حسین سلاح ورزی

رئیس اتاق ایران
رئیس اتاق ایران
تلفن : 02185732777

سوابق کاری:

 • نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد
 • نایب رییس کمیته ایرانى اتاق بازرگانى بین المللى
 • رییس سازمان ملى کارآفرینى ایران
 • رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آرنیکا اقتصاد
 • رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران
 • کارشناس رسمى دادگسترى
 • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذارى توسعه و آبادانى نوین
 • رئیس هیأت مدیره شرکت آهک صنعتى و هیدراته – )تولیدى
 • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذارى توسعه و آبادانى نوین
 • شوراى عالى بورس
 • عضو شورای عالی کار کشور
 • عضو شورای عالی حفاظت فنی کشور
 • نماینده بخش کارفرمایى ایران در سازمان بین المللى کار
 • عضو کمیته برنامه استراتژیک حمایت هاى اجتماعى سازمان بین المللى کار
 • ستاد پیگیرى اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى کشور
 • ستاد تسهیل واحدهای تولیدی و صنعتی
 • هیأت عالى مقررات زدائى
 • قائم مقام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
 • شوراى عالى علوم و تحقیقات و فناورى
 • شوراى عالى استاندارد
 • ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا
 • کمیسیون تخصصى شوراى اقتصاد

تألیفات:

 • اختلال و آشوب در امور مالى- فن آورى مالى و استراتژى در قرن 21
 • پژوهشى در مدیریت ریسک در بانکدارى دیجیتال
 • بررسى مقایسه اى رمز ارزها در سطح جهانى ( ترجمه )
 • مدیریت سرمایه گذارى بازارها و نهادهاى مالى
 • مدیریت سرمایه گذارى بازارها و نهادهاى مالى
 • موسسات و بازارهاى مالى (ترجمه) دو جلد
 • الگو هاى مدیریت آینده گر
 • نظریه هاى نوین در مدیریت منابع انسانی