اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون بازرگانی داخلی

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ خسرو فروغان گران سایه رئیس
۲ مسعود خیاط زاده نایب رئیس
۳ فاضل شنیور نایب رئیس
۴ یوسف صلاح الدین ایزدفر عضو
۵ محسن بهرامی ارض اقدس عضو
۶ مجتبی خسروتاج عضو
۷ عبدالرضا زردویی عضو
۸ جواد سعیدی حیزانی عضو
۹ عبدالرضا شیخان عضو
۱۰ محمدناصر عطایی نیا عضو
۱۱ علی عوض پور عضو
۱۲ حمیدرضا موثقی عضو
۱۳ حمید مهاوی عضو
۱۴ ایرج نیازی اربابی عضو
بازگشت