آخرین به روزرسانی: 19 اسفند 99

اسامي اعضاي هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران(دوره نهم)

 

اتاق آبادان

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

-

-

-

-

-

2.       

مجید

پورکائد

53229040 - 061

53229042 - 061

pourkayed@gmail.com

3.       

امید

قربانی

53242113 - 061

53242113 - 061

Omidghorbani1@yahoo.com

4.       

سیدرضا

زیتون نژاد موسویان

22344788 - 021

22344788 - 021

srezazeytoon@yahoo.com

shayestekaran@yahoo.com

تلفن     1-53229040-061                   فكس 53229042-061

اتاق اراک

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

منوچهر

توسطی

3 -086-32214322

086-32213668

mtavassoti@yahoo.com

2.       

حامد

امینی مصلح آبادی

33133708 - 086

33133708 - 086

Hamed_amini1390@yahoo.com

3.       

عماد

مردانی

33362035 - 086

33280706 - 086

mardaniemad@yahoo.com

 

4.       

ابوالفضل

بابایی

33553325 - 086

33553324 - 086

Rueinsaz.co@gmail.com

5.       

مجتبی

جلالوندی

34020471 - 086

34020471 - 086

jalalvandi2mojtaba@yahoo.com

6.       

سید سعید

رضوانی

42347490 - 086

42347490 - 086

rezvani@niksunco.com

7.       

علیرضا

بشارت

4232064 - 086

4232064 - 086

Pars_ghofl@yahoo.com

8.       

محمد حسین

حیدری

33671593 - 086

33671593 - 086

Mh_heydari77@yahoo.com

تلفن 5 - 33433100      -      3343320 -086        فكس 33433220 - 086

اتاق اردبیل

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

حسين

پيرمؤذن

33746003 - 045

7742002 - 045

H.Pirmoazzen@gmail.com

2.       

علي

عبداللهيان باروق

88913080 - 021

33742001 - 045

88912228 - 021

33742002 - 045

Ali_abdollahi1974@yahoo.com

3.       

حسين

وثوقي ايراني

33260523 - 045

33742002 - 045

hoseynvosuq@yahoo.com

4.       

بهروز

پورسلیمان

33522233 - 045

33522266 - 045

Arian1950@gmail.com

 

تلفن33742001 - 045                    فكس 33742002 - 045

اتاق ارومیه

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

حسن

انتظار

33386881 - 044

33386888 -044

entezar@urumada.com

2.       

محمدرضا

رستمي

33381821 -044

3383850 -044

Management@maralsanat.com

3.       

احمد

دليري

33827817 - 044

89779307 -021

Paya.bazargani@gmail.com

4.       

کاظم

مرتاض

32723620 - 044

34343781 -044

Km_azarbattery@yahoo.com

5.       

بهنام

تاج‌الديني

33369536 - 044

32414700- 044

Tajadini_brothers@yahoo.com

6.       

صمد

پورسلطاني

32430540 - 044

32430542 -044

Samad_pur@yahoo.com

7.       

ابراهیم

حق گویی

33480896 -044

33480897 -044

33480826 -044

Trade.moin@yahoo.com

8.       

مهدی

زنجانی میاندوآب

33732439 - 044

33732430 -044

Zanjani.1348@gmail.com

9.       

رضا

سواري

42350729 - 044

42350890 -044

info@keyvanmorgh.com

10.   

اميرمسعود

فاتحي

33370902 - 044

33370205 -044

Amirmasoud.fatehi@gmail.com

11.   

قاسم

كريمي

33665306 - 044

33665306 -044

Karimi_fe@yahoo.com

12.   

فریدون

همتی

32351826 - 044

33455606 -044

Feridoun.hemmati@yahoo.com

تلفن 9- 33459834-044           فكس 33459833-044

اتاق اصفهان

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

 

مسعود

گلشیرازی

36625056 -031

36613636 -031

amirgol@me.com

1

اصغر

اخوان مقدم

36625056 -031

36613636 -031

asgharmoghadamco@yahoo.com

2

سید رسول

رنجبران

36625056 -031

36613636 -031

ranjbaran37@gmail.com

3

بهرام

سبحانی

36625056 -031

36613636 -031

Sobhani2@yahoo.com

4

رضا

برادران اصفهانی

36625056 -031

36613636 -031

info@rezabaradaran.ir

5

مجتبی

کاروان

36625056 -031

36613636 -031

karevan@isfahancement.com

7

اکبر

لباف

36625056 -031

36613636 -031

a.labaf@live.com

8

غلامرضا

اخوان فرید

36625056 -031

36613636 -031

info@rahafarm.com

9

محمد

صادقی

36625056 -031

36613636 -031

Mohamadsadeghi9039@gmail.com

10

حمیدرضا

قلمکاری

36625056 -031

36613636 -031

office@sepahandaneh.com

ceo@sepahandaneh.com

11

سید عبدالوهاب

سهل آبادی

36625056 -031

36613636 -031

Abdolvahab.Sahlabadi@yahoo.com

12

احمد

خوروش

36625056 -031

36613636 -031

officemanager@kavirsteel.ir

13

فرشته

امینی

36625056 -031

36613636 -031

f.amini@golnoor.com

14

محمدرضا

رجالی

36625056 -031

36613636 -031

ceo@zarifmosavar.com

rejalir@gmail.com

15

احمد

پزنده

36625056 -031

36613636 -031

Nikan.profile@gmail.com

تلفن 3656 -031             فكس 36615099-36613636-031

اتاق اهواز

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

شهلا

عموري

33332642 -061

33332551 -061

Amoori.sh@gmail.com

2.       

سيدسلطان

حسيني امين

33332744 -061

33332551 -061

Vesal.ho@gmai.com

3.       

سیروس

عبیاوی

33774854 -061

33778325‍ -061

Senator1129s@gmail.com

4.       

علی

حمولی طرفی

33332744 -061

33332551 -061

atorfi@yahoo.com

5.       

مهدی

رحیمی

34437439 -061

34450179 -061

Arya_foulad@yahoo.com

6.       

سید هبت اله

اصولی

66414624 -021

66413870 -021

66412885 -021

atc@mavara.com

7.       

صادق

سواعدي

33332642 -061

33332551 -061

Sadeg5755@gmail.com

8.       

محمد جواد

امانی

34448288 -061

34430202 -061

eamengheteh.pr@gmail.com eamengheteh.pr@yahoo.com

9.       

نعمت ا له

نوري زاده گلنگشی

33380086 -061

33384709 -061

Khozestan.balaro@yahoo.com

10.   

شاهرخ

شیشه گر

32237079 -061

32925608 -061

Bazargani.shishegar@gmail.com

11.   

نادر

بهشتی نسب

33756008 -061

33756009 -061

Nader.beheshti5@gmail.com

12.   

محمد

عبیاوی

33789054 -061

33789054 -061

Adib.abiat@yahoo.com

13.   

خیریه

نیسی

32930110 -061

34490053- 026

Kh.neisi1341@gmail.com

14.   

عبداله

شماخته

33332744 -061

33332551 -061

Amin2011b@yahoo.com

تلفن33332900-33332744 -061                فكس 33332551 -061

اتاق ایلام

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

شعبان

فروتن

33335220 -084

33332281 -084

Shabaan.foroutan@yahoo.com

2.       

سعد

حسيني

33335220 -084

33332281 -084

hosseini@ilamccima.ir

3.       

فرزاد

فيض اللهي

32244015 -084

33332281 -084

f.feizolahi@ilamccima.ir

4.       

سجاد

شيرخاني

33335220 -084

33332281 -084

s.shirkhani@ilamccima.ir

5.       

محسن

چمن آرا

88889023 -021

88782953 -021

Chamanara_mohsen@yahoo.com

6.       

سید محمد

موسوی نسب

33335220 -084

33332281 -084

seyedmohamadmosavinasab@gmail.com

7.       

فرج

امیدی

33825035 -084

33825035 -084

omidifaraj@gmail.com

8.       

اکبر

ابراهیم نژاد

33335220 -084

33332281 -084

info@ilamccima.ir

9.       

محمد

ملکی

33827036 -084

33827036 -084

mohamad.maleki.parsa@gmail.com

10.   

عدنان

کرمی نسب

32225747 -084

33332281 -084

info@ilamccima.ir

11.   

ادریس

پاپایی

33334797 -084

33334797 -084

Edris­_papaiy@yahoo.com

تلفن 33337134-33349181-084           فكس 33332281-084

بجنورد

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

حسنعلی

مرادیان

37521819 -051

37521820 -058

Alimoradiyan22@gmail.com

تلفن   32728237 - 32728242 -058                   فكس  32728241-058

اتاق بوشهر

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

خورشيد

گزدرازي

8 -33334446 -077

33323964 -077

Khorshid.gezderazi@gmail.com

2.       

مختار

قاسمي

8 -33337791 -077

33322803 -077

Mokhtar.ghasemi33@gmail.com

3.       

سيد حسين

معروف

33327210 -077

33320660 -077

marouftrading@gmail.com

4.       

سید جبار

موسوی

33326024 -077

33322522 -077

Zamen.ahoo@yahoo.com

5.       

سید محمد حسین

عظیمی

35324092 -077

88604045 -021

Mh_azimi@yahoo.com

6.       

حمزه

بویراتی

33140553 -077

33322803 -077

hamzeboyrati@yahoo.com

7.       

احمد

مرادی

7 -33544176 -077

33544176 -077

Ahmad.moradi2015@yahoo.com

تلفن 33322073-077                  فكس 33322803-077

اتاق بندرعباس

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

حسن

روحانی تازیانی

32236812 -076

32235913 -076

info@carpel.co

2.       

محمد

آشینه

32242410 -076

32240994 -076

m.ashineh48@yahoo.com

3.       

بدر

دریابان

44230590 -076

44230524 -076

info@albadr_gt.com

4.       

مهران

نجاتی

16 -32250511 -076

19- 32250518 -076

Mehran.nejati53@yahoo.com

5.       

سید علی

هاشمی

32242167 -076

32243433 -076

hormozbeton@gmail.com

6.       

حمید

طیبی

32240432 -076

32240434 -076

OMID_OTB@YAHOO.COM

7.       

سید محسن

بنی هاشمی

32222287 -076

32212930 -076

smbanihashemi@yahoo.com

8.       

عباس

براهیمی قلعه قاضی

33676518 -076

33676518 -076

A.berahimi@yahoo.com

تلفن: 33453240-076                 فکس: 33453006-076

اتاق بیرجند

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

9.       

محسن

احتشام

88810088 -021

88346480 -021

ehtesham@tarvandsaffron.com

10.   

عبدالکریم

امین زاده

4 -33968742 -021

33968096 -021

Aminzadeh_karim@yahoo.com

11.   

سید علی

خیریه

88652744 -021

88652744 -021

a.kheirieh@mmkj.ir

تلفن 4-32400591-056         فكس 32400590-056

اتاق تهران بخش بازرگانی

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

مسعود

خوانساري

2 -22018420

22018435

masoudkhansari@gmail.com

2.       

محمدرضا

انصاري

24801000

2- 24801700

22135043

md@kayson-ir.com

3.       

سيده فاطمه

مقيمي

4 -88723753 

88430134

88414388

88720461

sadidbar@yahoo.com

4.       

محمدرضا

بهزادیان

88652101

88652104

mrbehzadian@gmail.com

5.       

ناصر

رياحي

22140563

22094279

n_riahi@darmanara.com

6.       

محمد

اميرزاده

9 -22378378

22373881

chairman@didasgroup.com

7.       

محمد

لاهوتي

26657352-22392396

26657931

mlm@lahouti.net

8.       

سيدرضي

حاجي آقا ميري

55613141 - 55613124

55891406

razi@razimiri.com

9.       

عباس

آرگون

88107500

88713609

argon.abbas@gmail.com

10.   

شهاب

جوانمردی

26209384

88327614

javanmard@gmail.com          

11.   

افشین

کلاهی

5 -88923652

889223656

kolahi@rahnegar.com

12.   

سید مجید

صدری

44484141

88182440

sadri@tci.ir

13.   

محمدرضا

طلایی

88530751

88511721

talaee@gmail.com

14.   

مجید

حسینی نژاد

24580000

43049000

24580999

43049990

majid@alibaba.ir

15.   

مهرداد

عباد

22070718 -22070587

22071573

ebad@dayangas.com

16.   

محمد مهدی

فنایی

22266657 -88775958

88789448

m.fanaei@electrokavir.com

تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران بخش صنعت

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاكس

E-mail

1.       

سيدمحمد

اتابك

44 -88884742

88884702

atabak77@gmail.com

2.       

رضا

پديدار

88771289

88888170

r.padidar@iscogroup-ir.com

3.       

حميدرضا

صالحي سلمي

42741105

88822911

hrssalhi@gmail.com

4.       

محمود

نجفي عرب

88673718

88673721

najafiarab@gmail.com

5.       

عليرضا

كلاهي صمدي

81930140 -81930150

88762471

akolahi@abharcable.com

6.       

محمدرضا

نجفی منش

2 -88650071

88793820

najafimanesh@asilent.com

7.       

عباسعلی

قصاعی

88770044

88663099 - 88888352

info@zariniran.com

8.       

علی

نقیب

77339575

77349790

naghib_a@yahoo.com                  naghib@dr-abidi.ir

9.       

هاله

حامدی فر

88020579

88591575

office@cinnagen.com

hamedifarh@cinnagen.com

10.   

حسن

احمدیان

88746401

88746404

ceo@paadiran.com

11.   

هرویک

یاریجانیان نماگردی

77339719

77326041

hervik@outlook.com

12.   

فرزین

فردیس

82100000

88686917

fardiss@parssaman.com

13.   

محمد حسن

دیده ور

3 -77251862

77844068

arkangas@arkangas.com

14.   

محمدرضا

زهره وندی

77900332

77904934

info@almasgroupiran.com

تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران بخش کشاورزی (خصوصی)

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

کاوه

زرگران

88882632

88882752

88881938

ifif.food@yahoo.com

2.       

احمد

صادقیان

40 -88729835

88722666

ahmad@sadeghian.com 

3.       

حسن

فروزان فرد

43089100

43089999

info@forouzanfard.ir   

ff@ipcgroup.ir

4.       

مهدی

معصومی اصفهانی

80 -66914971

66910946

webmaster@telavang.com--   masami.tel@gmail.com

5.       

احمدرضا

فرشچیان

9 -26210886

26210946

smc@smcgroupsa.com

6.       

علی

تقوی فر

22050495- 22050479

22054247

edari@seamorhg.ir

تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران بخش جهادکشاورزی (دولتی)

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

عبدالمهدی

بخشنده

43544001

88199639

Bakhshandeh50@yahoo.com

2.       

علی اکبر

مهرفرد

43544800-43544801

88199627

Aliakbar.mehrfard1@gmail.com

3.       

حسین

شیرزاد

8890011-17

88893982

manager@corc.ir

info@corc.ir

4.       

سید محمدحسین

شریعتمدار

45 و85732851

88825111

shariat1320@yahoo.com

5.       

حسن

رکنی

21 -43541520

88199619

Rokni.hasan@gmail.com

تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران بخش معدن

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

فريال

مستوفي

56 -88654451

88501176

ferial@kdd-group.com

info@kdd-group.com

2.       

محمدرضا

بهرامن

88847685 88847460

88830581

bahraman.m.r@gmail.com

3.       

علاء

میرمحمدصادقی

88755031

88502747 88741721

-

4.       

سجاد

غرقی

83 -26119280

22286188

ceo@matmaa.com

تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران وزارت صنعت، معدن و تجارت (دولتی)

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

محمدرضا

فیاض

88901080 -81762484

88906026

-

2.       

جعفر

سرقيني

88908013

9 -81774257

88807476

jsargheini@yahoo.com

3.       

صادق

نجفی

81774411 -88897608

88807774

-

4.       

فرشاد

مقیمی

19 -44934418

48225702

moghimi@isipo.ir

5.       

سعید

زرندی

81762526

88903579

saeed_zarandi@yahoo.com

6.       

خانم افروز

بهرامی

12 -88738611

88738635

manager@egfi.org

7.       

مهدی

میر اشرفی

88501425 -88501437

88507553

irica.gov@gmail.com

8.       

عباس

قبادی

88969652 -88969429

88965051

ghobadi1346@gmail.com

9.       

یعقوب

کارگرزاده

7 -22139256

7 -22139256

Kargarzadeh300@gmail.com y.

10.   

محسن

مهرعلیزاده

88203532

88203314

mehralizadeh@izsf.net

11.   

مجتبی

صفایی

88345971

4 -88345993

88345951

mojtaba_safaee95@yahoo.com

12.   

 

 

 

 

 

13.   

حمید

زادبوم

7 -22662626

22662625

zadboom@gmail.com

seyf1360@yahoo.com

14.   

مهدی

صادقی نیارکی

88908217

88900551

industry@mimt.gov.ir

 

15.   

علی اکبر

رضایی

8 -44528536

44528530

Sun19717@yahoo.com

تلفن5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تبریز

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

يونس

ژائله سعدآباد

34328021 -041

34328020 -041

ravabet@shirinasal.com

2.       

صمد

حسن زاده

36306375 -041

36306787 -041

tti@tabriztile.com

3.       

جمشيد

برزگر

33366948 -041

33354376 -041

info@betonkaveh.com

4.       

قاسم

خليل نژاد قويدل

33307780 -041

33307780 -041

azarchaksoa@gmail.com

5.       

رضا

كامي

35515321 -041

35513425 -041

Rz.kami@yahoo.com

6.       

سونيا

انديش

33366279 -041

33378917  -041

Sonia.andish@gmail.com

7.       

علي

سالک نجات

36373636 -041

36373637 - 041

info@anataco.com

8.       

پرويز

بيوک

36306786 -041

36306205  -041

ceooffice@shoniz.com

9.       

رسول

بيوک

36307591 -041

36307600 - 041

dadashbaradar@aidin.ir

10.   

ابوالفتح

ابراهيمي

34245850  -041

34245952 -041

ebrahimi.ab1@gmail.com

11.   

مسعود

بنابيان

35261700 -041

35260808 - 041

mbonab@yahoo.com

12.   

ناصر

امجد

33273833 -041

33273830 - 041

atp@atp-oil.com

13.   

عباس

کمالی

36378080 -041

36377895 -041

abbas@amirnia.com

14.   

محمود

ابراهیمی

33335050 -041

33338080 -041

m.ebrahimi@afasteel.com

15.   

سید یوسف

حسینی

35595105 -041

35595105 -041

Hosseini.khoshahd@gmail.com

تلفن 2-35264111-041           فكس 35264115-041

 

اتاق خرم آباد

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.      

حسين

سلاح ورزي

33227929 -066

3210607 -066

selahvarzi@live.com

h_selahvarzi@yahoo.com

2.      

محمد

خاكي

33325080 -066

33301536 -066

m.khaki1352@yahoo.com

3.      

محسن

غياثوند

43242017 -066

43235300 -066

Ksir222@gmail.com

4.      

احسان

     ناصر

33337056 -066

33337058 -066

ehsan.naser@mail.com

5.      

ولی اله

غلامی نجف آبادی

88009118 -021

88009118 -021

Behravan.lorestan@yahoo.com

تلفن 33333360-066           فكس 33322290-066

اتاق خرمشهر

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

هانی

فیصلی

53528854 -061

53525965 -061

Alfaisal1969@yahoo.com

2.       

سید مصطفی

موسوی

53262717 -061

53262718 -061

Smmco20@gmail.com

3.       

احمد

شريفات

53329292 -061

53534079 -061

Ahmadsht702@yahoo.com

4.       

سعید

حمداوی

53510674 -061

53510687 -061

Saeid.hamdavi@yahoo.com

5.       

امیر

خلفی

53527770 -061

53527770 -061

Amir.khalafy@gmail.com

6.       

امین

فرطوسی

53542900 -061

53542903 -061

amin.fartousi@gmail.com

7.       

محمد جواد

مومن

53526402 -061

53527770 -061

momen.javad@yahoo.com

8.       

فاضل

شنیور

  53586251 -061

53586271 -061

f.shanivar@gmail.com

تلفن 83-53534080-061           فكس 53534079-061

اتاق رشت

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

هادي

تيز هوش تابان

8 -33757037 -013

33757036 -013

tizhoush@hotmail.com

2.       

مهران

فكري

22276200 -021

22276400 -021

Mehran.fekri@yahoo.com

3.       

محمدعلي

شجاع پور

33228928 -013

33228928 -013

Mohammadali.shojapour@gmail.com

4.       

هادي

داداش زاده

33230281 -013

33222989 -013

hadidadashzadeh@yahoo.com

5.       

حجت

نقاش زادگان رشتي

33724980 -013

33751337 -013

Hojat.naghashzadegan@yahoo.com

6.       

بهمن

لطيفي

33729883 -013

33729883 -013

gbtejarat@yahoo.com

7.       

سامان

نظری معافی

33332103 -013

33336644 -013

Nazari.saman@yahoo.com

8.       

علیرضا

آقازاده

33765819 -013

33762602 -013

a_reza_aghazadeh@yahoo.com

9.       

قاسم

رضائیان

42757300 -013

42757300 -013

info@nobartea.ir nobarteagilan1372@gmail.com

تلفن 33757037-013               فكس 33757036 -013

اتاق زاهدان

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

عبدالحکیم

ریگی میرجاوه

33294435 -054

33294428 -054       

hakimrigi@yahoo.com

2.       

لعل محمد

بلوچ زهی

 33294435 -054

33294428 -054       

laalmohammad@gmail.com

3.       

علی

ریگی میرجاوه

33294435 -054

33294428 -054       

ostadtarabar@gmail.com

4.       

علی

عظیم زاده

33294435 -054

33294428 -054       

Bazargani.azimzadeh@gmail.com

5.       

محمد شریف

رخشانی اصیل

33294431 -054               

33294428 -054       

Sharif.rakhshaniasil@gmail.com

6.       

امان اله

شهنوازی

33294435 -054

33294428 -054       

amanshahnavazi@yahoo.com

7.       

امان اله

کهرازهی

33294435 -054

33294428 - 054

kahrazehi@gmail.com

8.       

غلام سرور

نوتی زهی

33294435 -054

33294428 -054           

mardanerah@gmail.com

9.       

محمدعلی

نشاطی

33250312 -054

33250313 -054

Mohamadali.neshati@yahoo.com

10.   

محمد

خدا بخشی گنگان

33294435 -054

33294428 -054

ardgangan@yahoo.com

11.   

محمود

تهی دست

33457171 -054

33457373 -054

Armco85@yahoo.com

تلفن 4-33294431-054                فكس 33294428-054

اتاق زنجان  

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

علی

یگانه فرد

33452182 -024

33452182 -024

aliyeganehfard@yahoo.com

2.       

هاشم

حاج علي اكبري

66122260 -021

66940273 -021

hhajaliakbari@yahoo.com

3.       

ابراهیم

جمیلی

22116850 -021

22363673 -021

office@azmc.ir

4.       

صمد

یوسفی اصل

32222225 -024

32222225 -024

s.yosefi@noorcable.com

5.       

ولی اله

منصوری

33332958 -024

33332957 -024

mansouri6743@gmail.com

6.       

مهدی

رنگ رونا

33460760 -024

33460765 -024

rangrona@yahoo.com

7.       

غلامحسن

حسن نژاد

26409575 -021

26409547 -021

management@grcoil.net

president@iricogroup.ir

تلفن 4-33463770-024                   فكس 33463776-024

اتاق ساری

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

عبدالله

مهاجردارابي

33389001 -011

33389020 -011

Mohajer.darabi@gmail.com

2.       

امير

ميران آملي

44244245 -011

44244247 -011

amol_joojeh@yahoo.com

3.       

محمد

چلنگري جویباری

42543678 -011

42546378 -011

hadi_chalangari65@yahoo.com

4.       

علي

تقي پور

1 -33201200 -011

33265551 -011

Ali_t1345@yahoo.com

5.       

سيدمحمد

جعفري

33405545 -011

33405546 -011

m.jafari.sari@gmail.com

6.       

موسي

آقائي

54233055 -011

54233044 -011

Mousa_aghaei@yahoo.com

7.       

ایوب

فلاح نژاد

33112680 -011

33409255 -011

mr.a.fallahnejad@gmail.com

8.       

سید مجید

لطیفی

34775523 -011

34775522 -011

info@fooladmachine.com

9.       

غلام عسکر

بهزاد

5 -42525541 -011

42525542 -011

ardjoeybar@yahoo.com

10.   

رضا 

رستمی

33110703 -011

33202650 -011

Hoseinzameni2019@gmail.com

11.   

سید اسماعیل

یزدان پناه

44022 -011

43292160 -011

esm.yaz@gmail.com

تلفن   19-33389016-011                           فكس 33389020-011

اتاق سمنان

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

علي‌اصغر

جمعه‌اي

33464001 -023

33464500 023

a.jomee@gmail.com

2.       

مهدي

حداد

88887660 -021 

88887660 -021

info@nobar.ir

3.       

سعيد

تركمان دهنوي

8-22883617 -021

22883619 -021

torkaman@tebplastic.ir

4.       

عبدالله

اکبری راد

7 -33652876 -023

33653414 -023

a.akbari@oghabafshan.com

5.       

فرج الله

معماری

9 -88374335 -021

88374336 021

mail@memari.ir

memari@Arya-Transfo.com

6.       

امیر حسین

شقاقی خوش خلق

26205287 -021

26218560 -021

shaghaghi@shirinnivin.com

تلفن 6-33464002-023                            فكس 33464500-023

اتاق سنندج

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

سید کمال

حسینی

33224894 -087

33224902 -087

Pars.nava@yahoo.com

2.       

قادر

کریمی

33224895 -087

33224902 -087

Qkarimi@yahoo.com

3.       

علی اکبر

عبدالملکی

44415181 -021

44415181 -021

Aliakbarabdolmaleki10@gmail.com

4.       

شوذب

جباری

35248011 -087

35248001 -087

jabbarishozab@gmail.com

5.       

مصطفی

فتحی

34522051 -087

34529920 -087

aramnoosh.96@gmail.com

6.       

محمد

دلسوز اخگر

34542541 -087

34542541 -087

Akhgar120@yahoo.com

7.       

فرهاد

سعیدی

34269504 -087

34269514 -087

Farhad542000@yahoo.com

8.       

امید

حوریجانی 

33665715 -087

33665715 -087

kggcompany@gmail.com

9.       

خالد

فرجیان

36222666 -087

36222666 -087

Bazergan6@gmail.com

تلفن :   8- 33224894 -087  فاکس : 33224902 -087

اتاق شهرکرد

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

آیت اله

احمدی

33333424 -038

 33333917 -038

tasggas@tashgas.com

2.       

دبیر

رضایی سورشجانی

33348696 -038

33349697 -038

rezaeedabeer@yahoo.com

3.       

بهرام

اله بخشی هفشجانی 

32275137 -038

3227067 -038

b.allahbakhshi@yahoo.com

4.       

بهنام

علیخانی 

88171733 -021

88171733 -021

trd_alikhani@yahoo.com

info@alikhani-trading.com

5.       

فرج اله

نجفی سرپیری

32276796 -038

32276796 -038

otagh_chb@yahoo.com

تلفن  5 و1-33377230-038                      فكس 33377077-038

اتاق شیراز

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

جمال

رازقی جهرمی

88485479 -021

88275809 -021

jamal_razeghi@yahoo.com

2.       

محمدصادق

حمیدیان جهرمی

36358987 -071

36358961 -071

hamidiyan@yahoo.com

3.       

ابراهیم

غلامزاده

36324281 -071

36324282 -071

ebrahimgholamzadeh@gmail.com

4.       

نادر

طیبی

32340445 -071

37175198 -071

nadertayebi_1347@yahoo.com

5.       

یلدا

راهدار

32357009 -071

32350799 -071

yaldarahdar@yahoo.com

6.       

عباس

ابوقداره

38209600 -071

38203090 -071

abbas.aboughadareh@yahoo.com

7.       

خسرو

فروغان گرانسایه

32290799 -071

32260728 -071

kforoogh@yahoo.com

8.       

سید کاظم

خاک ره

36353243 -071

36250204 -071

khakrah_amin@yahoo.com

9.       

سهراب

شرفی

36230323 -071

36237661 -071

sohrabsharafi@yahoo.com

10.   

یوسف صلاح  الدین

ایزدفر

36294901 -071

36294910 -071

izadfar1945@gmail.com

11.   

غلامحسین

شعرا

36540792 -071

36540793 -071

Ghshoara@gmail.com

12.   

هادی

حنائی جهرمی

32233284 -071

32233705 -071

Hanaei_jahromi@yahoo.com

13.   

سهیلا

محبی

37743828 -071

37742236 -071

Mehrkoosh_125@yahoo.com

14.   

علیرضا

قدرتی

36324470 -071

36325018 -071

Gho_alireza@yahoo.com

15.   

امید

ماهرانی 

32342492 -071

36381088 -071

Omidmaherani4@gmail.com

تلفن 36294902-071                         فكس 36294910-071

اتاق قزوین

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

اصغر

آهنی ها

88891045 -021

88915479 -021

a.ahaniha@yahoo.com

2.       

سيدعلي

حسيني

33237338 -028

33225983 -028

hoseini_4193@yahoo.com

3.       

نيما

بصيري تهراني

88516799 -021

88525872 -021

nbassiri@yahoo.com

4.       

مهدی

جباری

33223035 -028

33224185 -028

fdtco@live.com

jabari@qccim.com

5.       

حسین

ساروخانی

33238802 -028

33238801 -028

h.saroukhani@yahoo.com

sarokhani@qccim.com

6.       

محمدرضا

فاروقی

33370223  -028

33370224 -028

bazarzgani_faroughi@yahoo.com

faroughi@qccim.com

7.       

سعید

حلاج یوسف زادگان

66520554 -021

66520608 -021

info@lialighting.com

yousefzadegan@qccim.com

 

33236155  و4- 33236122-028                        فكس 33247966-028

 

اتاق قــم

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

ابوالفضل

رجبیان

36612932 -025

37746225 -025

                         rajabian60713@yahoo.com

2.       

غلامحسین

اله یاری

33344412 -025

33344418 -025

P.silicone231@gmail.com

3.       

محمد

حيدري

3138 -025

3138 -025

feridolin@gmail.com

4.       

عليرضا

آرحيمي

37717078 -025

37839382 -025

Alireza_arahimi@yahoo.com

5.       

مصطفي

كرماني

37303308 -025

37303309 -025

Salarshoe_co@yahoo.com

6.       

محمد

آقاجانی

84328 -021

88743385 -021

milad.nasiri@sanagroup.ir

7.