اتاق خرم آباد

رئیسمحمد خاکی
نایب رئیس اولاحسان دارایی
نایب رئیس دوماحسان ناصر
خزانه داربیژن نجاریه
منشیمونا جهانگیر
دبیرفخرالدین مالزیری
خرم‌آباد- میدان دانشجو - کدپستی 6818663340
33333360 (066)
33322290 (066)
info@khdccima.ir

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در سال ۱۳۷۴ به همت جمعی از بازرگانان و فعالان اقتصادی استان تأسیس شده و تا کنون پنج دوره انتخابات در اتاق لرستان صورت پذیرفته است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد، که به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور از طریق تقویت بخش خصوصی تأسیس شده است. اتاق تا سال ۱۳۴۷ تحت نظارت رؤسای اداره اقتصاد وقت مدیریت می‌­شد. در دوره‌­ی ۱۳۵۰ – ۱۳۹۰ نام این نهاد، «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن» بود که در ۲۹ آبان ۱۳۹۰به همراه تصویب شدن کلیات طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی به این عنوان، “کشاورزی” نیز اضافه گردید و اکنون با نام «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» مشغول به فعالیت می‌باشد. طبق قانون اتاق مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹مرکز اتاق در قانون ((اتاق ایران)) نامیده می‌شود که در تهران فعال می‌باشد و حوزه‌ی فعالیت اتاق شهرستان‌ها محدود به تقسیمات کشوری است که اتاق لرستان نیز شعبه‌ای از اتاق ایران می‌باشد که در استان لرستان و شهرستان خرم‌آباد مشغول به فعالیت است.

1. ارائه نظرات مشورتی به قوای سه گانه در استان و همکاری با دستگاه‌های اجرایی 2. ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی در استان 3. برقراری ارتباط با اتاق‌های سایر شهرستانهاو اتاقهای هم تراز در کشورهای هدف 4. کمک به بهبود کسب وکار اعضا و ارتقای آگاهی و دانش جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی 5. بررسی و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق مرکز داوری اتاق 6. تحکیم جایگاه اتاق به عنوان یک نهاد غیردولتی، دانایی محور و فراگیر در استان 7. کمک و ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی 8. تقویت توان مشورتی، علمی و کاربردی کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ 9. پیگیری دیدگاه‌ها و اهداف بخش خصوصی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی 10. ترویج تشکل گرایی و تقویت باور ترجیح منافع جمعی به منافع شخصی 11. جذب تشکلهای اقتصادی موجود 12. توانمندسازی تشکلهای استان 13. کمک به توسعه و تقویت روابط تجاری با کشورهای هدف استان از طریق: • اعزام و پذیرش هیأت های تجاری • برگزاری سمینارهای یک روزه معرفی بازار کشورهای هدف • تدوین نقشه راه روابط اقتصادی خارجی استان لرستان • انجام اقدامات و هماهنگی های لازم جهت استقرار نمایندگی وزارت امور خارجه در استان • برگزاری سمینارهای یک روزه معرفی بازار کشورهای هدف • برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با تجارت خارجی • و ..... 14. کمک به ایجاد و تقویت زیرساخت های لازم به منظور جذب سرمایه گذاری در استان 15. حمایت از شرکت فعالان اقتصادی استان در نمایشگاههای بین المللی 16. برگزاری جلسات مشترک با کمیسیونهای سایر اتاقها به منظور تقویت هم افزایی بین اتاقها 17. شناسایی مشکلات حوزه¬های مختلف اقتصادی در استان جهت بررسی و ارائه راهکار در کمیسیونهای تخصصی 18. بررسی فضای کسب و کار استان به صورت فصلی با استفاده از استاندارهای جهانی 19. انجام مطالعات تحلیلی، تدوین گزارشات کارشناسی، مطالعات تطبیقی و میدانی، تهیه بررسی و تحلیل آمار های استانی و ملی 20. برقراری تعامل با دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی 21. آموزش مستمر کارکنان 22. جلب مشارکت افراد نخبه در اقشار مختلف جامعه و به ویژه در دانشگاهها و در بین دانشجویان مستعد و کوشا و استفاده از ایده های و راهبردهای خلاقانه 23. برقراری و تعمیق روابط نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با اتاق 24. برگزاری جلسات و تهیه گزارش با صاحبنظران و مشاوران و فعالان اقتصادی در خصوص طرحها، لوایح و ارائه آنها به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی

علی پیری

علی   پیری

صنعت
ali.piri58@yahoo.com
33421992(066)
عضو
مسعود گیل آبادی

مسعود   گیل آبادی

صنعت
mgilabadi@yahoo.com
54515(021)
2188503843(021)
عضو
مصطفی طبیب زاده

مصطفی   طبیب زاده

صنعت
33227444(066)
عضو
ابراهیم اسفندیاری

ابراهیم   اسفندیاری

صنعت
milad.foam@yahoo.com
33301353(066)
33302714(066)
عضو
محسن بهرامسری

محسن   بهرامسری

صنعت
mohsen.bahramsari@gmail.com
26856930(021)
عضو
امیر محمدی گراوند

امیر   محمدی گراوند

بازرگانی
zarinzafar76@gmail.com
33400098(066)
عضو
سپهدار کوشکی

سپهدار   کوشکی

بازرگانی
s_kooshki@gmail.com
36232583(066)
عضو
سامیه مهراب نیا

سامیه   مهراب نیا

بازرگانی
smehrabnia@gmail.com
26217352(021)
عضو
بیژن نجاریه

بیژن   نجاریه

بازرگانی
bijannajarieh@gmail.com
33426513-5(066)
خزانه دار
مونا جهانگیر

مونا   جهانگیر

بازرگانی
jahangir.mona@gmail.com
88909126(021)
منشی
محمد مهدی عرب نژاد

محمد مهدی   عرب نژاد

کشاورزی
33429891(066)
عضو
احسان ناصر

احسان   ناصر

کشاورزی
ehsan.naser@mail.com
33426611(066)
نایب رئیس دوم
احسان دارایی

احسان   دارایی

کشاورزی
daraeiehsan@yahoo.com
33236609(066)
نایب رئیس اول
محمد خاکی

محمد   خاکی

معدن
m.khaki1352@yahoo.com
26217352(021)
رئیس
حسین سلاح ورزی

حسین   سلاح ورزی

معدن
selahvarzi@live.com
26217352(021)
عضو