعلي هيأت مديره انجمن صنايع طيور ايران

20- 66914212

66914209

G.fareghi@gmail.com

پيمان

فروهر

1349

 

انجمن آبهاي معدني و آشاميدني ايران؛ مدير کارخانه آب معدني پلور- مدير عامل شرکت آب معدني هزار چشمه آبشار ( کريستال) - طراحي تصفيه خانههاي آب و فاضلاب - مهندس مشاور در نصب و راه اندازي بيش از 20 کارخانه آب بسته بندي در ايران و خارج از کشور - عضو هيأت مديره کانون صنايع غذايي ايران - دبير انجمن آبهاي معدني و آشاميدني ايران و ...

7-22650445

22650443

pforoohar@yahoo.com

حسين

فرهادي

1349

كارشناسي ارشد

انجمن شركتهاي اتوماسيون صنعتي؛ مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره شركت فراموج پويا، عضو هيات مديره انجمن صنفي شركتهاي اتوماسيون صنعتي، مدير مسئول نشريه صنعت هوشمند

66043700

66557618

farhadi@faramowj.com

عباسعلي

قصاعي

1326

 

انجمن صنايع چيني ايران؛ رئيس هيأت مديره صنايع سنگ آروين نطنز رئيس هيأت مديره صنايع سنگ معدن لايار رياست انجمن صنايع چيني ايران عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ايران عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان

88664060

88663099

info@zarin iran.com

نصراله

محمد حسين فلاح

1331

 

انجمن صنعت ريخته گري ايران؛ مديرعامل و عضو هيات مديره شركت ماشينهاي راهسازي هپكو، مديرعامل و عضو هيات مديره شركت موتوژن، مديرعامل و رئيس هيات مديره مجتمع فولاد اسفراين، مديرعامل شركت گروه صنعتي سپاهان، مديرعامل و عضو هيات مديره سازمان مديريت صنعتي، مديرعامل شركت توسعه صنعتي مشفق

4- 44158560

44158556

fallahnmh@gmail.com

محمدرضا

قائم مقامي

1329

 

انجمن پايانه داران بنادر ايران؛ معرفي بندر کيش بعنوان بندر تجاري به شرکتهاي کشتيراني بين المللي در سنگاپور 1366، صدور بارنامه حمل به مقصد نهايي کيش توسط شرکت کشتيراني بين المللي 1367، ارائه مشاوره به مدير عامل وقت پتروشيمي ايران براي حمل قطعات فوق سنگين پتروشيمي بجنورد 1367، مؤسس انجمنهاي کشتيراني و انجمن پايانه داران بنادر ايران

88863826

88863827

secretary@aiph.ir

قدير

قيافه

1342

 

انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران؛ عضو هيات مديره اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران، نايب رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و روسيه، رياست هيات مديره شرکت سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي معادن آسيا، رياست هيات مديره شرکت سرمايه گذاري و توسعه معادن شرق

88652798

88653042

info@ iropex.ir

حسن

كلهر

1332

کارشناسيارشد حسابداري

انجمن شرکتهاي ليزينگ ايران؛ 25 سال سابقه در مشاغل مديريتي و کارشناس بانک تجارت مديرعامل و عضو هيات مديره شرکت صنعتي لاله نقش عضو هيات مديره شرکت توسعه صنايع ساختماني بهار مديرعامل و عضو هيات مديره شرکت ليزينگ شيد موسس و عضو هيات مديره صرافي گردشگري

70-88763360

70-88763360

h.kalhor@iccim.ir

سيد حميدرضا

کمال علوي

1359

 

انجمن توليدکنندگان ماءالشعير و مالت ايران؛ دبير انجمن، تدريس در دانشگاه، فروش و بازاريابي، امور اداري و دفتري، مناقصه و مزايده

44504775-021

44504776-021

h. alavi59@yahoo.com

اميد

کوشکي

1352

کارشناس ارشد مهندسي پليمر و مديريت اجرايي (MBA)

انجمن توليدکنندگان مستربچ ايران؛ موسس شرکت نوآوران بسپار- توليدکننده مستربچ، موسس شرکت سپهر آميزه رازي- توليدکننده کامپوند، موسس شرکت سنجش بسپار نوين، سازنده تجهيزات آزمايشگاهي، موسس شرکت آزمون دانا پلاستيک- مرکز آزمون مورد تائيد استاندارد

9-88925538-021

88921185-021

o.koushki@nabco.ir

سيد علي

كهفي قانع

1333

كارشناسي مهندسي برق

انجمن توليدكنندگان تابلوهاي برق ايران؛ رئيس اولين و دومين دركميته سازندگان تابلوهاي برق در سنديكاي صنعت برق ايران، رئيس فعلي هيأت مديره انجمن توليدكنندگان تابلوهاي برق ايران، رئيس هيأت مديره شركت سهند انرژي توان، فعال در زمينه بازرگاني، انرژي و ...            

88701051 - 8- 88736556

88701052

Aliganeh@yahoo.com

فرزان

گلچين

1344

 

انجمن صنايع بازيافت فرآوردههاي نفت گاز و پتروشيمي ايران؛ توليد کننده و صادرکننده فرآوردههاي نفتي - عضو هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران - عضو هيات مديره پيام شيمي راد- مديرعامل شرکت پتروپرديس - نايب رئيس هيات مديره انجمن صنايع بازيافت فرآوردههاي نفت گاز و پتروشيمي ايران، رئيس هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت گاز پتروشيمي ايران

88787719-021

88798525-021

info@reopec.com

مالک

رحمتي

 

کارشناسي ارشد حقوق خصوصي

انجمن سنگ ايران؛ عضو هيأت علمي و مدير گروه حقوق دانشگاه آل طه، مدرس دانشگاههاي آزاد و پيام نور تهران مرکز، مديرعامل و عضو هيأت مديره گروه سرمايهگذاري سبحان، نايب رئيس هيأت مديره انجمن سنگ ايران، عضو شوراي سياستگذاري سنگ کشور، عضو هيأت مديره شرکت عمران و مسکن آباد دي، عضو هيأت مديره شرکت سرمايه گذاري بوعلي، رئيس هيأت مديره شرکت سيم و کابل تبريز، رئيس هيأت مديره شرکت سرمايهگذاري معادن کوثر

3-88870641-021

88870660-021

malek.rahmati@gmail.com

عباسعلي

متوسليان

1336

 

انجمن توليدکنندگان لوله و اتصالات PVC؛ 33 سال سابقه در زمينه توليد

88786609

88881159

abbasalimotevasselian@gmail.com

يوسف

مرادلو

1336

 

انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران؛ 32 سال سابقه مديريت در کارخانجات توليدي

88415570

88437195

info@ilzima.org

سيد محمد رضا

مرتضوي

1340

 

انجمن آرد سازان ايران؛ دبيرانجمن صنفي آردسازان ايران، رييس هيأت مديره کانون صنايع غذايي ايران و خانه صنعت و معدن استان تهران

1-88888361

88875558

ardsazan.iran@yahoo.com

سيد مرتضي

معصومي

1336

 

انجمن صنايع پروفيل يو پي وي سي درب و پنجره ايران؛ مديرعامل گروه صنعتي اکسير آسا آرا ( پروفيل ايده آل ) ، عضو هيأت مديره و دبير انجمن صنايع پروفيل upvc ايران

80 الي 2965 و 26406971

2965 داخلي 6 و 22911071

info@idealco.ir

جمشيد

مغازه

1328

 

انجمن صنايع بيسکوييت شيريني و شکلات ايران؛ قائم مقام دبير انجمن شيريني و شکلات ايران ازسال 1383 الي 1386- دبير انجمن شيريني و شکلات ايران از سال 1386- مديرعامل شرکت تعاوني توليدکنندگان صنعت بيسکوييت و شيريني و شکلات ايران از سال 1388- رئيس هيات مديره شرکت ماندگار تجارت - عضو هيات مديره کانون صنايع غذايي ايران - آخرين مدرک تحصيلي کارشناس مديريت بازرگاني از دانشگاه تهران

88753436-021

88753436-021

maghazeh.jamshid@gmail.com

اميد

ملک

1343

کارشناس علوم دريايي

انجمن کشتيراني و خدمات وابسته؛ مديرعامل شرکت بر و بحر ايران - رئيس هيات مديره شرکت سندباد بحري- رئيس هيات مديره شرکت کشتيسازي و صنايع فراساحلي دلفين- عضو هيات مديره انجمن کشتيراني و خدمات وابسته در دوره پنجم و ششم از سال 84 الي 91- نماينده هيات مديره انجمن کشتيراني و خدمات وابسته در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران دوره هفتم

25-88643310 -021

88643330 -021

malek@iranlandsea.com

منوچهر

ملکياني فرد

1327

کارشناسي ارشد راه وساختمان

انجمن شرکتهاي ساختماني؛ رياست هيت مديره سنديکاي شرکتهاي ساختماني ايران-عضوشورايعالي تامين اجتماعي-عضوشورايعالي کار-عضوشورايعالي نفت-ازبنيان گذاران موسسه تحقيق وتوسعه تشکلهاي مهندسي وحرفه اي کشور-ازبنيان گذاران شوراي هماهنگي تشکلهاي مهندسي وصنفي وحرفه اي کشور

66464261-66460195-66469105

66464084

INFO@ACCO.IR

مجيد

موافق قديرلي

1359

 

انجمن صنايع خوراک دام، طيور و آبزيان ايران؛ مدير عامل و عضو هيأت مديره شرکت هماهنگي کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام و طيور و آبزيان ايران - 1388 تاکنون، عضو هيأت مديره انجمن کارآفريني و توسعه ملي ايران، رئيس هييت مديره کشت و صنعت فدک، رئيس هييت مديره کارخانه زرين دانه

66949103

66900230

Mjd.ghadiri@gmail.com

سيد حسن

موسوينژاد

1338

 

انجمن شرکتهاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته؛ معاون سازمان سنجش - معاون برنامه ريزي راه آهن- معاون اداري و مالي راه آهن - مشاور وزير راه و ترابري - مديرعامل شرکت مهتاب سير جم- مديرعامل شرکت حمل و نقل ريلي رجا - رئيس هيات مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته

66912652-021

66594747-021

info@rteguild.com

محمود

شريفيان

1330

کارشناسي مکانيک

انجمن شرکتهاي حفاري نفت و گاز ايران؛ مديرعامل شيلات ايران مديرعامل ملي حفاري ايران معاونت مديريت اکتشاف و استخراج نفت استاندار زنجان

3-88330952-021

88330950-021

info@ket_co.com

سعيد

مهتدي

1338

کارشناسي مهندسي مواد و متالورژي

انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران (ستصا)؛ رئيس هيأت مديره شرکت ساختمان و نصب توربوکمپرسور آسيا OTCC (آبان 1384تا آبان 89)، رئيس هيأت مديره شرکت طراحي و مهندسي توربوکمپرسور نفت آسيا OTEC (آبان86 تاکنون)، رئيس هيأت مديره شرکت کالاي گاز پارس KGC ( اسفند 86 تاکنون)

4-88620583

88620599

mohtadi@otc-ir.com

آرش

نجفي

1345

کارشناسي مهندسي عمران

انجمن بهينه سازي مصرف انرژي؛ کارمند سابق وزارت مسکن و شهرسازي، رئيس هيأت مديره گروه محارم، مدير عامل شرکت بهينه سازي مصرف انرژي ايران، رئيس هيأت مديره انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران

88437529

88439192

Najafi@bazarmaharem.com

محمد رحيم

نيازي

1336

 

انجمن ملي سيب زميني ايران؛ مدير عامل شرکت کشت و صنعت کردستان سبز، مديرعامل شرکت تيکوشين، رئيس هيأت مديره شرکت نمايشگاههاي بين المللي استان کردستان، عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي سنندج (دورههاي ششم،هفتم و هشتم)، رئيس کميسيون کشاورزي اتاق سنندج، رئيس هيأت مديره انجمن ملي سيب زميني ايران، عضو هيأت مديره انجمن صنفي بذر اصلاح شده غلات کشور

33291489-087

33291490-087

m.rahimnyazi@gmail.com

صدرالدين

نياوراني

1344

 

انجمن ارگانيک ايران؛ داراي 28 سال سابقه صادرات ميوه به کشورهاي اروپايي و آسيايي، نايب رئيس اتحاديه ملي محصولات کشاورزي - رئيس کميسيون بازرگاني انجمن ارگانيک ايران - 4 دوره عضوي هيات نمايندگان اتاق ايران

88810521 22283037-021

88825116 22296868-021

 

فارس

هاشم زاده

1347

 

انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا)؛ شرکت ارتعاشات صنعتي ايران - انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (عضو هيات مديره، خزانهدار و رئيس کميسيون تدوين روشها و آموزش

88838931-021

88838608-021

sipiem79@yahoo.com

سعيد

جارودي

1334

 

انجمن شرکتهاي صنعت پخش ايران؛ رئيس هيأت مديره گروه توليدي مهرام، مديرعامل مهرام، عضو هيأت مديره روغن نباتي شيراز، مديرعامل پخش پرنيان، عضو هيأت مديره تعدادي از ساير شرکتها

4-88504532

4-88504532

almosaeid@gmail.com

علي محمد

صميمي

1334

 

انجمن ملي خرماي ايران؛ مديرعامل شرکت شهدينه خدماي دشتستان عضو انمحن ملي خرماي ايران عضو هيأت نمايندگان اتاق بوشهر نايب رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بوشهر عضو هيأت علمي بخش مديريت حسابداري دانشگاه شيراز کارشناس صنايع شرکت صنايع بهداشتي گلسار فارس

36332857-071

89784649-021

shahdinehdate@yahoo.com

عبداله

مقدم

1323

 

انجمن سرمايه گذاريهاي مشترک ايران و خارجي؛ 10 سال سابقه مدير پروژهاي ساخت تراکتور، 5 سال مدير پروژه ساخت سيلندر شرکت بوتان، 20 سال صاحب نساجي زرباف امين و مدير پروژه ساخت شيرآلات گاز در شرکت ايرانشير

22226410

222274236

zarbafamin1996@gmail.com

حسين

توفيق

1325

کارشناسي ارشد مديريت دولتي

انجمن دارندگان نشان استاندارد؛ مديرعامل و عضو هيأت مديره کارخانجات لاستيک دنا، موتوژن، ايران تاير و رئيس هيأت موظف مديره تايد واتر (هر يک به مدت سه سال)، مديرعامل و نايب رئيس شرکت سرمايه گذاري پتروشيميايي و شيميايي و سلولزي (شستا) سه سال، معاون وزير صنايع و نماينده تام الاختيار وزير در مناقصات بزرگ، قائم مقام وزير صنايع در امر بازسازي و نوسازي صنايع

61-88923960

88923962

hosein.towfigh@yahoo.com

فرشيد

شکرخدايي

1350

 

انجمن مديريت کيفيت ايران؛ مسئول کميته ارزيابي جايزه ملي کيفيت ايران، مدير پروژه ارتقاي کيفيت و بهرهوري، دبير جشنواره ملي بهرهوري، طراح و پايهگذار جايزه سرآمدي شرکتهاي مسلمان، مدير پروژه راهاندازي نظام رتبهبندي شرکتها در اتاق اکو، طراح و پايهگذار مرکز ملي رتبهبندي ايران، مديرعامل گروه پارسيان هوشمند، مدير مرکز توسعه رقابتپذيري کسب و کار، رئيس هيأت مديره شرکت بهينه کاري ايران، رئيس هيأت مديره مؤسسه مديريت بهرهوري ايران، نايب رئيس انجمن مديريت کيفيت ايران

88101192

88725944

fsh@ipcgroup.ir

محمدرضا

جابر انصاري

1328

 

انجمن مديران صنايع؛ مشارکت در تأسيس شرکتهاي دژپاد، صنايع فلزي سبک، گروه صنعتي سپاهان، آهن و فولاد اصفهان، ساختههاي فلزي اصفهان، سرمايهگذاري صنايع ايران، فروسيليس ايران، عضو مؤسس کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي، عضو مؤسس اتاق مشترک ايران و کانادا و ايتاليا و افغانستان

88738683

88736404

mrj@sepahan.com

علي

لشگري

1333

 

جامعه مديران و متخصصين صنعت کفش ايران؛ رئيس هيات مديره جامعه صنعت کفش ايران و مدير مسوول نشريه صنعت کفش - قائم مقام مديرعامل و عضو هيأت مديره شرکت توليدي پلاستيک شاهين - مديرعامل و عضو هيات مديره شرکت پخش جمشيد (کفش بلا) - رئيس هيات مديره جامعه صنعت کفش ايران از شهريور 90 تاکنون - دبير کميسيون صادرات انجمن ملي صنايع پلاستيک ايران در دوره اول 94-92 - مشاور مديريت در شرکتهاي توليدي - رئيس کميسيون امور تشکلها در دوره دوم

88891197-021

88902359-021

info@assomes.ir

صادق

رحمت سميعي

1323

 

جامعه مميزي و بازرسي ايران؛ رئيس هيأت مديره انتشارات کتابسرا، مديرعامل بازرسي بوليوان

2 - 88711321

88717819

sa.samiei@iccim.ir

ابوالفضل

حجازي

1346

 

سنديکاي توليدکنندگان موتور سيکلت ايران؛ حدود 25 سال سابقه مديريت در زمينه فعاليتهاي توليدي و صنعتي

88404074

88407425

tondar@tondargoroup-ir.com

بهرام

شکوري

1342

 

خانه معدن ايران؛ عضو هيأت علمي دانشگاه، مدير عامل شركت راهسازي و معدني مبين، عضو هيأت مديره خانه معدن ايران، عضو هيأت مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران، نايب رئيس انجمن سنگ آهن ايران

88847460 - 88847417

88830581

sh.b1253@gmail.com

مهدي

ابوئي مهريزي

1356

 

سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي؛ عضو هيـت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران عضو کميسيون صنايع اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران عضو هيئت مديره سنديکاي لوله و پروفيل ايران مديرعامل و عضو هيأت مديره گروه صنعتي آرياوا

22015727-021

26202179-021

aryava.co@gmail.com

علي

احتشامي

1348

 

سنديکاي توليدکنندگان خميرمايه ايران؛ عضو هيأت مديره انجمن توليدکنندگان اتانول ايران معاونت صنعت شرکت کشت صنعت دهخدا مديريت نظارت احداث کارخانجات شکر دهخدا رئيس کارگاه احداث کارخانجات مجتمع بيوتکنولوژي توسعه نيشکر مديرعامل کارخانه خميرمايه و الکل رازي

88683909

88683745

afehteshami@yahoo.com

امير حسين

اصلاني

1342

 

سنديکاي صنعت مخابرات ايران؛ مديرعامل نور بهينه گستره خاورميانه مديرعامل شرکت آذرخش مديرعامل شرکت جهان داي کاست مدير کنترل کيفي مرکز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي قائم مقام طرح تحقيقاتي ساخت موتور صنايع هوايي سپاه

88511863-88519829-88513675

66502310

aaslani@nbgme.net

احمد

آزادمرد

1321

 

سنديکاي صنايع کنسروايران؛ عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران از سال 81 تاکنون و نايب رئيس کميسيون تجارت جهاني اتاق ايران در دو دوره و نايب رئيس شوراي بازرگاني ايران و تايلند، عضو هيأت رئيسه اتاق مشترک ايران و عمان، عضو هيأت مديره کانون انجمن صنايع غذايي ايران و مديرعامل اسبق شرکت نمايشگاه بين المللي يزد، رئيس شوراي حل اختلاف ويژه صنايع و معادن

66056119 38248801-035

66563249 38246824-035

ahmad.azadmard77@gmail.com

علي

بخشي

1353

 

سنديکاي صنعت برق ايران؛ عضو هيأت مديره سنديکاي صنعت برق ايران از سال 90 تا سال 93، رئيس کميته پيمانکاران خطوط انقبال نيرو از 90 تاکنون، رئيس کميته همکاريهاي مشترک و تامين مالي سنديکاي صنعت برق از سال 90 تاکنون، رئيس هيات مديره هولدينگ اورنگ از سال 91 تاکنون، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران (دوره هفتم)، نايب رئيس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران از سال 93 تاکنون

4-88067390 - 6-66570930

88045100 - 66944967

Alibakhshi.ir@gmail.com

محمدباقر

تحويل زاده

1332

 

سنديکاي توليدکنندگان مواد دارويي، شيميايي و بسته بندي دارويي؛ مشاور دارو در سازمان غذا و دارو، عضو هيات مديره و مدير عامل شرکت داروپخش، عضو هيات مديره و مدير عامل شرکت بهداشت کار، عضو هيات مديره و رئيس هيأت مديره شرکت عماد درمان پارس، عضو هيات مديره شرکت نشاط دارو

22575050

22584005

info@chempharsyndicate.com

حجت اله

ذبيحي

1345

دکترا

سنديکاي توليدکنندگان و صادرکنندگان داروهاي دامپزشکي ايران؛ مدير عامل شرکتهاي داروسازي، رئيس هيأت مديره سنديکا

88837825