اتاق ایلام

اطلاعات اتاق ایلام

رئیس: شعبان فروتن
دبیر اجرایی: سید علی دهقانی
مدیر روابط عمومی: عبادالله کرم خانی
آدرس: ايلام، بلوار مدرس، روبروي سازمان صنعت، معدن و تجارت
تلفن: ۳۳۳۴۹۱۸۱ - ۳۳۳۳۷۱۳۴ (۰۸۴)
نمابر: ۳۳۳۳۲۲۸۱ (۰۸۴)
پست الکترونیکی: info@ilamccima.ir
وب سایت: www.ilamccima.ir
هیئت رئیسه:

رئیس: شعبان فروتن نایب رئیس اول: عدنان کرمی نسب نایب رئیس دوم: موسی فاطمی راد خزانه دار: مجتبی غیابی منشی: نصرت اله لارتی

اطلاعات بیشتر...

تاریخچه اتاق ایلام

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام در سال ۱۳۷۵ و با حضور فعالان اقتصادی تاسیس شد که در بدو شکل گیری هیات نمایندگان اتاق انتخاب و فعالیت خود را آغاز کردند . هیات نمایندگان دوره ششم (کنونی) اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن اتاق ایلام در اسفندماه ۱۳۹۳ با رای گیری اعضا شکل گرفت و دارای ۱۵ عضو اصلی بوده که پنج نفر از اعضا با رأی هیأت نمایندگان به عنوان هیأت رییسه انتخاب شدند .

اهداف و برنامه های اتاق ایلام

۱ـ نگاه مستقل در بخش بازرگاني و درك اهميت آن در كمك به توسعه عمومي منطقه
2ـ انجام مطالعات دقيق اقتصادي، استخراج آمارهاي لازم براي استان و تدوين برنامه هاي كارشناسانه توسعه تجاري
3ـ درنظر گرفتن نقش مكمل بازرگاني در توسعه كشاورزي، صنعت و خدمات و وارد كردن اين حوزه در عموم برنامه ريزيها
4ـ تعامل و همكاري با سازمان صنعت، معدن و تجارت و ديگر ارگانهاي دولتي براي احداث نمايشگاه دايمي تجاري در استان ايلام
اما در عرصه اجرايي نيز اتاق بازرگاني ايلام به دنبال راهبردهاي ذيل است:
1ـ كمك به شكل گيري شركتهاي تخصصي، تجاري كه به طور خاص به امر بازاريابي و تجارت در حوزه هاي گوناگون بپردازد.
2ـ كمك به شكل گيري مؤسسات مشاور در امور بازاريابي و تجارت
3ـ ساماندهي، تشكل سازي و شكل دادن به اتحاديه هاي بزرگ تجاري و ايجاد كارتل هاي اقتصادي مناسب به منظور حضور قوي و همه جانبه در بازارهاي هدف
4ـ تقويت توان انبارداري در استان از طريق تقويت مؤسسات فعال
5ـ انجام مستمر امور آموزشي:
الف) برپايي دوره هاي آموزشي
ب) بازديد علمي
6ـ فرهنگ سازي تجاري:
الف) برپايي نمايشگاه ها
ب) برپايي همايش هاي تخصصي
ج) چاپ بروشور و اطلاع رساني رسانه اي
7ـ استفاده از توان بالاي ناوگان حمل و نقل جادهاي استان باتوجه به جوان بودن آن و اتصال مستقيم به بازار مصرف جهت افزايش عايدي توليدگران و كاهش هزينه مصرف
8- كنترل كيفي كالاهاي صادر شده از مرز، با همكاري اداره استاندارد استان جهت صدور كالاهاي سالم، استاندارد و كيفي و كوشش در جهت ارتقا آزمايشگاه كنترل كيفي استاندارد در مرز مهران.
9ـ تشريك مشاعي با گمرك استان جهت ارتقاء گمرك مهران و استان و افزايش نيروهاي ارزياب و تخصصي در مرز
10ـ ايجاد زمينه مناسب براي بسته بندي و شكيل كردن كالاهاي صادراتي جهت نفوذ در بازار مصرف
11ـ پيش بيني تقاضاي موثر بازار عراق براي كالاهاي ايراني و تخمين اندازه و سهم بازار اين كشور و تعميق و قدرت رقابت محصولات توليد ايران
12ـ ايجاد اتاق هاي بازرگاني مشترك جديد با استانهاي عراق خصوصاً 3 استان هم مرز با ايلام
13ـ انجام فعاليتهاي ترفيعي و تشويقي با هماهنگي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و تعيين آميخته تشويقي مناسب جهت پيشبرد فروش
14ـ كمك به توسعه صادرات غيرنفتي و تعامل مثبت با كميته صادرات غيرنفتي استان
15ـ دخالت مؤثر بخش خصوصي در سياستگذاريها و برنامه ريزيهاي اقتصادي و فرآيند توسعه استان

هیئت نمایندگان اتاق ایلام