تشکل های ملی

مجمع تشکل های دانش بنیان

رئیس: افشین کلاهی
دبیر اجرایی: نسترن نیکزاد
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان اندیشه، کوچه اندیشه یکم غربی، پلاک ۵۴، واحد ۳
تلفن: ۸۶۰۲۰۸۴۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۶۰۲۰۸۴۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@daneshbonyan.co
وب سایت: www.daneshbonyan.co

تاریخچه