اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون توسعه صادرات

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

اعضای کمیسیون توسعه صادرات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ سیدرضی حاجی آقا میری رئیس
۲ عدنان موسی پور عضو
۳ صدرالدین نیاورانی عضو
۴ اکبر ابراهیم نژاد عضو
۵ ولی اله افخمی راد عضو
۶ محسن امینی عضو
۷ مهرداد بازرگان عضو
۸ علی اصغر بیکی یزدی عضو
۹ هاله حامدی عضو
۱۰ حمید حسام عضو
۱۱ سعد حسینی عضو
۱۲ سیداحمد حسینی فر عضو
۱۳ هادی حنائی جهرمی عضو
۱۴ محمدعلی دیده روشن عضو
۱۵ حمیدرضا ذوالانواری عضو
۱۶ علی سالک نجات عضو
۱۷ نجات سنگی عضو
۱۸ محمود سیادت عضو
۱۹ سعید شادکام عضو
۲۰ محمدحسن شمس فرد عضو
۲۱ حمیدرضا صالحی عضو
۲۲ امیر عابدی عضو
۲۳ شریف عچرش عضو
۲۴ اسداله عسگراولادی عضو
۲۵ ترکمان غلامی عضو
۲۶ مهران فکری عضو
۲۷ مصطفی کرمانی عضو
۲۸ همایون کوت زاده عضو
۲۹ امان الله کهرازهی عضو
۳۰ محمد لاهوتی عضو
۳۱ محمدعلی محمدمیرزائیان عضو
۳۲ بختیار مرادی عضو
۳۳ جلیل مغازه ای عضو
بازگشت