• ۱۲ سال ریاست اتحادیه صنف لوازم التحریر
  • ۳ دوره عضو هیأت رئیسه و نائب رییس اتاق اصناف آبادان
  • ۳ دوره نائب رئیس اتاق بازرگانی
  • ۲ دوره عضو کمیسیون دارایی شرکت های بازرگانی آبادان
  • رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی