تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد ضدعفونی کننده بیمارستانی

رئیس: رضا ظاهری
آدرس: جمالزاده، خ شهید رسول زارع، خ آزادی، پلاک 120، ساختمان برجساز، بلوک B، طبقه 12، واحد 113،
کدپستی: 1313655477

تاریخچه