تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران

رئیس: محسن لزومیان
دبیر اجرایی: کاوه زرگران
آدرس: تهران، انتهاي يادگار امام، خيابان ايثارگران شمالي، خيابان امامزاده داود، نبش خيابان البرز ۶، ساختمان ستاره، پلاك ۱۳، طبقه اول
تلفن: ۲۶۷۶۰۵۰۱ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۳۵۰۷۱۶ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: m.lozoomiyan@yahoo.com
وب سایت: www.iranbread.ir

تاریخچه