اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، مجموعه ای از فعالین اقتصادی حوزه های کشاورزی و صنایع غذایی، متشکل از انجمنهای اقتصادی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانها است؛ که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه اقتصادی گرد هم جمع آمده اند و با تجمیع آرای فعالان اقتصادی سراسر کشور و رایزنی با ارگانهای حاکمیتی زیر نظر اختیارات قانونی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای بهبود ورونق حوزه کشاورزی و صنایع غذایی قدم بر می دارند.

شرح اهم وظایف

•    عارضه یابی فضای کسب و کار در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
•    پایش فضای کسب و کار و شناسایی فرصتها و تهدیدهای حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
•    مشاوره به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای ارتباط با ارگانهای حاکمیتی در موضوعات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
•    رایزنی با سازمانهای متناظر حکومتی برای حل مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

اهداف و برنامه ها

۱-  بررسی رابطه مساله ارضی از منظر اقتصاد مقیاس و بهره وری
۲-  چگونگی بهبود مدیریت در نظامهای بهره برداری موجود در کشور بمنظور استفاده مطلوب از عوامل تولید
۳-  مشارکت عمومی- خصوصی در صنعت غذا؛ بررسی چالش ها
۴-  بررسی و ارائه راهکار چالشهای صادرات محصولات دامی (با همکاری کمیسیون توسعه صادرات)

اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ احمد صادقیان رئیس
۲ غلامعلی فارغی نایب رئیس
۳ امیر شهریاری نایب رئیس
۴ احمد آزادمرد عضو
۵ فرهاد آگاهی عضو
۶ رضا باکری عضو
۷ عبدالرضا بیگناه عضو
۸ علیرضا پورآقا بالایی عضو
۹ ابراهیم پورحیدری عضو
۱۰ صمد پورسلطانی عضو
۱۱ محمد چلنگری عضو
۱۲ مهدی حداد عضو
۱۳ سیدمهدی حسینی یزدی عضو
۱۴ فرشید ریگی عضو
۱۵ سیدمجید سجادی عضو
۱۶ مریم سراج احمدی عضو
۱۷ رضا سواری عضو
۱۸ محمدعلی شجاع پور عضو
۱۹ علی شریعتی عضو
۲۰ محمدعلی طهماسبی عضو
۲۱ شاهرخ ظهیری عضو
۲۲ پیمان فروهر عضو
۲۳ حمیدرضا قلمکاری عضو
۲۴ پرویز کلینی ممقانی عضو
۲۵ سیدحمیدرضا کمال علوی عضو
۲۶ محسن لزومیان عضو
۲۷ ناصر مرادی عضو
۲۸ سیدمحمد مرتضوی عضو
۲۹ مجید مرندی عضو
۳۰ مهدی معصومی اصفهانی عضو
۳۱ سیدکاظم میرجلیلی عضو
۳۲ شمسعلی هادی زاده معلم عضو
۳۳ امیر یوسفی عضو
بازگشت