تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند

رئیس: امید کوشکی
دبیر اجرایی: سحر مومنی
آدرس: کیلومتر ۲۵ بزرگراه تهران-کرج، شهرک علم و فن آوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد فناوری پلیمر، ساختمان شماره ۱، طبقه همکف
تلفن: ۴۴۵۸۰۱۳۴ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۵۸۰۱۳۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@imbpa.com
وب سایت: www.imbpa.ir

تاریخچه