تشکل های ملی

انجمن مس ایران

رئیس: بهرام شکوری
آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی ،نبش خیابان دوازدهم، پلاک 92، ساختمان تپی کال، طبقه سوم
کدپستی: 1596735818
تلفن: 88800900 (021) - (داخلی 277)
نمابر: 88893013 (021)
وب سایت: www.copperassociation.ir

تاریخچه