اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات

کمیسیون مدیریت واردات جهت جلوگیری از وادرات کالاهایی که توان تولید آن در کشور وجود دارد و تسهیل فضای کسب و کار برای وادرات کالاهای مصرفی، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که توان تولید آن در کشور وجود ندارد همچنین مبارزه با قاچاق کالا جهت حمایت از واردکنندگان شناسنامه دار تشکیل گردیده تا زمینه رشد تولیدات کشور و رفاه مصرف کنندگان را مهیا نماید.

شرح اهم وظایف

•    پایش فضای کسب و کار در حوزه واردات کشور
•    پیگیری مطالبات واردکنندگان
•    کمک به تولیدات کشو ر با استفاده از واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای
•    مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اهداف و برنامه ها

۱-    بررسی تاثیر قاچاق کالا بر مدیریت واردات
۲-    بررسی نظام تعرفه ای و تاثیر آن بر مدیریت واردات
۳-    بررسی بخش نامه های غیرضروری گمرک و سازمان های مرتبط با واردات

اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 سیدمحمد جعفری رئیس
2 محمدرضا فاروقی نایب رئیس
3 پرهام رضایی نایب رئیس
4 مسعود ابریشمی عضو
5 محمد دلسوز اخگر عضو
6 ابراهیم امیدی عضو
7 حامد امینی مصلح آبادی عضو
8 موسی آقایی عضو
9 فرهاد آگاهی عضو
10 علی اصغر بیابانگرد عضو
11 سیامک پیربابایی عضو
12 محمدباقر تحویل زاده عضو
13 علی تقی پور عضو
14 هاشم حاج علی اکبری عضو
15 ابراهیم حق گویی عضو
16 سعید حمداوی عضو
17 قاسم خلیل نژاد قویدل عضو
18 هادی دادش زاده عضو
19 محمدشریف رخشانی اصیل عضو
20 داود رنگی عضو
21 علی اصغر زبردست عضو
22 عبدالرضا صالحی سلمی عضو
23 علی عرب عضو
24 بهنام علیخانی عضو
25 مصطفی فتحی عضو
26 محمد فراهانی عضو
27 احمدرضا فرشچیان عضو
28 هانی فیصلی عضو
29 مسعود قاسمی عضو
30 امید قربانی عضو
31 محمد محمود عضو
32 سید حسن میرباقری عضو
33 حجت نقاش زادگان عضو
34 حسین غروی رام عضو
35 مهدی جباری عضو
36 حسن روحانی تازیانی عضو
37 بدر دریابان عضو
38 مهراد عباد عضو
بازگشت