تشکل های ملی

فدراسیون اقتصاد سلامت ایران

رئیس: سید مجتبی معظمی
دبیر اجرایی: علی پردیس
آدرس: شهرک غرب، خیابان دادمان، نرسیده به بزرگراه یادگار امام، پلاک ۱۱۶، طبقه ۲
تلفن: ۶۶۴۶۳۰۱۳ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۴۶۲۹۹۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی:

تاریخچه