اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی

کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در بخش عمران(از جمله ساختمان، راه و شهرسازی، ….) و خدمات فنی و مهندسی و صدور آن اقدام به بررسی فضای کسب و کار و ارائه نظرات مشورتی به هیئت رئیسه اتاق ایران می نماید. با توجه به اینکه در بودجه سالیانه کشور، بخش تملک دارایی های سرمایه ای(بودجه عمرانی) از بخشی مهم هزینه ای دولت می باشد که می تواند باعث رونق کسب و کار بخش احداث شود. ازین رو بخش اعظم محیط کسب و کار کمیسیون در ارتباط تنگاتنگ با سیاست های دولتی می باشد و یکی از عوامل مهم در رونق و رکود این بخش اقدامات دولت می باشد. از طرفی در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی با توجه به جایگاه و توان بالای شرکت های پیمانکاری ایرانی در اجرای پروژه در کشور های دیگر، کمیسیون به بررسی مشکلات و موانع ساختاری و سیاستی داخلی و خارجی در گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی می پردازد.

شرح اهم وظایف

•    پایش محیط کسب و کار احداث، خدمات فنی و مهندسی با رویکرد تجربی و علمی و ارائه مشاوره و گزارش های کارشناسی
•    رایزنی جهت بهبود فضای کسب وکارو رسیدگی به مشکلات بنگاه¬های فعال در بخش های احداث و خدمات فنی مهندسی
•     جستجوی راهکارهای مناسب برای این مشکلات از طریق ارتباط دائمی با کمیسیون عمران مجلس، سازمان مدیریت و امور برنامه ریزی،   تشکل های مهندسی و رسانه های مرتبط در جهت اثر گذاری بر قوانین.

اهداف و برنامه ها

۱.    شناسایی و ارائه راهکار برای پروژه های نیمه تمام
۲.    ارائه راهکار برای تعیین شرایط عمومی پیمان عادلانه
۳.    بررسی مسائل و مشکلات مورد مرکز ملی مناقصات و ارائه راهکار جهت رفع آنها
۴.    بررسی کارشناسانه و پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی در مورد نظام نامه رتبه بندی و  مرکز ملی رتبه بندی

اعضای کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محسن چمن آرا رئیس
۲ جبار کیانی پور نایب رئیس
۳ سادینا آبائی نایب رئیس
۴ جمشید برزگر عضو
۵ ادریس پاپایی عضو
۶ سجاد شیرخانی عضو
۷ محسن ضرابی عضو
۸ فروزان عبدالهی نمین عضو
۹ امیر منصور عطایی عضو
۱۰ سید محمدحسین عظیمی عضو
۱۱ خالد فرجیان عضو
۱۲ حسین فرهادی عضو
۱۳ قادر کریمی عضو
۱۴ ساعد مسعودی عضو
۱۵ منوچهر ملکیانی فرد عضو
۱۶ علی نقوی عضو
۱۷ حسین وثوقی ایرانی عضو
بازگشت