تشکل های ملی

فدراسیون اقتصاد سلامت ایران

رئیس: سید مجتبی معظمی
دبیر اجرایی: علی پردیس
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، بعد از نصرت، پلاک ۱۵۴۷، طبقه ۲، واحد ۳۱
تلفن: ۸۸۹۷۶۹۱۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۶۹۶۲۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@ifoeh.com
وب سایت: www.infoeh.com

تاریخچه