اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته

به منظور ارائه و  بروز  نقش مشورتی  اتاق ایران  به قوای سه گانه کشور ، کمیسیونهای اتاق ازجمله کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر که اعضای اصلی آن مرکب از هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند با بکارگیری مشاوران مجرب در سه حوزه گردشگری، ورزش و هنر سعی در ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل و حل مشکلات موجود دارد . این کمیسیون  از کلیه صاحبنظران بخش خصوصی و تشکلها و بخش دولتی در جلسات، نشستها و کارگروههای خود بهره گیری مینماید تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و اشتغال گامی هرچند کوچک در راستای اعتلای میهن اسلامی بردارد.

شرح اهم وظایف

•    بررسی قوانین ویزا و محدودیتهای آن در زمینه تورهای ورودی و خروجی و گردشگران سلامت.
•    بررسی مسائل فرهنگی و مذهبی برای تسهیل ورورد گردشگر خارجی و رفع موانع آن در حدود قوانین اسلامی
•    بررسی موضوع مالکیت دولتی باشگاه ها و رفع مشکلات حقوقی و قانونی واگذاری آنها به بخش خصوصی
•    چگونگی تضمین برگشت سرمایه برای تهیه کنندگان آثار هنری وسینمایی
•    تدوین شاخص های رتبه بندی مراکز گردشگری (شامل موزه ها، مراکز اقامتی و پذیرایی، CIP فرودگاهی و …)

اهداف و برنامه ها

بررسی و تحقیق در زمینه شناسایی موانع و مشکلات موجود در صنعت گردشگری ، ورزش و هنر و ارائه راهکارهای لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی و حل مسایل موجود در سراسر کشور به منظور بهبود ، توسعه و ترویج صنعت گردشگری ، ورزش و هنر و ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط جهت برقراری ارتباط موثر با تشکل های بخش خصوصی برای به دست آوردن جایگاه واقعی ایران در جهان بر اساس گام های ارائه شده در برنامه راهبردی.

اعضای کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 علی اکبر عبدالملکی رئیس
2 محمد مسعودی نایب رئیس
3 محمود تهی دست نایب رئیس
4 آیت اله احمدی عضو
5 غلامرضا امیری عضو
6 علیرضا آرحیمی عضو
7 محمد بشیری جلال عضو
8 محمدرضا بهرامی عضو
9 مجید پورکاید عضو
10 بابک ترابی عضو
11 محمد جهانگیری عضو
12 سید کمال حسینی عضو
13 مجید حسینی نژاد عضو
14 محمد خدابخشی عضو
15 امیر خلفی عضو
16 احمد دلیری عضو
17 حجت الله ذبیحی عضو
18 حرمت اله رفیعی عضو
19 رضا سلیم ساسانی عضو
20 سهراب شرفی عضو
21 امان اله شهنوازی عضو
22 شعبان فروتن عضو
23 عدنان کرمی نسب عضو
24 عبدالحکیم ماهری عضو
25 محمد جواد مومن عضو
26 اصغر نبیل عضو
27 فرج اله نجفی سرپیری عضو
28 صمد یوسفی اصل عضو
29 عباس براهیمی قلعه قاضی عضو
30 نادر بهشتی نسب عضو
بازگشت