تشکل های ملی

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

رئیس: سید جعفر مرعشی
دبیر اجرایی: امیر میشانی
آدرس: تهران، خیابان ونک، خیابان برزیل، خیابان توانیر شمالی، جنب اداره برق توانیر، کوچه بن بست امید، پلاک ۴، واحد یک
تلفن: ۲۲۸۰۲۷۲۴ - ۲۲۸۳۱۲۰۷ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۸۰۲۷۱۷ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@nimec.ir
وب سایت: www.nimec.ir

تاریخچه