اتاق یزد

اطلاعات اتاق یزد

رئیس: محمدرضا قمی
دبیر اجرایی: مهدي مشاهيري
مدیر روابط عمومی: کامیار دهقانی
آدرس: يزد، بلوار ۱۷ شهريور، مقابل ۵۲ متری امام شهر، جنب دبيرستان ملك ثابت
تلفن: ۲ - ۳۷۲۴۵۴۹۱ (۰۳۵)
نمابر: ۳۷۲۴۳۰۷۳ (۰۳۵)
پست الکترونیکی: info@yazdccima.com
وب سایت: www.yazdccima.com
هیئت رئیسه:

رئیس: محمدرضا قمی نایب رئیس اول: محمدرضا داد نایب رئیس دوم: غضنفر امیرجلیلی خزانه دار: علی اصغر بیگی یزدی منشی: محمدحسین فرشاد پور

اطلاعات بیشتر...

تاریخچه اتاق یزد

به دنبال تصویب مجلس شورای وقت در مهرماه ۱۳۰۹ مبنی بر تأسیس ۳۶ اتاق تجارت در شهرهای بزرگ، اتاق تجارت یزد در بهمن ماه ۱۳۱۰ هجری شمسی و با حضور ۱۲ نفر از تجار شامل آقایان : ابوالحسن وکیل التجار ، علی نقی ناجی، حسینعلی هراتی، ملاعلی اردکانیان، محمد گلشن، ید علی اصغر آقا، غلامعلی خراسانی،غلامرضا مرشد، محمد پاپلی، میرزا قاسم رسولیان، میرزا ابوالقاسم خان معین و شیخ محمود ریسمانی تشکیل گردید. مدتی فعالیت اتاق ها به علت فشار دولت به حالت تعلیق درآمد و پس از رفع تعلیق ۱۶ اتاق از جمله اتاق یزد به فعالیت خود ادامه دادند. در دهه ۱۳۲۰ هجری شمسی با تلاش بازرگانان، قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید. در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی با رونق گرفتن بخش صنعت و تمایل به بهره برداری از معادن، اتاق صنایع و معادن تشکیل و در سال ۱۳۴۸ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن از ادغام دو اتاق حاصل گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۵۸ به فرمان سومین شهید محراب- حضرت آیت اله صدوقی (ره) آقایان سید احمد اخوان دستمالچی، محمد حسین مؤمنی، مهدی اخوان سیگاری، محمد دائمی، محمدعلی تفضلی یزدی، غلامحسین ریسمانیان و سیدمحمد سید ابریشمی به عنوان هیئت رئیسسه موقت تعیین و در تاریخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۵۹  اولین دوره انتخابات اتاق برگزار و آقای سید احمد اخوان دستمالچی به عنوان رئیس اتاق یزد انتخاب گردید. تاریخچه: در تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال ۱۳۱۰ اتاق یزد به نام اتاق تجارت تشکیل شد. سال ۱۳۳۰ الی ۱۳۴۷  ریاست آقای میرزا تقی رسولیان از سال ۱۳۴۷الی ۱۳۴۹اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در اداره اقتصاد مستقر شد تحت ریاست وقت اداره اقتصاد یزد از ۱۹/ ۰۱/ ۱۳۵۰ الی سال ۱۳۵۳ به ریاست آقای امیر هراتی از ۱۶/ ۰۱/ ۱۳۵۴ الی ۲۲/ ۱۱/ ۱۳۵۷ به ریاست آقای سید ابوالحسن روهنی از ۱۲/ ۰۱/ ۱۳۵۸ هیئت رئیسه موقت به ریاست آقای حاج سید احمد اخوان دستمالچی از ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۵۹ انتخابات تشکیل گردید و آقای سید احمد اخوان دستمالچی الی ۱۳/ ۰۲/ ۱۳۹۰ به ریاست اتاق منصوب گردیدند. از ۱۲/ ۰۲/ ۱۳۹۰ آقای محمدرضا قمی به ریاست اتاق منصوب گردیدند.

اهداف و برنامه های اتاق یزد

برنامه ها:
1- شناخت کلی فعالیت ها و مزیت ها و مشکلات اعضاء از طریق :
• بازدید های دوره ای از توانمندیهای اعضاء و بنگاه های اقتصادی
• برگزاری سمینار ها و همایش ها
• افزایش تعامل دو جانبه اعضاء اتاق
2- افزایش توان رقابتی اعضاء:
• برگزاری دوره های آموزشی
• حضور فعال و موثر در کارگروه های استان
• شناساسیی بازارهای هدف جهت صادرات محصولات استان
• شناخت و معرفی مزیت های نسبی استان
• ایجاد پایگاه تحقیقات
3- توسعه کمی و کیفی اتاق:
• شناسایی جایگاه و منزلت اتاق به اعضاء و سایرین در جذب عضوهای جدید با تسهیل فرایند عضویت
• همکاری و مراودات دو جانبه با سایر اتاق ها
• توسعه روابط با تشکلهای اقتصادی و کارفرمائی
• مبادله اطلاعات با نمادهای آموزشی و دانشگاهی و پژوهشی
• ارتباط مستمر و برنامه ریزی شده با مقامات استانی
• کمک در جهت ایجاد فضای کسب و کار مناسب
• کمک در جهت اصلاح نگرش دولتمردان به بخش خصوصی
• افزایش توانمندی بخش خصوصی
• کمک در جهت رشد و شکوفایی و توسعه اقتصاد

اهداف:
الف) شناسایی و احصاء موانع سرمایه گذاری در استان شامل
1- پیگیری جهت اصلاح و یا تعدیل زمین های شهرک صنعتی استان
2- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری نوین و دانش بنیان در استان
ب) مدیریت جامع منابع آب استان
1- هدایت مسیر صنعتی استان به منابع کم آبخواه با آلودگی کم
2- مدیریت هدر رفتن آب توأم با بازیافت آب در بخش شرب
3- مدیریت اصلاح شبکه آب رسانی

هیئت نمایندگان اتاق یزد