اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر

بررسی و تحقیق در زمینه شناسایی موانع و مشکلات موجود در صنعت گردشگری، ورزش و هنر و ارائه راهکار به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی و حل مسایل موجود در سراسر کشور به منظور بهبود، توسعه و ترویج صنعت گردشگری، ورزش و هنر و ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط جهت برقراری ارتباط موثر با تشکل های بخش خصوصی برای به دست آوردن جایگاه واقعی ایران در جهان بر اساس گام های ارائه شده در برنامه راهبردی.

شرح اهم وظایف

1- تلاش در راستای توسعه و رونق محیط کسب و کار و مقررات زدایی از قوانین دست و پا گیر در حوزه صنعت گردشگری، ورزش و هنر.
2- بررسی موانع توسعه صنایع دستی و عدم سرمایه گذاری مناسب مطلوب در این زمینه.
3- بررسی امکان توسعه خوشه های گردشگری و خوشه سازی در این صنعت.
4- بررسی راه های ایجاد همکاری بیشتر و بازسازی نحوه تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی به ویژه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
5- بازاریابی و تبلیغات در جهت معرفی جایگاه گردشگری، ورزش و هنر در گسترش مناسبات اقتصادی و برقرای ارتباطات بیشتر کمیسیون با فعالان حوزه های مذکور.
6- شناسایی فرصت ها و بازارهای هدف گردشگران ورودی کشور ، شناسایی فرصتهای اقتصادی ورزش و هنر و چالشهای پیش رو.

اهداف و برنامه ها

حوزه گردشگری:

1- بررسی ضوابط و مقررات مخل صنعت گردشگري.
– بررسی ضوابط رتبه بندی مراکز مرتبط با خدمات گردشگری شامل موزه ها، مراکز اقامتی و پذیرایی، CIP فرودگاهی.
– بررسی و مطالعه چگونگی رقابت پذیری مراکز مرتبط با خدمات گردشگری شامل موزه ها، مراکز اقامتی و پذیرایی، CIP فرودگاهی.
– بررسی قوانین ویزا و محدودیتهای آن در زمینه تورهای ورودی و خروجی و گردشگران سلامت.
– بررسی قوانین سازمان سرمایه گذاری های خارجی و اصلاح قوانین مالکیت برای تسهیل و تشویق ورود سرمایه گذاران خارجی در حوزه گردشگری.

2- احصاء برخوردهای سلیقه ای و غیر کارشناسی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از رکود در صنعت گردشگری.
– بررسی مسائل فرهنگی و مذهبی برای تسهیل ورورد گردشگر خارجی و رفع موانع آن در حدود قوانین اسلامی
– بررسی مباحث زیر بنایی در حوزه رفتار با گردشگر خارجی و آموزشهای مرتبط با آن

3- زمینه سازی جهت توسعه و جذب سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، ورزش و هنر در دوران پسا تحریم مبتنی بر شناسایی چالشها و فرصتهای مرتبط.
– شناسایی راهکارهای ایجاد امید در سرمایه گذاری داخلی و خارجی با ایجاد پنجره واحد در سازمانهای ذی ربط
– شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری و کمک در معرفی مناطق نمونه گردشگری در قالب پکیج های سرمایه گذاری به همراه FS (توجیه فنی – اقتصادی ) به سرمایه گذاران خارجی

حوزه ورزش:
4- شناسایی مشکلات و موانع عدم حضور بخش خصوصی در امور مدیریت ورزش و سرمایه گزاری در آن و بررسی موانع باشگاه داری در ایران
– مالکیت دولتی باشگاه ها و بررسی مشکلات حقوق و قانونی واگذاری آنها به بخش خصوصی
– مدیریت ضعیف بازاریابی در ورزش و نحوه به سود رسانی باشگاه های ورزشی
– بررسی عوامل عدم مشارکت بخش خصوصی در عمران ، برنامه ریزی و طراحی زیرساختها و امکانات ورزشی
حوزه هنر:
5- مطالعه و شناسایی چالشهای حوزه هنر به منظور بررسی عوامل عدم استقبال بخش خصوصی از فعالیت و سرمایه گزاری در این حوزه
– عدم تمایل بخش خصوصی در مالکیت مراکز هنری و سینمایی
– چگونگی تضمین برگشت سرمایه برای تهیه کنندگان آثار هنری وسینمایی و حمایت از آنها

اعضای کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ احمد اصغری قاجاری رئیس
۲ محمدجعفر رائیچی نایب رئیس
۳ علی اکبر عبدالملکی نایب رئیس
۴ مهین ابوالحسنی عضو
۵ فخری اله توکلی عضو
۶ علیرضا آرحیمی عضو
۷ جمال عطیه بچاری عضو
۸ سیدمرتضی بقایی عضو
۹ محسن پورسینا عضو
۱۰ مجید پورکائد عضو
۱۱ بابک ترابی عضو
۱۲ علی تقی پور عضو
۱۳ سیدجمشید جمشیدی مفرد عضو
۱۴ محمد جهانگیری عضو
۱۵ اسماعیل چمنی عضو
۱۶ ابوالفضل حجازی عضو
۱۷ علیرضا خائف عضو
۱۸ هادی راد عضو
۱۹ مهدی ساوشی کرد عضو
۲۰ سید علی اصغر ظریفکار فرد عضو
۲۱ علی عبدالهیان عضو
۲۲ غلامحسن غلامعلیان عضو
۲۳ مجتبی غیابی عضو
۲۴ شعبان فروتن عضو
۲۵ قاسم کریمی عضو
۲۶ عبدالحکیم ماهری عضو
۲۷ محمد مسعودی عضو
۲۸ سیدمصطفی موسوی عضو
۲۹ محسن مهرعلیزاده عضو
۳۰ جعفر ناصرپژوهش عضو
۳۱ فرج اله نجفی سرپیری عضو
۳۲ سید عبدالغفار نجفی شوشتری عضو
۳۳ نعمت اله نوری زاده عضو
بازگشت