اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر

به منظور ارائه و  بروز  نقش مشورتی  اتاق ایران  به قوای سه گانه کشور ، کمیسیونهای اتاق ازجمله کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر که اعضای اصلی آن مرکب از هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند با بکارگیری مشاوران مجرب در سه حوزه گردشگری، ورزش و هنر سعی در ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل و حل مشکلات موجود دارد . این کمیسیون  از کلیه صاحبنظران بخش خصوصی و تشکلها و بخش دولتی در جلسات، نشستها و کارگروههای خود بهره گیری مینماید تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و اشتغال گامی هرچند کوچک در راستای اعتلای میهن اسلامی بردارد.

شرح اهم وظایف

•    بررسی قوانین ویزا و محدودیتهای آن در زمینه تورهای ورودی و خروجی و گردشگران سلامت.
•    بررسی مسائل فرهنگی و مذهبی برای تسهیل ورورد گردشگر خارجی و رفع موانع آن در حدود قوانین اسلامی
•    بررسی موضوع مالکیت دولتی باشگاه ها و رفع مشکلات حقوقی و قانونی واگذاری آنها به بخش خصوصی
•    چگونگی تضمین برگشت سرمایه برای تهیه کنندگان آثار هنری وسینمایی
•    تدوین شاخص های رتبه بندی مراکز گردشگری (شامل موزه ها، مراکز اقامتی و پذیرایی، CIP فرودگاهی و …)

اهداف و برنامه ها

بررسی و تحقیق در زمینه شناسایی موانع و مشکلات موجود در صنعت گردشگری ، ورزش و هنر و ارائه راهکارهای لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی و حل مسایل موجود در سراسر کشور به منظور بهبود ، توسعه و ترویج صنعت گردشگری ، ورزش و هنر و ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط جهت برقراری ارتباط موثر با تشکل های بخش خصوصی برای به دست آوردن جایگاه واقعی ایران در جهان بر اساس گام های ارائه شده در برنامه راهبردی.

اعضای کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ احمد اصغری قاجاری رئیس
۲ محمدجعفر رائیچی نایب رئیس
۳ علی اکبر عبدالملکی نایب رئیس
۴ مهین ابوالحسنی عضو
۵ فخری اله توکلی عضو
۶ علیرضا آرحیمی عضو
۷ جمال عطیه بچاری عضو
۸ سیدمرتضی بقایی عضو
۹ محسن پورسینا عضو
۱۰ مجید پورکائد عضو
۱۱ بابک ترابی عضو
۱۲ علی تقی پور عضو
۱۳ سیدجمشید جمشیدی مفرد عضو
۱۴ محمد جهانگیری عضو
۱۵ اسماعیل چمنی عضو
۱۶ ابوالفضل حجازی عضو
۱۷ علیرضا خائف عضو
۱۸ هادی راد عضو
۱۹ مهدی ساوشی کرد عضو
۲۰ سید علی اصغر ظریفکار فرد عضو
۲۱ علی عبدالهیان عضو
۲۲ غلامحسن غلامعلیان عضو
۲۳ مجتبی غیابی عضو
۲۴ شعبان فروتن عضو
۲۵ قاسم کریمی عضو
۲۶ عبدالحکیم ماهری عضو
۲۷ محمد مسعودی عضو
۲۸ سیدمصطفی موسوی عضو
۲۹ محسن مهرعلیزاده عضو
۳۰ جعفر ناصرپژوهش عضو
۳۱ فرج اله نجفی سرپیری عضو
۳۲ سید عبدالغفار نجفی شوشتری عضو
۳۳ نعمت اله نوری زاده عضو
بازگشت