اتاق ساری

رئیسعلی تقی پور
نایب رئیس اولفریدون حاجی بابایی
نایب رئیس دومرضا رستمی
خزانه دارغلام عسگر بهزاد
منشیحسن جاهد
دبیرسید احمد قاسمی
ساری – کیلومتر 3 اتوبان قائمشهر – بعد از اداره کل هواشناسی استان
7 - 33389016 (011)
33389020(011)
dabirkhaneh.sari@gmail.com

اتاق بازرگانی ساری در شهریور ماه ۷۴ با همت مسئولین استان و اتاق ایران تأسیس گردید. اعضای هیئت نمایندگان چهارمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری در تاریخ ۸۵/۰۲/۱۲ بر اساس انتخابات اتاق ساری برگزیده شدند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، با توجه به نقش حساس خود در ایجاد هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع و کشاورزی، همکاری با دستگاه های اجرائی، تشکیل نمایشگاه های تخصصی بازرگانی داخلی و خارجی، تلاش در شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران و بازارهای هدف، تشویق و ترغیب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در امور تولیدی و برگزاری کلاسهای آموزشی مصمم گردید. به همین منظور انسجام دقیق تر این امور، همه نیروهای علاقمند به اعتلای جایگاه بازرگانی و صادرات استان مازندران همه ساله پیش بینی برنامه عملیاتی خود را تنظیم نموده تا با اهداف از پیش تعیین شده به وظایف خود عمل نماید.

امیرحسن یحیی پور

امیرحسن   یحیی پور

بازرگانی
amir.yahyapoor1369@gmail.com
33243221(011)
33263182(011)
عضو
سعید باقری مرمتی

سعید   باقری مرمتی

صنعت
saied62sari@gmail.com
33434485(011)
33435193(011)
عضو
موسی آقایی

موسی   آقایی

کشاورزی
mousa_aghaei@yahoo.com
54233055(011)
54233044(011)
عضو
امیر میران آملی

امیر   میران آملی

کشاورزی
amol_joojeh@yahoo.com
744244245(011)
44244247(011)
عضو
سید اسماعیل یزدان پناه

سید اسماعیل   یزدان پناه

بازرگانی
tejarat.berenji@gmail.com
44441000(011)
43292160(011)
عضو
محمد  کابلی

محمد   کابلی

صنعت
Mohammad.kabolii@gmail.com
42432771(011)
42432778(011)
عضو
صابر حسین پور بهنمیری

صابر   حسین پور بهنمیری

صنعت
m.k.ganjname@gmail.com
44412042(011)
35754094(011)
عضو
رضا احمدی

رضا   احمدی

صنعت
Reza.ahmadi@gmail.com
42271777(011)
42271888(011)
عضو
محمد  چلنگری

محمد   چلنگری

صنعت
hadi_chalangari65@yahoo.com
42543678(011)
42543678(011)
عضو
حسن جاهد

حسن   جاهد

بازرگانی
hasanjahed1346@gmail.com
33245284(011)
33119300(011)
منشی
غلام عسگر بهزاد

غلام عسگر   بهزاد

صنعت
ardjoeybar@yahoo.com
42525542(011)
42525542(011)
خزانه دار
رضا رستمی

رضا   رستمی

بازرگانی
Hoseinzameni2019@gmail.com
33263182(011)
33263182(011)
نایب رئیس دوم
فریدون حاجی بابایی

فریدون   حاجی بابایی

صنعت
mizbanbabolsar@gmail.com
35284555(011)
35284333(011)
نایب رئیس اول
علی تقی پور

علی   تقی پور

بازرگانی
ali_t1345@yahoo.com
33201200(011)
33265551(011)
رئیس
عبداله مهاجر دارابی

عبداله   مهاجر دارابی

صنعت
a.mohajer@iccim.ir
33722766(011)
33722766(011)
عضو