تشکل های ملی

سازمان ملی کارآفرینی ایران

رئیس: حسین سلاح ورزی
دبیر اجرایی: احسان قاسمی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، پایین تر از خیابان طالقانی، خیابان رشت، پلاک 17، واحد 6
کدپستی: 1591817718
تلفن: 66419288 - 66406741
نمابر: 66496938

تاریخچه