اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

اعضای کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ غلامحسین جمیلی رئیس
۲ علی محمدزمانی نایب رئیس
۳ افشین کلاهی نایب رئیس
۴ محسن احتشام عضو
۵ امیرحسین اصلانی عضو
۶ افتخاری عضو
۷ رمضان بهرامی عضو
۸ سهیلا جلودارزاده عضو
۹ رضا حمیدی عضو
۱۰ حجت اله ذبیحی عضو
۱۱ محمد شیرزادگان عضو
۱۲ علی فتوت احمدی عضو
۱۳ داود فدایی عضو
۱۴ صابر کاظمی ترکی عضو
۱۵ علیرضا کلاهی صمدی عضو
۱۶ بهمن لطیفی عضو
۱۷ عبدالرضا یعقوب زاده عضو
بازگشت