اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون توسعه صادرات

صحنه تجارت هر کشور بایستی تجلی گاه پاک دستی، تلاش، همیت ملی در فضای بدون رانت و شفاف باشد. ازآنجا که لازمه توسعه صادرات هر کشور تابع عواملی از جمله کیفیت و توان رقابت پذیری است، کمیسیون با پایش فضای کسب و کار، زیرساختهای اقتصادی، نهادی، فنی و استراتژی های تجاری، موانع پیش رو را شناسایی و در کنار دولت برای حل آن به منظور توسعه صادرات به عنوان تنها راه خروج از رکود غیرتورمی گام بردارد.

شرح اهم وظایف

•    پایش فضای کسب و کار در حوزه صادرات
•    ارتقاء تولید با کیفیت و رقابت پذیر در عرصه جهانی
•    سامان بخشی به بازار ارز

اهداف و برنامه ها

۱.    واگذاری روز ملی صادرات به اتاق ایران
۲.    تدوین استراتژی توسعه صادرات
۳.    پیگری مطالبات صادرکنندگان از دولت

اعضای کمیسیون توسعه صادرات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ سیدرضی حاجی آقا میری رئیس
۲ عدنان موسی پور عضو
۳ صدرالدین نیاورانی عضو
۴ اکبر ابراهیم نژاد عضو
۵ ولی اله افخمی راد عضو
۶ محسن امینی عضو
۷ مهرداد بازرگان عضو
۸ علی اصغر بیکی یزدی عضو
۹ هاله حامدی عضو
۱۰ حمید حسام عضو
۱۱ سعد حسینی عضو
۱۲ سیداحمد حسینی فر عضو
۱۳ هادی حنائی جهرمی عضو
۱۴ محمدعلی دیده روشن عضو
۱۵ حمیدرضا ذوالانواری عضو
۱۶ علی سالک نجات عضو
۱۷ نجات سنگی عضو
۱۸ محمود سیادت عضو
۱۹ سعید شادکام عضو
۲۰ محمدحسن شمس فرد عضو
۲۱ حمیدرضا صالحی عضو
۲۲ امیر عابدی عضو
۲۳ شریف عچرش عضو
۲۴ اسداله عسگراولادی عضو
۲۵ ترکمان غلامی عضو
۲۶ مهران فکری عضو
۲۷ مصطفی کرمانی عضو
۲۸ همایون کوت زاده عضو
۲۹ امان الله کهرازهی عضو
۳۰ محمد لاهوتی عضو
۳۱ محمدعلی محمدمیرزائیان عضو
۳۲ بختیار مرادی عضو
۳۳ جلیل مغازه ای عضو
بازگشت