اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون حمل و نقل و لجستیک

حمل ونقل، پایه های پل رابطی است که بخشهای مختلف جوامع با عبوراز روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند. در این راستا کمیسیون حمل و نقل،لجستیک و گمرک اتاق ایران بر مبنای رسالت خود که پایش محیط کسب و کار به منظور توسعه اقتصاد حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی و تبیین جایگاه لجستیک در ایران می باشد ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی درعرصه اقتصادی اهداف خود را دنبال می نماید

شرح اهم وظایف

• پاییش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالشها موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون
• تولید گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون
• برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون
• مذاکره با مسولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون
• حضور در مجامع و شورا های متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق ایران
• پیگیری ورصد و اصلاح قوانین مربوط به حوزه کمیسیون
• برگزاری جلسات منظم با مسولان حمل نقل کشور

اهداف و برنامه ها

1- احصاء شرح وظایف سازمان های متولی حمل و نقل و ترانزیت با رویکرد کاهش سازمان های درگیر و رصد انجام وظایف اساسی سازمان های حاکمیتی به منظور توسعه و تسریع ترانزیت و ایجاد وزارت حمل و نقل
2- تبیین مفهوم لجستیک و ایجاد ادبیات مرتبط و بستر قانونی لازم به منظور بهره اقتصاد ملی از مزایای آن
3- بررسی سیستم جامع گمرک نوین الکترونیکی و رفع نواقص آن

اعضای کمیسیون حمل و نقل و لجستیک

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 سید علی حسینی رئیس
2 رضا رستمی نایب رئیس
3 احمد زمانیان یزدی نایب رئیس
4 عبداله اکبری راد عضو
5 محمود امتی عضو
6 عبدالصمد آخوندنژاد عضو
7 حمزه بویراتی عضو
8 مسعود پلمه عضو
9 محمد رجبی عضو
10 علی ریگی میرجاوه عضو
11 محسن صادقی فر عضو
12 علی عباسلو عضو
13 حمید عزت آبادی پور عضو
14 فرزاد فیض الهی عضو
15 رحمان قره باش عضو
16 خورشید گزدرازی عضو
17 سید مجید لطیفی عضو
18 علی محمودی سرای عضو
19 محمد ملکی عضو
20 عبداله مهاجر دارابی عضو
21 مهران نجاتی عضو
22 محمد نیک پی عضو
بازگشت