آخرین به روز رسانی: 19 اردیبهشت 1401

اسامي جدید اعضاي هيأت نمايندگان در اتاق ایران (دوره نهم)

 

 

اتاق آبادان

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

مجید

پورکائد

53229040-061

53229042-061

pourkayed@gmail.com

2.       

امید

قربانی

53242113-061

53242113-061

Omidghorbani1@yahoo.com

3.       

سیدرضا

زیتون نژاد موسویان

22344788-021

22344788-021

srezazeytoon@yahoo.com

4.       

اسدالله

کرد زنگنه

061-53229040-1

061-53229042

Asad_zanganeh@yahoo.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان      تلفن     1-53229040-061                   فكس 53229042-061

اتاق اراك

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

منوچهر

توسطی

3 -086-32214322

086-32213668

mtavassoti@yahoo.com

2.       

حامد

امینی مصلح آبادی

33133708-086

33133708-086

Hamed_amini1390@yahoo.com

3.       

عماد

مردانی

08633362035

33280706-086

mardaniemad@yahoo.com

 

4.       

ابوالفضل

بابایی

08633553325

08633553324

Rueinsaz.co@gmail.com

5.       

مجتبی

جلالوندی

08634020471

08634020471

jalalvandi2mojtaba@yahoo.com

6.       

سید سعید

رضوانی

08642347490

08642347490

rezvani@niksunco.com

7.       

علیرضا

بشارت

0864232064

0864232064

Pars_ghofl@yahoo.com

8.       

محمد حسین

حیدری

08633671593

08633671593

Mh_heydari77@yahoo.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک      تلفن 33433100-33433205-086        فكس 33433220-086

اتاق اردبيل              

 

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

حسين

پيرمؤذن

33746003 045

7742002 - 045

H.Pirmoazzen@gmail.com

2.       

علي

عبداللهيان باروق

88913080- 021

33742001 - 045

88912228 - 021

33742002  - 045

Ali_abdollahi1974@yahoo.com

3.       

حسين

وثوقي ايراني

33260523 045

33742002 045

hoseynvosuq@yahoo.com

4.       

بهروز

پورسلیمان

33522233 045

33522266 045

Arian1950@gmail.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل      تلفن33742001-045                     فكس 33742002-045

اتاق اروميه              

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

حسن

انتظار

33386881-044

33386888-044

entezar@urumada.com

2.       

محمدرضا

رستمي

33381821-044

33383850-044

Management@maralsanat.com

3.       

احمد

دليري

33827817-044

89779307 -021

Paya.bazargani@gmail.com

4.       

کاظم

مرتاض

32723620 044

34343781 - 044

Km_azarbattery@yahoo.com

5.       

بهنام

تاج‌الديني

33369536-044

32414700-044

Tajadini_brothers@yahoo.com

6.       

صمد

پورسلطاني

32430540-044

32430542-044

Samad_pur@yahoo.com

7.       

ابراهیم

حق گویی

33480896 044

33480897 33480826 -044

Trade.moin@yahoo.com

8.       

مهدی

زنجانی میاندوآب

33732439 044

33732430 044

Zanjani.1348@gmail.com

9.       

رضا

سواري

42350729-044

42350890-044

info@keyvanmorgh.com

10.   

اميرمسعود

فاتحي

5-33370902-044

33370205-044

Amirmasoud.fatehi@gmail.com

11.   

قاسم

كريمي

33665306 044

33665306 044

Karimi_fe@yahoo.com

12.   

فریدون

همتی

32351826 044

33455606 - 044

Feridoun.hemmati@yahoo.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه         تلفن 9- 33459834-044           فكس 33459833-044

اتاق اصفهان

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1

اصغر

اخوان مقدم

36625056 031

36615099 031

asgharmoghadamco@yahoo.com

2

سید رسول

رنجبران

36625056 - 031

36615099 031

ranjbaran37@gmail.com

3

بهرام

سبحانی

36625056 031

36615099 031

Sobhani2@yahoo.com

4

رضا

برادران اصفهانی

36625056 -031

36615099 031

info@rezabaradaran.ir

5

مجتبی

کاروان

36625056 031

36615099 031

karevan@isfahancement.com

6

مسعود

گلشیرازی

36625056 031

36615099 031

amirgol@me.com

7

اکبر

لباف

36625056 031

36615099 031

a.labaf@live.com

8

غلامرضا

اخوان فرید

36625056 031

36615099- 031

info@rahafarm.com

9

محمد

صادقی

36625056 031

36615099 031

Mohamadsadeghi9039@gmail.com

10

حمیدرضا

قلمکاری

36625056 031

36615099 031

office@sepahandaneh.com

ceo@sepahandaneh.com

11

سید عبدالوهاب

سهل آبادی

36625056 031

36615099 031

Abdolvahab.Sahlabadi@yahoo.com

12

احمد

خوروش

36625056 031

36615099 031

officemanager@kavirsteel.ir

13

فرشته

امینی

36625056 031

36615099 031

f.amini@golnoor.com

14

محمدرضا

رجالی

36625056 031

36615099 031

ceo@zarifmosavar.com

rejalir@gmail.com

15

احمد

پزنده

36625056 031

36615099 031

Nikan.profile@gmail.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان           تلفن 3656-031                فكس 36615099-36613636-031

اتاق اهواز                 

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

شهلا

عموري

33332642-061

33332551-061

Amoori.sh@gmail.com

2.       

سيدسلطان

حسيني امين

33332744 - 061

33332551 - 061

Vesal.ho@gmai.com

3.       

سیروس

عبیاوی

33774854 061

33778325-061‍

Senator1129s@gmail.com

4.       

علی

حمولی طرفی

33332744-061

33332551-061

atorfi@yahoo.com

5.       

مهدی

رحیمی

34437439 061

34450179 - 061

Arya_foulad@yahoo.com

6.       

سید هبت اله

اصولی

66414624-021

66413870-021

 66412885 - 021

atc@mavara.com

7.       

صادق

سواعدي

33332642 - 061

33332551-061

Sadeg5755@gmail.com

8.       

محمد جواد

امانی

34448288 061

34430202 - 061

eamengheteh.pr@gmail.com eamengheteh.pr@yahoo.com

9.       

نعمت ا له

نوري زاده گلنگشی

33380086 - 061

33384709-061

Khozestan.balaro@yahoo.com

10.   

شاهرخ

شیشه گر

    32237079 - 061

32925608 - 061

Bazargani.shishegar@gmail.com

11.   

نادر

بهشتی نسب

33756008 - 061

33756009 - 061

Nader.beheshti5@gmail.com

12.   

محمد

عبیاوی

33789054 - 061

33789054 - 061

Adib.abiat@yahoo.com

13.   

خیریه

نیسی

32930110 -061

34490053-026

Kh.neisi1341@gmail.com

14.   

عبداله

شماخته

33332744-061

33332551-061

Amin2011b@yahoo.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز           تلفن33332900-33332744-061                 فكس 33332551-061

اتاق ايلام

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.

شعبان

فروتن

33335220 - 084

33332281- 084

Shabaan.foroutan@yahoo.com

2.

سعد

حسيني

33335220- 084

33332281- 084

hosseini@ilamccima.ir

3.

فرزاد

فيض اللهي

32244015-084

33332281- 084

f.feizolahi@ilamccima.ir

4.

سجاد

شيرخاني

33335220- 084

-33332281- 084

s.shirkhani@ilamccima.ir

5.

محسن

چمن آرا

88889023- 021

88782953-021

Chamanara_mohsen@yahoo.com

6.

سید محمد

موسوی نسب

33335220 084

33332281 084

seyedmohamadmosavinasab@gmail.com

7.

فرج

امیدی

33825035 084

33825035 084

omidifaraj@gmail.com

8.

اکبر

ابراهیم نژاد

33335220 084

33332281 084

info@ilamccima.ir

9.

محمد

ملکی

33827036- 084

33827036- 084

mohamad.maleki.parsa@gmail.com

10.

عدنان

کرمی نسب

32225747 084

33332281 - 084

info@ilamccima.ir

11.

ادریس

پاپایی

33334797 - 084

33334797 - 084

Edris­_papaiy@yahoo.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام                تلفن 33337134-33349181-084           فكس 33332281-084

اتاق بجنورد                     

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

حسنعلی

مرادیان

37521819-051

37521820-058

Alimoradiyan22@gmail.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد          تلفن  32728242 -  32728237 -058                   فكس  32728241-058

اتاق بوشهر               

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

مختار

قاسمي

8-33337791 -077

33322803-077

Mokhtar.ghasemi33@gmail.com

2.       

خورشيد

گزدرازي

8-33334446 077

33323964-077

Khorshid.gezderazi@gmail.com

3.       

سيد حسين

معروف

33327210 -077

33320660 077

marouftrading@gmail.com

4.       

سید جبار

موسوی

33326024-077

33322522-077

Zamen.ahoo@yahoo.com

5.       

سید محمد حسین

عظیمی

35324092 077

88604045-021

Mh_azimi@yahoo.com

6.       

حمزه

بویراتی

 33140553 077

33322803-077

hamzeboyrati@yahoo.com

7.       

احمد

مرادی

7-33544176 - 077

33544176-077

Ahmad.moradi2015@yahoo.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر             تلفن 33322073-077                  فكس 33322803-077

اتاق بندرعباس

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

حسن

روحانی تازیانی

32236812-076

32235913-076

info@carpel.co

2.       

محمد

آشینه

32242410-076

32240994-076

m.ashineh48@yahoo.com

3.       

بدر

دریابان

44230590-076

44230524-076

info@albadr_gt.com

4.       

مهران

نجاتی

16-32250511-076

19-32250518-076

Mehran.nejati53@yahoo.com

5.       

سید علی

هاشمی

32242167-076

32243433-076

hormozbeton@gmail.com

6.       

حمید

طیبی

32240432-076

32240434-076

OMID_OTB@YAHOO.COM

7.       

سید محسن

بنی هاشمی

32222287-076

32212930-076

smbanihashemi@yahoo.com

8.       

عباس

براهیمی قلعه قاضی

33676518-076

33676518-076

A.berahimi@yahoo.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس                تلفن: 33453240-076                 فکس: 33453006-076

اتاق بيرجند              

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1

محسن

احتشام

88810088 - 021

88346480 - 021

ehtesham@tarvandsaffron.com

2

عبدالکریم

امین زاده

4-33968742 021

33968096 021

Aminzadeh_karim@yahoo.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند                 تلفن 4-32400591-056         فكس 32400590-056

اتاق تبريز                     

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

صمد

حسن زاده

36306375-041

36306787 - 041

tti@tabriztile.com

2.       

جمشيد

برزگر

33366948-041

33354376 - 041

info@betonkaveh.com

3.       

قاسم

خليل نژاد قويدل

33307780- 041

33307780 - 041

azarchaksoa@gmail.com

4.       

رضا

كامي

35515321-041

35513425 - 041

Rz.kami@yahoo.com

5.       

سونيا

انديش

33366279 -041

33378917  - 041

Sonia.andish@gmail.com

6.       

علي

سالک نجات

36373636 - 041

36373637 - 041

info@anataco.com

7.       

يونس

ژائله سعدآباد

34328021 - 041

34328020 - 041

ravabet@shirinasal.com

8.       

پرويز

بيوک

36306786- 041

36306205  - 041

ceooffice@shoniz.com

9.       

رسول

بيوک

36307591 - 041

36307600 - 041

dadashbaradar@aidin.ir

10.   

ابوالفتح

ابراهيمي

34245850  - 041

34245952 - 041

ebrahimi.ab1@gmail.com

11.   

مسعود

بنابيان

35261700 - 041

35260808 - 041

mbonab@yahoo.com

12.   

ناصر

امجد

33273833 041

33273830 - 041

atp@atp-oil.com

13.   

عباس

کمالی

36378080 041

36377895 041

abbas@amirnia.com

14.   

محمود

ابراهیمی

33335050 041

33338080 041

m.ebrahimi@afasteel.com

15.   

سید یوسف

حسینی

35595105 041

35595105 041

Hosseini.khoshahd@gmail.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز                        تلفن 2-35264111-041           فكس 35264115-041

اتاق تهران بخش بازرگاني

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

محمدرضا

انصاري

24801000- 2- 24801700

22135043

md@kayson-ir.com

2.       

مسعود

خوانساري

2- 22018420

22018435

masoudkhansari@gmail.com

3.       

سيده فاطمه

مقيمي

4-88723753 88430134

88414388 88720461

sadidbar@yahoo.com

4.       

محمدرضا

بهزادیان

88652101

88652104

mrbehzadian@gmail.com

5.       

ناصر

رياحي

22140563

22094279

n_riahi@darmanara.com

6.       

محمد

اميرزاده

9- 22378378

22373881

chairman@didasgroup.com

7.       

محمد

لاهوتي

26657352-22392396

26657931

mlm@lahouti.net

8.       

سيدرضي

حاجي آقا ميري

55613141 - 55613124

55891406

razi@razimiri.com

9.       

عباس

آرگون

88107500

88713609

argon.abbas@gmail.com

10.   

شهاب

جوانمردی

26209384

88327614

javanmard@gmail.com          

11.   

افشین

کلاهی

5-88923652

889223656

kolahi@rahnegar.com

12.   

سید مجید

صدری

44484141

88182440

sadri@tci.ir

13.   

محمدرضا

طلایی

88530751

88511721

talaee@gmail.com

14.   

مجید

حسینی نژاد

24580000- 43049000

24580999 - 43049990

majid@alibaba.ir

15.   

مهرداد

عباد

22070718 22070587

22071573

ebad@dayangas.com

16.   

محمد مهدی

فنایی

22266657 88775958

88789448

m.fanaei@electrokavir.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران            تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021اتاق تهران  - بخش صنعت

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاكس

E-mail

17

سيدمحمد

اتابك

44-88884742

88884702

atabak77@gmail.com

18

رضا

پديدار

88771289

88888170

r.padidar@iscogroup-ir.com

19

حميدرضا

صالحي سلمي

42741105

88822911

hrssalhi@gmail.com

20

محمود

نجفي عرب

88673718

88673721

najafiarab@gmail.com

21

عليرضا

كلاهي صمدي

81930140 81930150

88762471

akolahi@abharcable.com

22

محمدرضا

نجفی منش

72-88650071

88793820

najafimanesh@asilent.com

23

عباسعلی

قصاعی

88770044

88663099 88888352

info@zariniran.com

24

علی

نقیب

77339575

77349790

naghib_a@yahoo.com    naghib@dr-abidi.ir

 

25

هاله

حامدی فر

88020579

88591575

office@cinnagen.com

hamedifarh@cinnagen.com

26

حسن

احمدیان

88746401

88746404

ceo@paadiran.com

27

هرویک

یاریجانیان نماگردی

77339719

77326041

hervik@outlook.com

28

فرزین

فردیس

82100000

88686917

fardiss@parssaman.com

29

محمد حسن

دیده ور

3-77251862

77844068

arkangas@arkangas.com

30

محمدرضا

زهره وندی

77900332

77904934

info@almasgroupiran.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران             تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران- بخش كشاورزي (خصوصی)

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

31

کاوه

زرگران

88882632 88882752

88881938

ifif.food@yahoo.com

32

احمد

صادقیان

40-88729835

88722666

ahmad@sadeghian.com 

33

حسن

فروزان فرد

43089100

43089999

info@forouzanfard.ir    ff@ipcgroup.ir

34

مهدی

معصومی اصفهانی

80-66914971

66910946

webmaster@telavang.com--   masami.tel@gmail.com

35

احمدرضا

فرشچیان

9-26210886

26210946

smc@smcgroupsa.com

36

علی

تقوی فر

22050495- 22050479

22054247

edari@seamorhg.ir

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران                        تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران- بخش معدن

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

37

فريال

مستوفي

56-88654451

88501176

ferial@kdd-group.com    info@kdd-group.com

38

محمدرضا

بهرامن

88847685 88847460

88830581

bahraman.m.r@gmail.com

39

علاء

میرمحمدصادقی

88755031

88502747 88741721

 

40

سجاد

غرقی

83 -26119280

22286188

ceo@matmaa.com

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران              تلفن 5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق تهران- نمایندگان دولتی

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.       

عباس عسگرزاده

دولتی- جهاد کشاورزی

43544800-43544802

88942013

askarzadeh.abbas48@gmail.com

2.       

امید گیلانپور

دولتی - جهاد کشاورزی

43544800

88199903-88199627

omid.gilanpour@gmail.com

3.       

اسماعیل قادری فر

دولتی - جهاد کشاورزی

88906070

88893982

ghaderifar24@gmail.com

4.       

محمد قربانی

دولتی - جهاد کشاورزی

43544010

ghorbani@un.ac.ir

5.       

سیدمهدی نیازی

دولتی- صنعت معدن تجارت

88906562

88903579

smnizai1357@gmail.com

6.       

علیرضا پیمان پاک

دولتی- صنعت معدن تجارت

22662626-27

22662625

peymanpak@tpo.ir

7.       

علی نبوی

دولتی- صنعت معدن تجارت

22044101

22040010

nabavi3@gmail.com

8.       

محمدجواد حاجی حسینی

دولتی- صنعت معدن تجارت

88897621

88807003

javad.hosseini5@gmail.com

9.       

مهدی صادقی نیارکی

دولتی- صنعت معدن تجارت

23862310-23862358

22040010

dr.m.sadeghiniaraki@gmail.com

10.   

علیرضا شاه میرزایی

دولتی- صنعت معدن تجارت

88969652

88965051

11.   

عباس تابش

دولتی- صنعت معدن تجارت

22058351

22058355

abbastabesh1007@yahoo.com

12.   

رضا محتشمی پور

دولتی- صنعت معدن تجارت

88903578

88807476

Rmohtasham@chmail.ir

13.   

علی رسولیان

دولتی- صنعت معدن تجارت

88770871-2

88770870

14.   

محمد مهدی برادران خلخالی

دولتی- صنعت معدن تجارت

88900196

88918093

mahdi.baradaran@gmail.com

15.   

مهدی داداشی زین الدین

دولتی- صنعت معدن تجارت

44504748

44504746

mdadashiz@gmail.com

16.   

کریم آرمات

دولتی- صنعت معدن تجارت

86195098

k.armat@yahoo.com

17.   

بابک افقهی

دولتی- صنعت معدن تجارت

331179999

33111341

abjad1384@gmail.com

18.   

محمدصادق مفتح

دولتی- صنعت معدن تجارت

88937020

88893827

19.   

عطا اله اشرفی اصفهانی

دولتی- صنعت معدن تجارت

88871926

88871926

ataollah.ashrafiesfahani@gmail.com

20.   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران                        تلفن5-88723801-021           فکس 2-88720461-021

اتاق خرم‌آباد                      

ردیف

نام

نام خانوادگي

تلفن

فاکس

E-mail

1.