اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی

این کمیسیون جهت ایجاد بستر مناسب برای تعامل فعال با دستگاه های متناظر به منظور تأمین حمایت قضایی، نظارتی و ثبتی فعالان بخش خصوصی می پردازد و متعاقب آن به بررسی قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار همت می گمارد تا بتواند پیشنهادهای اصلاحی مفیدی جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی ارائه نماید.

شرح اهم وظایف

•    پیگیری برای نهایی شدن اولویت های چهار گانه کمیسیون  در دوره جاری
•    موضوع رفع موانع و مشکلات ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی
•    ارائه راهکارهای مناسب در کمیته ماده 12 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
•    برگزاری همایش ها  و نشست ها در خصوص موضوعات مختلف مربوط به حوزه دستگاه های متناظر و مبتلابه فعالان اقتصادی

اهداف و برنامه ها

۱-  تهیه پیش نویس اصلاح قانون حمایت از مالکیت فکری
۲-  اصلاح باب ورشکستگی قانون تجارت
۳-  بررسی قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری و قوانین مربوط( با همکاری کمیسیون سرمایه گذاری)
۴-  پیگیری اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار( تشکیل دادگاه های تجاری و ایجاد مجتمع قضایی تجاری در دادگستری کل استان تهران
۵-  پیگیری موضوع  رفع موانع  و مشکلات ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی در کمیته ماده 12 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور.

اعضای کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 احمد آتش هوش رئیس
2 ناصر ریاحی نایب رئیس
3 رضا برادران اصفهانی نایب رئیس
4 غلامرضا اخوان فرید عضو
5 هاله حامدی فر عضو
6 غلامحسین شعرا عضو
7 حسن شکوهی عضو
8 ابوالفتح صانعی عضو
9 علی عظیم زاده عضو
10 شهلا عموری عضو
11 رامین فلاح عضو
12 عباسعلی قصاعی عضو
13 محمدرضا قمی عضو
14 حمید مقیمی عضو
15 سید محمد موسوی نسب عضو
16 محمود نجفی عرب عضو
17 محمدرضا بهزادیان عضو
بازگشت