تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی

رئیس: فرامرز اختراعی
دبیر اجرایی: محمد پیرورام
آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان آذربایجان، خیابان قصرالدشت، نرسیده به دامپزشکی، پلاک ۶۱۹، طبقه سوم
کدپستی: ۱۳۴۵۹۵۶۴۴۳
تلفن: ۶۶۳۸۶۹۹۷ - ۶۶۳۸۶۹۹۳ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۳۸۷۲۰۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@chempharsyndicate.com-itapisyn@gmail.com
وب سایت: www.chempharsyndicate.com

تاریخچه