اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته

کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، مجموعه ای از فعالین اقتصادی حوزه های کشاورزی و صنایع غذایی، متشکل از انجمنهای اقتصادی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانها است؛ که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه اقتصادی گرد هم جمع آمده اند و با تجمیع آرای فعالان اقتصادی سراسر کشور و رایزنی با ارگانهای حاکمیتی زیر نظر اختیارات قانونی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای بهبود ورونق حوزه کشاورزی و صنایع غذایی قدم بر می دارند.

شرح اهم وظایف

•    عارضه یابی فضای کسب و کار در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
•    پایش فضای کسب و کار و شناسایی فرصتها و تهدیدهای حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
•    مشاوره به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای ارتباط با ارگانهای حاکمیتی در موضوعات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
•    رایزنی با سازمانهای متناظر حکومتی برای حل مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

اهداف و برنامه ها

۱-  بررسی رابطه مساله ارضی از منظر اقتصاد مقیاس و بهره وری
۲-  چگونگی بهبود مدیریت در نظامهای بهره برداری موجود در کشور بمنظور استفاده مطلوب از عوامل تولید
۳-  مشارکت عمومی- خصوصی در صنعت غذا؛ بررسی چالش ها
۴-  بررسی و ارائه راهکار چالشهای صادرات محصولات دامی (با همکاری کمیسیون توسعه صادرات)

اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محسن امینی رئیس
2 ناصر مرادی نایب رئیس
3 امیر یوسفی نایب رئیس
4 اکبر ابراهیم نژاد عضو
5 محسن احتشام عضو
6 بهنام تاج الدینی عضو
7 محمد چلنگری جویباری عضو
8 مهدی حداد عضو
9 سیدمهدی حسینی یزدی عضو
10 محمدعلی رضایی کمال آباد عضو
11 قاسم رضائیان عضو
12 مهدی زنجانی عضو
13 رضا سواری عضو
14 محمدعلی شجاع پور عضو
15 علی محمد شریعتی مقدم عضو
16 امیرحسین شقاقی خوش خلق عضو
17 امیر شهریاری عضو
18 محمد صادقی عضو
19 محمدرضا صدیق پور عضو
20 غلامعلی فارغی عضو
21 علی فلاح عضو
22 علی قاسمعلی زاده عضو
23 حیدر کدیور عضو
24 حسین کمالی سروستانی عضو
25 مسعود گیل آبادی عضو
26 رضا مبصری عضو
27 علی محمودی عضو
28 مجید موافق قدیرلی عضو
29 امیر میران آملی عضو
30 سامان نظری معافی عضو
31 سید رضا نورانی عضو
32 محمدرحیم نیازی عضو
33 فریدون همتی عضو
34 دبیر رضایی عضو
35 عبدالعلی طهماسبی عضو
36 مجتبی جلالوندی عضو
37 مرتضی سلطانی عضو
38 حسن خانی عضو
39 حجت الله ذبیحی عضو
بازگشت