• مطالبات دارایی از سال ۳۸۲ تا ۱۳۸۵
  • نماینده اتاق بازرگانی آبادان در هیأت تشخیص مطالبات سازمان تءمین اجتماعی آبادان از سال ۱۳۸۲الی ۱۳۸۵
  • عضو هیأت رئیسه کمیسیون تشکل های اتاق ایران
  • عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس
  • عضو اتاق مشترک ایران و چین
  • عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق
  • ریاست اتاق بازرگانی آبادان در سه دوره متوالی
  • ریاست انجمن خرمای ایران- ریاست بنیاد مهاجرین بندر امام و سربندر و هندیجان- مدیر عامل صندوق قرض الحسنه ولی عصر (ع) آبادان
  • سهام دار شرکت قهوه سازان نوین اروند
  • سهام دار شرکت تصویربرداری پیام سلامتی آبادان MRI