اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری

ایجاد شرایط مناسب جهت تعامل با دستگاه های متناظر کمیسیون و به منظور تامین حمایت قضایی و نظارتی و ثبتی فعالان بخش خصوصی و بررسی قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار و ارائه پیشنهاد های اصلاحی جهت تسهیل فعالیت های بخش خصوصی.

شرح اهم وظایف

کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری علاوه بر پیگیری برای نهایی شدن اولویت های چهار گانه کمیسیون در دوره جاری و موضوع رفع موانع و مشکلات ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی و ارائه راه هکارهای مناسب در کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با برگزاری همایش ها و نشست ها در خصوص موضوعات مختلف مربوط به حوزه دستگاه های متناظر و مبتلابه فعالان اقتصادی در دستور کار دارد.

اهداف و برنامه ها

1- تهیه پیش نویس اصلاح قانون حمایت از مالکیت فکری
2- اصلاح باب ورشکستگی قانون تجارت
3- بررسی قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری و قوانین مربوط( با همکاری کمیسیون سرمایه گذاری)
4- اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار( تشکیل دادگاه های تجاری و ایجاد مجتمع قضایی تجاری در دادگستری کل استان تهران
5- پیگیری موضوع رفع موانع و مشکلات ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی در کمیته ماده 76قانون برنامه پنجم توسعه

اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ ناصر ریاحی رئیس
۲ احمد آتش هوش نایب رئیس
۳ سعید جارودی نایب رئیس
۴ لعل محمد بلوچ زهی عضو
۵ محمدرضا بوترابی عضو
۶ حسن شکوهی عضو
۷ محمد صمدی عضو
۸ فرهاد فزونی عضو
۹ محمدرضا قمی عضو
۱۰ محمدرضا کمپانی عضو
۱۱ احد مازوجی عضو
۱۲ سیدمجتبی معظمی عضو
بازگشت