تشکل های ملی

اتحادیه شرکتهای ویدئورسانه (سینمای خانگی) ایران

رئیس: حمیدرضا نوروزی
آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان سرافراز، کوچه یکم، پلاک ۱۲، طبقه سوم، واحد ۳
تلفن: 88879224 (021)
نمابر: 88879225 (021)
پست الکترونیکی: info@evril.ir
وب سایت: www.evri.ir

تاریخچه