پنج شنبه, 10 مهر 1393

انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ایران IECS

رئیس
آرش نجفي
دبیر
محسن صفایی
آدرس
تهران, خيابان شريعتي، ميدان کتابي، خيابان جلفا، خيابان مجتبايي، کوچه دايانا، پلاک 1، طبقه 3، واحد 5
تلفن
3-22882550
فکس
3-22882550
پست الکترونیکی
آدرس وب سایت
چارت سازمانی
اسامی اعضای هیات مدیره:آرش نجفی - محسن صفایی -علیرضا مولایی- مهدی یوسفی میانجی - جعفر قرائتی ستوده - مهدی علیمحمدی - علیرضا ناظم الرعایایی -
تاریخچه
Untitled 1
از آنجاكه مسائل مربوط به توليد، انتقال، توزيع ومصرف بهينه انرژي كشوردرسطح كلان از طريق مجلس شوراي اسلامي ودولت درحال برنامه‌ريزي واجرا ميباشد ليكن ضروري است دركنار فعاليت‌هاي فوق موضوع مصرف انرژي را ازطريق راهبردهاي علمي-كاربردي- منطقي ومتناسب با ساختار صنعتي هريك از بخش‌هاي اقتصادي ومصرف كننده انرژي هدايت نمود.
از اين‌رو وظايف بخش خصوصي در انجام مشاوره، طراحي، ارزيابي، فرهنگ‌سازي، اجرا
و مديريت انرژي يكي از مهمترين ابزار انتقال دانش و متون مورد استفاده ميباشد از جنبه‌هاي بسيار مثبت ايجاد اين تشكل تبديل مسائل تئوريك مطرح شده در آن به صورت علمي و عملي و اجراي پروژه‌هاي كاربردي در زمينه كاهش مصرف انرژي ميباشد.
لذا پيشنهاد شكل‌گيري اين انجمن با پيش‌بيني عضويت افزون بر يك هزار و پانصد واحد صنعتي، مشاوره و مشاركت برخي از دستگاههاي دولتي را ميتوان بزرگترين تشكل خصوصي در زمينه مديريت صحيح مصرف انرژي در كشور دانست. طرح جامع تاسيس انجمن بهينه‌سازي مصرف انرژي ايران در دي‌ماه 1385 به اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران تسليم گرديد و پس از طي مراحل كارشناسي متعدد در تاريخ 86/10/1 موافقت اصولي ايجاد انجمن از سوي كميسيون تشكل‌ها صادر گرديد. در اين راستا هيئت موسس اقدام به برگزاري مجمع عمومي در تاريخ بيست و هفتم بهمن هشتاد و شش نموده و با حضور بيش از شصت شركت توليدي، مشاوره و طراحي، اقدامات قانوني در جهت ثبت انجمن انجام و نهايتاً در تاريخ شانزدهم ارديبهشت هشتاد و هفت مصوبه تاسيس انجمن توسط اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران صادر و نسبت به درج آگهي در روزنامه رسمي كشور در تاريخ بيست و پنجم ارديبهشت هشتاد و هفت اقدام گرديد . از اين‌رو با اخذ مصوبات رسمي از مراجع ذيصلاح كشوري دبيرخانه انجمن تشكيل و برنامه‌هاي استراتژيك كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت آن نيز تدوين گرديد.
اهداف و برنامه‌ها
اهم فعاليت انجمن عبارت است از ساماندهي و حمايت كليه واحدهاي فني ، مهندسي ، مشاوران ، توليدي ، بازرگاني در عرصه فرهنگ سازي ترويج ، مميزي ، طراحي ، پياده سازي ، توليد و تجهيز ادوات و ابزار و راهكارهاي مناسب در جهت بهينه سازي مصرف انرژي در كشور بشرح ذيل ميباشد. 1 . 6 . تلاش براي ساماندهي فعاليت اعضاء وبهبودكيفيت توليدات وخدمات درجهت بهينه‌سازي مصرف انرژي دركشور. 2 . 6 . بازارسازي مستمر با كسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قيمت ، بازارهاي مصرف و توليد براي عرضه به اعضاء با بهره گيري از آخرين رهيافتهاي جهاني جهت نيل به اهداف انجمن. 3 . 6 . مشاركت گروهي در تصميم ساز ي و تصميم گيري ها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با فعاليت اعضاء در جهت حفظ منافع ملي و اعضاء با هماهنگي اتاق ايران. 4 . 6 . ايجاد ارتباط با مراكز قانونگذاري و دستگاههاي اجرايي كشور بمنظور همكاري در تدوين قوانين ، آيين نامه ها و همچنين توسعه خصوصي سازي. 5 . 6 . ايجاد ارتباط با بانكها و سازمانهاي اعتباري كشور و همچنين سازمانهاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي و فراهم سازي زمينه تسهيلات مالي در جهت توسعه فعاليتهاي اعضاء. 6 . 6 . ايجاد بانك اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف انجمن ، از طريق ايجاد شبكه اطلاع رساني و نشر كتب و مجلات و بروشورهاي تخصصي. 7 . 6 . فعاليت براي جذب و مشاركت اشخاص حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در انجمن. 8 . 6 . ارتقاء اعتبار و حيثيت اعضاء انجمن از طريق ساماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو. 9 . 6 . انجام هر گونه فعاليتهاي علمي ، تحقيقاتي با توجه به تكنولوژي روز دنيا براي نيل به اهداف انجمن. 10. 6 . حضور در مراجع قانون‌گذاري و تصميم‌گيري حوزه انرژي كشور و ايفاي نقش موثر در جهت نيل به هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي كشور. 11 . 6 . كمك به تحقق هدفهاي كمي و كيفي تعيين شده براي ارائه خدمات موضوع انجمن. 12 . 6. حمايت از منافع مشترك اعضاء. 13 . 6 . ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء. 14 .6 . تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در آن بخش از توليد كه زمينه افزايش اهداف انجمن را فراهم ميكند. 15 . 6 . جلوگيري از انجام رقابتهاي ناسالم اعضاء در بازارهاي هدف از طريق ضوابط كميته انظباطي اتاق ايران. 16 .6 . هماهنگي و همكاري مستمر و ارائه نظرات كارشناسي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ، وزارت نيرو ، وزارت نفت و ساير سازمانهاي ذيربط. 17 . 6 . همكاري با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مراكز تحقيقاتي و ديگر سازمانهاي ذيربط بمنظور تدوين استاندارد توليدات داخلي و ارتقاء سطح كمي و كيفي محصولات و يا خدمات اعضاء. 18 . 6 . تلاش براي افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني كالاها و يا خدمات فني و مهندسي، ايجاد فرصتهاي مناسب براي كليه اعضاء جهت بهره‌گيري مناسب از بازارها ، خصوصا بازارهاي منطقه مانند ECO و كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي. 19 . 6 . مشاركت در تدوين و اجراي استانداردهاي مورد نياز توليد كالاها و خدمات موضوع فعاليت انجمن و كنترل آن از طريق تاسيس شركتهاي بازرسي. 20 . 6 . كوشش در جهت رفع اختلافات فيمابين اعضاء و عندالزوم از طريق حكميت مركز داوري اتاق ايران. 21 . 6 . معرفي اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز. 22 .6 . اجراي آن دسته از وظايف نظارتي مرتبط با توليد و خدمات كه وزارتخانه ها و سازمانهاي اقتصادي به انجمن تفويض مينمايد. 23 . 6. تهيه گزارشات حداقل هر يك سال يك بار از عملكرد انجمن و ارزيابي آن ، طرح مسائل و مشكلات همراه با پيشنهادات ، راه حلهاي اجرائي براي رفع مشكلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ايران. 24 .6 . ارائه پيشنهادهاي اجرائي جهت رفع مشكلات توليد و ارائه گروه كالائي و يا خدماتي موضوع فعاليت انجمن مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه هاي ذيربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگاني وو صنايع و معادن ايران جهت اطلاع. 25 . 6. برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي ، صنعتي و تجارتي مورد نياز اعضاء و برگزاري همايشها و ميزگردهاي تخصصي و همچنين حضور در همايشها ي مختلف داخلي و خارجي و تاليف و ترجمه مقالات علمي در زمينه موضوع فعاليت انجمن‌. 26 . 6 . برگزاري و يا حضور در نمايشگاههاي داخلي و خارجي مرتبط با وظايف انجمن. 27 . 6 . كوشش براي جذب سرمايه ، فن آوري ، مديريت ، دانش فني ‌و نيروي انساني ماهر داخلي و خارجي براي رشد و ارتقاء زمينه هاي فعاليت انجمن. 28 .6 . الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات تجاري كشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط انجمن و همكاري مستمر با كميته انضباطي اتاق ايران. 29 . 6 . كوشش براي توسعه منابع انساني ، آموزش و مديريت دانايي سازمان در شركتهاي عضو.
بازدیدها
6962
ویژه
No
عناوین نشریه های تخصصی
روزنامه اطلاعات

ای مالک! سفارش مرا به نیکی، نسبت به بازرگانان و صنعتگران بپذیر و در حق آنان به کارگزارانت به نیکی توصیه کن؛ زیرا آنان مایه های منافع و فراهم آوردن اسباب آسایش جامعه هستند...(امام علی علیه السلام)

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران است.