اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع مترقی به عنوان موتور محرک اقتصاد شناخته می شود. در ایران، خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب تسهیل فعالیت در بخش های دیگر اقتصادی در زمینه ی تولید و توزیع کالا و خدمات شده است. توجه به لزوم توسعه ی بستر ICT به عنوان بخش محرک و همچنین حوزه ای از اقتصاد که رشدی بیش از میانگین دیگر بخش ها دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه ی اتاق ایران که با حضور نمایندگان کلیه ی تشکل های اقتصادی و صنفی این حوزه و همچنین نمایندگان کلسه ی دست اندرکاران و متولیان این بخش برگزار می شود، محلی برای ارائه ی راهکارها برای توسعه اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، پایش بازار و محیط کسب و کار و تسهیل و بهبود زیست بوم این بخش است. همچنین توسعه رسانه به عنوان ابزار ایجاد شفافیت اقتصادی به عنوان زمینه ساز کاهش مفاسد از دیگر رویکردهای کمیسیون است.

شرح اهم وظایف

•    پایش مستمر فضای کسب و کار فاوا
•    ارائه ی تصویری روشن از نقش و توان فناوری اطلاعات در توسعه ی اقتصاد کشور
•    ارائه ی راهکار برای حل مشکلات جاری این حوزه و همچنین ایجاد آشنایی بین فعالان این حوزه و پیشگامان جهانی

اهداف و برنامه ها

۱.    شناسایی موازی کاری های صورت گرفته توسط نهادهای متولی ICT در کشور و تلاش در جهت کاهش آنها
۲.    تدوین و ترجمه ی استانداردهای نوین، بروز و تخصصی در حوزه ICT  و بین المللی نمودن استانداردهای در ایران برای توسعه و تسهیل
۳.    تدوین بسته ی نقش ICT در توسعه اقتصاد
۴.    ارائه راه حل جهت ارزش گذاری صحیح کالا و خدمات حوزه ICT در راستای حمایت از صادرات شفاف
۵.    تسهیل فضای کسب و کار برای شرکت های نوپا و نوآور فعال در بستر فناوری

اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمدرضا طلایی رئیس
۲ عبدالرضا نوروزی نایب رئیس
۳ ویدا سینا نایب رئیس
۴ رحیم بنا مولایی عضو
۵ امیررضا جلیلی عضو
۶ شهرام حاج قربانی عضو
۷ اکبر ذاکری عضو
۸ سعید رسول اف عضو
۹ مسعود شنتیایی عضو
۱۰ بابک عابدین عضو
۱۱ مرتضی کوهنورد عضو
بازگشت