اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون بازار پول و سرمایه

بازار پول و سرمایه علاوه بر تامین نیازهای معاملاتی، وظیفه تامین وجوه برای متقاضیان جذب سرمایه بر عهده دارد. از این رو سرمایه گذاری، تولید، ایجاد اشتغال، رفع نگرانی از بیکاری گسترده در کشور اقتضا می کند که این دو بازار زمینه ساز و پشتوانه خوبی برای سرمایه گذاری، اشتغال و تولید باشد. در این راستا کمیسیون بازار پول و سرمایه با هدف پایش محیط کسب و کار و شناسایی مشکلات موجود بر سر راه تامین مالی بنگاه های اقتصادی و ارائه راهکارایجاد شده است.

حوزه های قابل ورود از سوی کمیسیون الف) بازار پول ۱- حوزه سیاست گذاری (قانون پولی و بانکی کشور بر آن حاکم است که آخرین قانون مربوط به سال ۱۳۵۱ است) ۲- بانک ها و شبکه بانکی (قانون اداره امور بانک ها، اخرین مصوبه شورای انقلاب. قانون بانکداری بدون ربا، مصوبه سال ۱۳۶۳) ۳- تامین مالی و عملیات پولی ( به طور مستقیم با ذینفعان بخش خصوصی در ارتباط است. ارتباط میان بانک و مشتری) ب) بازار سرمایه ۱-سیاست گذاری (قانون بازار سرمایه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، قانون مبارزه با پولشویی، قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، ماده(۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون تجارت الکترونیکی، ماده (۱۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، مواد ۹۴ و ۹۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) ۲-شبکه بازار سرمایه ۳- تامین مالی بازار سرمایه

شرح اهم وظایف

• پاییش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالشها موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون
• تولید گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون
• برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون
• مذاکره با مسئولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون
• حضور در مجامع و شورا های متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق ایران
• پیگیری ورصد و اصلاح قوانین مربوط به حوزه فعالیت کمیسیون
• برگزاری جلسات منظم با ارکان بازار پول وسرمایه کشور به جهت انتقال مسائل فعالان اقتصادی

اهداف و برنامه ها

 بررسی مشکل بنگاه داری بانکها و اصلاح قوانین مرتبط با تفکیک هلدینگ های پولی و مالی و تلاش در جهت اجرای آن
 مشارکت در تدوین آئین نامه های اجرایی حمایت از تولید در راستای تحقق نظرات بخش خصوصی.
 اصلاح و رفع تعارضات قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی
 بررسی نسبت کفایت سرمایه بانک ها
 بررسی مساله ذینفع واحد

اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محسن حاجی بابا رئیس
۲ سیدرضا زیتون نژاد موسویان نایب رئیس
۳ مجتبی کاروان نایب رئیس
۴ اصغر اخوان مقدم عضو
۵ ناصر امجد عضو
۶ فرشته امینی عضو
۷ حسن انتظار عضو
۸ غلام عسگر بهزاد عضو
۹ هانی تحویل زاده عضو
۱۰ مهدی جباری عضو
۱۱ رضا خیامیان عضو
۱۲ صادق رحمت سمیعی عضو
۱۳ حسن رکنی عضو
۱۴ علی زارعی عضو
۱۵ سید حسین سلیمی عضو
۱۶ سید ضیاءالدین شجاع الدین برهان عضو
۱۷ حسین شیرزاد عضو
۱۸ حمید صمدی عضو
۱۹ حسین طوسی عضو
۲۰ مسعود گل شیرازی عضو
۲۱ علی اکبر مهرفرد عضو
۲۲ سید محمد ناصری عضو
۲۳ علی نقیب عضو
۲۴ محمد حیدری عضو
بازگشت