اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک

حمل ونقل، پایه های پل رابطی است که بخشهای مختلف جوامع با عبوراز روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند. در این راستا کمیسیون حمل و نقل،لجستیک و گمرک اتاق ایران بر مبنای رسالت خود که پایش محیط کسب و کار به منظور توسعه اقتصاد حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی و تبیین جایگاه لجستیک در ایران می باشد ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی درعرصه اقتصادی اهداف خود را دنبال می نماید

شرح اهم وظایف

• پاییش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالشها موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون
• تولید گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون
• برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون
• مذاکره با مسولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون
• حضور در مجامع و شورا های متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق ایران
• پیگیری ورصد و اصلاح قوانین مربوط به حوزه کمیسیون
• برگزاری جلسات منظم با مسولان حمل نقل کشور

اهداف و برنامه ها

1- احصاء شرح وظایف سازمان های متولی حمل و نقل و ترانزیت با رویکرد کاهش سازمان های درگیر و رصد انجام وظایف اساسی سازمان های حاکمیتی به منظور توسعه و تسریع ترانزیت و ایجاد وزارت حمل و نقل
2- تبیین مفهوم لجستیک و ایجاد ادبیات مرتبط و بستر قانونی لازم به منظور بهره اقتصاد ملی از مزایای آن
3- بررسی سیستم جامع گمرک نوین الکترونیکی و رفع نواقص آن

اعضای کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ امید ملک رئیس
۲ رضا کامی نایب رئیس
۳ مجتبی بهاروند نایب رئیس
۴ شجاع الدین بدری عضو
۵ سعید پورآبادی عضو
۶ حسن تیمورتاش عضو
۷ سیدعلی حسینی عضو
۸ جمشید رستمی عضو
۹ پرویز رعدی عضو
۱۰ علی ریگی میرجاوه عضو
۱۱ کامل زرین قلم عضو
۱۲ احمد زمانیان عضو
۱۳ علی اکبر شریف پور بوشهری عضو
۱۴ احمد شریفات عضو
۱۵ محمدامین صباغی زاده عضو
۱۶ علی صفرنژاد عضو
۱۷ محمدرضا قائم مقامی عضو
۱۸ فاطمه قنبرپور عضو
۱۹ مرتضی لطفی عضو
۲۰ علی محمودی سرای عضو
۲۱ سیدحسین معروف عضو
۲۲ سیده فاطمه مقیمی عضو
۲۳ سیدحسن موسوی نژاد عضو
بازگشت