اطلاعات واحد
user

امین الله فرهادی

مدیرعامل مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

سوابق کاری

 • عضو هیات مدیره بنگاه های اقتصادی
 • عضو ارشد کمیته کارتهای هوشمند کشور
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری فدک
 • عضو ارشد کمیته ارزیابی جایزه تعالی
 • عضو ارشد کمیته ارزیابی جشنواره شهید رجایی

معرفی واحد

مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به منظور اجرای وظایف ذاتی اتاق ایران و نیز اجرای تکالیف قانونی مقرر در :
۱- تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۴۶/ت۴۰۲۷۷ک مورخ ۱۳۸۹/۶/۶
۲- تبصره ذیل ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۰/۵/۱ مجلس شورای اسلامی
۳- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
و تعامل سازنده در اجرایی نمودن بند ج ماده ۹ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۰/۸/۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است.

شرح اهم وظایف

 • سیاستگذاری، تعیین خط مشی کلی رتبه بندی
 • تنظیم و ابلاغ ضوابط در زمینه انواع رتبه بندی
 • توسعه و ترویج فرهنگ رتبه بندی
 • شناسایی، پذیرش و اهلیت سنجی موسسات رتبه بندی
 • صدور پروانه برای موسسات رتبه بندی
 • ارتباط با موسسات و آژانس های بین المللی رتبه بندی
 • عضویت و مشارکت در سازمان ها ونهادهای بین المللی
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و همایش ها
 • انتشار گزارشات فنی و تخصصی و تحقیقات علمی
 • رسیدگی به شکایات و تخلفات

اهداف و برنامه ها

 • ایجاد تمایز بین کارت های بازرگانی از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادلانه رتبه بندی
 • تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی از طریق اطلاع رسانی مناسب از رتبه کارت های بازرگانی اعضاء
 • فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به دارندگان کارت های رتبه بندی شده

 

محصولات و خدمات

اطلاع رسانی گسترده رتبه متقاضیان شامل:

 • ارایه فهرست و رتبه متقاضیان به هیات های تجاری ، سفارتخانه ها ، وزارت صمت، گمرک ، روزنامه های اقتصادی و مجلات مرتبط ، تشکل ها و انجمن های تخصصی و اتاق های مشترک و سایر ذینفعان
 • ارایه گواهینامه معتبر از رتبه اخذ شده و انتشار فهرست و رتبه متقاضیان در سایت رسمی طرح و در کتاب سال رتبه بندی متقاضیان

ارایه گزارش فارسی و انگلیسی از عملکرد شرکت در بازه پنج سال گذشته شامل:

 • صحه گزاری پیشینه، صلاحیت هیات مدیره، فهرست جوایز و تقدیر نامه های کسب شده متقاضی
 • بررسی و صحه گزاری وضعیت سوابق اعتباری بانکی متقاضی
 • بررسی وضعیت برنامه راهبردی و تشریح نقاط قوت و نواحی قابل بهبود

تحلیل وضعیت رقابت پذیری شرکت شامل:

 • تحلیل ارزش افزوده شامل روند، رشد و تفکیک عوامل موثر به نرخ جاری و ثابت و مقایسه با میانگین صنعت مربوطه و اهداف توسعه ای کشور
 • محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری نیروی کار( رقابت پذیری هزینه نیروی کار)، شاخص بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل ، اشتغال زایی و مقایسه با میانگین صنعت و اهداف توسعه ای کشور
 • تحلیل شاخص های سودآوری و نرخ برگشت سرمایه(ROI) و مقایسه با میانگین گروه
 • تحلیل نسبت های مالی و فروش شرکت طی پنج سال گذشته و مقایسه با میانگین گروه
 • محاسبه و تحلیل سهم صادرات و واردات شرکت نسبت به رقبا
 • بررسی وضعیت تشکل گرایی، مسوولیت پذیری اجتماعی و میزان سرمایه گذاری متقاضی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور

آیین نامه و دستورالعمل