تشکل های ملی

انجمن صنایع پروفیل در و پنجره یو پی وی سی ایران

رئیس: حسین طوسی
دبیر اجرایی: مرتضی معصومی
آدرس: تهران ٬ شهید بهشتی ٬ خیابان وزرا ٬ کوچه یکم ٬ پلاک 6 ٬ طبقه دوم ٬ واحد ۷
تلفن: ۸۸۴۸۲۸۵۰ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۵۴۹۹۰۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: iranupvc.profile@gmail.com
وب سایت: www.iranupvc-dia.com

تاریخچه