دبیرخانه کمیسیون ها

معرفی دبیرخانه کمیسیون های تخصصی

اقتصاد ایران فراز و نشیب های زیادی را در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی طی کرده و تاریخ این گذار سرشار از تجربیاتی است که بررسی و مطالعه دقیق آنها می تواند آموزه های کاربردی فراوانی را به همراه داشته باشد. در این میان نکته قابل تاملی که از بررسی های تاریخی اقتصاد ایران استنتاج می گردد تلاش پیگیر برای مقابله با مشکلاتی است که عبور موفقیت آمیز از آنها مستلزم تجهیز سیاست گذاران و فعالان اقتصادی به واقعیت ها بر اساس اطلاعات و دانش روز خواهد بود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر مبنای رسالت اصلی خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه همواره تلاش نموده است تا ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی در عرصه اقتصادی پیشنهادهای سازنده ای نیز در این زمینه ارائه نماید.

بر همین اساس کمیسیون ‌های تخصصی در اتاق ایران در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹ به عنوان اتاق فکر بخش خصوصی شکل گرفته است. این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند که علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارند. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرارمی گیرد.

کمیسیون های تخصصی در طول دوره فعالیت خود همواره در مسیر توسعه قابلیت های خود گام برداشته اند که البته به جرات می توان گفت که این کمیسیون ها در دوره ششم به نحو چشم گیری فعالیت های خود را گسترش داده و ضمن تلاش برای توسعه بخش خصوصی و رفع موانع رشد این بخش توانستند به جایگاه واقعی خود نایل شوند.

بر همین اساس دبیرخانه کمیسیون های تخصصی متشکل از رئیس دبیرخانه و دبیران کمیسیون ها به استناد آیین‌نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی، تحت نظارت مستقیم دبیر کل اتاق شکل گرفته است. با توجه به اینکه کمیسیون‌ها به عنوان هسته‌های تخصصی اتاق مورد مشورت هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه قرار می‌گیرند و محیط کسب‌ و کار را در حوزه تخصصی خود پایش و گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را به دو مرجع فوق ارائه می‌کنند.

این دبیرخانه کمیسیون های تخصصی ضمن انتخاب و معرفی دبیران کمیسیون ها به دبیر کل، از طریق انتخاب و بکارگیری مشاور و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشست های کارشناسی و هم اندیشی زمینه حضور اساتید و صاحب نظران مختلف را در کنار فعالین بخش خصوصی فراهم می آورد تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.

لینک های مرتبط
 • هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون
 • اولویت های کاری کمیسیون
 • تصمیم های کمیسیون
 • دستور جلسات
 • گزارش های کارشناسی
 • نشست های کارشناسی
 • اخبار کمیسیون
 • رتبه بندی کمیسیون
 • کارشناسان و مشاوران
 • نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها

شرح اهم وظایف

 • انتخاب دبیران کمیسیون ها و پیشنهاد به دبیرکل برای صدور حکم آنها
 • پیگیری تصمیمات کمیسیون ها از طریق دبیران
 • انجام امور اداری و اجرایی کمیسیون ها و ایجاد هماهنگی میان دبیران کمیسیون ها
 • ارجاع طرح ها، لوایح، پیشنهادها و گزارش ها به کمیسیون ها بر اساس نظر هیئت رئیسه
 • برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه کمیسیون ها
 • انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات کمیسیون ها
 • اخذ نظرات کارشناسی کمیسیون ها در موارد ارجاع شده توسط هیئت رئیسه
 • اطلاع رسانی مصوبات لازم به کمیسیون ها
 • برگزاری جلسه شورای روسای کمیسیون ها و تهیه و انتشار صورتجلسه آن
 • تهیه گزارش های عملکرد فصلی و انتشار آنها
 • ارزیابی، ویرایش محتوایی و ساختاری گزارش های تهیه شده در کمیسیون ها
 • اطلاع رسانی مناسب گزارش های کارشناسی تهیه شده در کمیسیون ها (بعد از تصویب توسط اعضای کمیسیون)
 • انجام ارزیابی عملکرد ماهانه کمیسیون ها و انتشار نتایج آن

ارزیابی عملکرد دوره ای دبیران

 • تهیه و انتشار فصل نامه الکترونیکی دبیرخانه کمیسیون ها
 • جمع آوری، ثبت و گزارش حضور و غیاب اعضای کمیسیون ها
 • ارتقای توان علمی کمیسیون ها
 • انتخاب و بکارگیری کارشناسان خبره برای کمیسیون ها به پیشنهاد هیئت رئیسه کمیسیون ها
 • آموزش و ارتقای توان کارشناسی و اداری دبیران
 • برگزاری و ارزیابی نشست های کارشناسی برای کمیسیون ها با حضور صاحب نظران آن حوزه
 • تعامل با کمیسیون های متناظر در شهرستان ها
 • تعامل با تشکل های مرتبط
 • پیشنهاد موضوعات مهم روز برای بررسی و انجام اقدامات کارشناسی به کمیسیون ها

اهداف و برنامه ها

فهرست کمیسیون ها

user

کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز

user

کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی

user

کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی

user

کمیسیون بازار پول و سرمایه

user

کمیسیون بازرگانی داخلی

user

کمیسیون توسعه صادرات

user

کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها

user

کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری

user

کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک

user

کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری

user

کمیسیون سرمایه گذاری

user

کمیسیون صنایع

user

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه

user

کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

user

کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر

user

کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی

user

کمیسیون مدیریت واردات

user

کمیسیون معادن و صنایع معدنی

user

کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان