تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

رئیس: حسن احمدیان
دبیر اجرایی: محسن ضیایی
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان سی و هفتم، پلاك ۳۶، طبقه سوم، واحد ۶
تلفن: ۸۸۶۱۵۷۹۵-۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۰۶۴۹۸۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@furniran.com
وب سایت: www.furniran.com

تاریخچه