تشکل های ملی

انجمن صنایع پروفیل در و پنجره یو پی وی سی ایران

رئیس: حسین طوسی
دبیر اجرایی: مرتضی معصومی
آدرس: تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، کوچه ششم ، پلاک 22 ، طبقه چهارم ، واحد 12
تلفن: 888735474 (021)
نمابر: 888735474 (021)
پست الکترونیکی: iranupvc.profile@gmail.com
وب سایت: www.iranupvc-dia.ir

تاریخچه