اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون بازرگانی داخلی

کمیسیون بازرگانی داخلی در راستای رسالت خود به دنبال دفاع از حقوق فعالین شاغل در حوزه بازرگانی داخلی، پایش محیط کسب و کار، تعامل و همکاری با دستگاه ها  و ارگان های بخش دولتی وخصوصی با رویکرد رونق بازار و کاهش هزینه های مصرف کننده میباشد

شرح اهم وظایف

•  پاییش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالشها موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون
•  تولید گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون
•  برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون
•  مذاکره با مسولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون
•  حضور در مجامع و شورا های متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق ایران
•  پیگیری ورصد و اصلاح قوانین مربوط به حوزه کمیسیون

اهداف و برنامه ها

۱-  شناسایی موانع و مشکلات بر سر راه ایجاد فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای
۲-  بررسی ضرورت وجودی نهادهای قیمت گذار و مرور تجارب دنیا در زمینه قیمت گذاری
۳-  آسیب شناسی عدم توجه به برندینگ در بازرگانی داخلی

اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 خسرو فروغان گران‌سایه رئیس
2 امیرهوشنگ بی رشک نایب رئیس
3 سید اسماعیل یزدان پناه نایب رئیس
4 ایرج نیازی اربابی عضو
5 حسن احمدیان عضو
6 صلاح الدین ایزدفر عضو
7 عبدالرضا بیگناه عضو
8 علی تقوی فر عضو
9 میراسلام تیموری عضو
10 علی محمد چوپانی عضو
11 نلسون حضرتی عضو
12 کاظم خاک ره عضو
13 مصطفی خدایی عضو
14 ناصرعلی خزایی عضو
15 ابوالحسن خلیلی عضو
16 علیرضا اشرف عضو
17 کاوه زرگران عضو
18 احمد شریفات عضو
19 فاضل شنیور عضو
20 محمدعلی ضیغمی عضو
21 علی عسگری عضو
22 پیمان فروهر عضو
23 محمدمهدی فنایی عضو
24 محسن کشتکاران عضو
25 سیدحمیدرضا کمال علوی عضو
26 محسن لزومیان عضو
27 محمدرضا مرتضوی عضو
28 مهدی معصومی اصفهانی عضو
29 جمشید مغازه عضو
30 ولی اله منصوری عضو
بازگشت