اتاق اردبیل

رئیسعلی عبداللهیان باروق
نایب رئیس اولحسین پیرمؤذن
نایب رئیس دومبهروز پورسلیمان
خزانه دارعبدالرضا بیگناه
منشیعیسی شاهی زارع
دبیرصادق سروری
اردبیل-شهرک اداری کارشناسان - ورودی شهرک - ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل - کدپستی 5615813113
33742001-3(045)
33742002 (045)
accima.ir@gmail.com

شهر اردبیل بیش از ۱۵۰۰ سال قدمت تاریخی دارد که در نوشته مورخین از این شهر تاریخی بسیار یاد شده است و به موجب اسناد معتبر تاریخی سابقه این شهر به زمان اشکانیان می‌رسد زیرا نام اردبیل در داستان ویس ورامین که از آثار ادبیات مربوط به دوره اشکانیان می‌باشد آمده است . بنا به روایت اوستا، زرتشت پیامبر ایرانی در کنار رود «دائی تیا» که امروزه ارس نامیده می‌شود به دنیا آمده است. شاه اسماعیل برای تشکیل حکومت واحد ایرانی از اردبیل قیام کرد و تمام ولایات را مطیع خود ساخت این شهر به دارالمان و دارالارشاد مشهور است و از نظر اقتصادی و بازرگانی نیز اردبیل در مسیر شاهراه تجارتی ایران و اروپا قرار داشت و ابریشم وارده از گیلان را از راه اردبیل به اروپا صادر می‌کردند که این امر در پیشرفت اقتصادی و وضع درآمد مردم تأثیر مهمی داشت .

تاورنیه سیاح معروف فرانسوی می‌نویسد : «این شهر به دو جهت اهمیت دارد یکی به واسطه تجارت ابریشم که همسایه گیلان است و دیگری مقبره شیخ صفی الدین » از نظر تاریخی منطقه اردبی از قدیم الایام یکی از مراکز مهم تحاری محسوب می‌شده است . وجود کاروانسراهای بزرگ و کوچک در گوشه و کنار شهر و بازارهای سنتی حکایت از رونق و شکوفایی تاریخی دارد .

استان اردبیل به جهت داشتن حدود ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای تازه استقلال یافته سابق و دسترسی به بازارهای آنها و همچنین به علت داشتن قابلیت ها و پتانسیل های بالقوه صادراتی در زمینه های ختلف اعم از کشاورزی، منسوجات، صنایع دستی و غیره زمینه مناسبی جهت توسعه صادرات دارد.

با این مقدمه بازرگان و بازرگانی و تاجر و تجارت در طول حیات اجتماعی بشر بانحاء مختلفه وجود داشته و امر تجارت قدمتی بقدمت حیات اجتماعی بشر را دارد و جامعه اردبیل نیز از این امر مستثنی نیوده ، ولی عوامل سیاسی و جنگ و روابط بین المللی پیوسته در جریانات اقتصادی و بازرگانی شهرها و کشورها تأثر گذار است. با نگرش به سوابق و بررسی پیشینه امور ، اتاق بازرگانی و صنایع شعبه اردبیل به شرح زیر تأسیس گردیده است. از سال ۱۳۶۵ تأسیس اتاق بازرگانی از طرف چند نفر از بازرگانان و صاحبان صنایع و افراد دلسوز و آگاه که به اهمیت وجود اتاق واقف بودند درخواست شده است و در تاریخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۲ در جلسه متشکله در محل اجاره‌ای اتاق (طبقه دوم بازار اسلامبول اردبیل) با حضور مدیران کل صنایع و بازرگانی و تعدادی از تجار و صاحبان صنایع اولین انتخابات هیئت مؤسسین برگزار می‌گردد که در نتیجه آقایان مشروحه زیر:

۱- آقای حاج غفور شایان اصل

۲- آقای حاج حسین مراد جو

۳- آقای حاج سید ناصر رئیسی

۴- آقای عبدالرضا بیگناه

۵- آقای الحاج فیض ا… وثوقی ایرانی، بعنوان اعضاء هیئت مؤسس انتخاب می‌شوند .

بعد از انتخابات در روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۳ با حضور نماینده مجلس و معاونت استانداری و مدیر کل بازرگانی آذربایجان شرقی و رؤسای ادارات صنایع و بازرگانی اردبیل اولین محل به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان اردبیل بعد از تلاوت قرآن مجید به نام خداوند متعال افتتاح می‌گردد. و این امر با پیگیریهای لازمه از طریق هیئت مؤسسین منجر به صدور آگهی انتخابات اولین دوره اتاق جدید التأسیس بازرگانی و صنایع و معادن ایران شهرستان اردبیل در روزنامه کیهان به تاریخ سه شنبه مرداد ماه ۱۳۷۴ دایر به اخذ فرم داوطلبی جهت اطلاع چاپ می‌شود و در تاریخ یکشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۷۴ ، مندرج در روزنامه کیهان تاریخ اخذ رأی راروز دوشنبه مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۸ اعلام می‌دارد که این انتخابات بعدا بعلل عدم رعایت موازین قانونی ابطال می‌گردد و بعد از ابطال این انتخابات آگهی دیگری، روز اخذ رأی در روزنامه کیهان تاریخ اخذ رأی را روز پنجشنبه ۱۳۷۴/۱۲/۱۷ اعلام می‌دارد که در روز معینه انتخابات انجام و ۱۵ نفر بعنوان اولین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شعبه ایران انتخاب می‌شوند و در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۰ در محل اتاق نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اقدام می‌شود و طبق دفتر صورتجلسات اولین جلسه هیئت رئیسه اتاق در ساعت ۱۵ روز شنبه به تاریخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۸ بعد از تأیید اتاق ایران و ارسال مدارک و مهرها تشکیل گردیده و رسما موجودیت خود را اعلام و با نام خداوند متعال و با استعانت از قدرت لایزال الهی شروع به فعالیت و انجام وظایف قانونی نموده است .

در اولین جلسه بکارگیری دبیر و افتتاح حساب و تعیین دارندگان صاحب امضاء مجاز و خط مشی و نحوه فعالیت اتاق ترسیم و تبیین و تصویب می‌شود و بدین نحو فعالیت اتاق در اردبیل آغاز می‌شود و تا تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۶ هفدهمین جلسه خود را هیأت رئیسه تشکیل می‌دهد و در این جلسه دستورالعمل اجرائی انتخابات نمایندگان دومین دوره اتاق مورد بحث قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه معاونت محترم اجرائی و امور مجلس اتاق ایران اعلام می‌دارد مدت اولین دوره هیأت نمایندگان اتاق اردبیل در اسفند ماه سال ۱۳۷۷ منقضی می‌شود و می‌بایستی لیست اسامی اعضاء با تعیین رشته فعالیت در بخش بازرگانی و بخش صنعت و بخش معدن با ذکر شماره کارت عضویت معتبر به امور شعب اتاق ایران ارسال می‌شود و متعاقب آن چهار نفر بعنوان هیئت نظارت بر انتخابات معرفی می‌گردد و در پی آن آگهی مربوط به فرم داورطلبی جهت اطلاع داوطلبین درروزنامه های کثیر الانتشار کیهان و همشهری منتشر شده و بعد از آن در آگهی منتشر شده و بعد از آن در آگهی منتشره بعدی هنگام اخذ رأی را روز چهارشنبه به تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۷ از ساعت ۸ صبح لغایت ۶ بعد از ظهر اعلام می دارد ودر قبال این آگهی در پاسخ درخواست مسئولین اردبیل اتاق ایران موافقت می‌نماید که روز اخذ رأی به روز یکشنبه مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ تغییر یابد که بعد از اخذ رأی در روز فوق و شمارش آرای مأخوذه حاتزین اکثریت آراء به شرح زیر دارای رأی بوده‌اند: بخش بازرگانی بخش صنعت بخش معدن:

۱- عبدالرضا بیگناه ۴۵ رأی

۲- سید ناصر رئیسی ۵۲ رأی

۳- لطیف محسنی ۴۷ رأی

۴- عیسی شاهی زارع ۳۲ رأی

۵- محمدرضا حریری ۵۰ رأی

۶- حسین مرادجو ۲۷ رأی

۷- فیض ا… وثوقی ۳۹ رأی

۸- جعفر یسری ۲۴ رأی

۹- حسن عرشی ۲۲ رأی

۱۰- نعیم پورنادری ۲۳ رأی

۱۱- علی شیخ گرمچی ۲۲ رأی

۱۲- ابوالفضل احدزاده ۲۳ رأی

۱۳- حسن نصیریان ۱۹ رأی

۱۴- مصطفی ارمکان ۱۸ رأی

۱۵- علی ایاره امامچای ۱۶ رأی

ضمنا افراد مشروحه ذیل بعنوان ذخیره در موارد انصراف کاندیداتور (انتخاب شونده) به ترتیب رأی موجود در بخشهای بازرگانی :

۱- سید حسین حیدری با ۱۴رأی

۲- رحیم اعتباری با ۱۰رأی

۳- میر اسد اسد شهباری با ۸ رأی

۴- کاظم کباری صدیق با ۷ رأی

۵- علیرضا ودودی با ۷ رأی ، و در بخش صنعت امامویردی دانشور عالی با ۱۰ رأی لحاظ گردیدند.

سپس آگهی لازمه جهت اطلاع رأی دهندگان در روزنامه کیهان به تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۲ منتشر تا در صوت داشتن اعتراض در مدت قانونی رأی دهندگان اعلام دارند و چون اعتراضی وارد نشده بود لذا انتخابات مورد تأیید واقع و اولین جلسه هیئت نمایندگان در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۲ روز چهارشنبه در ساعت ۵ بعد از ظهر به ریاست سنی الحاج آقای حسن عرشی تشکیل جلسه داده و ضمن تحویل اعتبارنامه ها نسبت به انتخابات هیئت رئیسه با رأی مخفی اقدام نمودند که در نتیجه : آقایان :

۱- سید ناصر رئیسی با ۱۰ رأی بعنوان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اردبیل

۲- مهندس رضا حریری اردبیلی با ۱ رأی نایب رئیس اول

۳- آقای الحاج فیض ا… وثوقی ایرانی با ۱۰ رأی نائب رئیس دوم

۴- عیسی شاهی زارع با ۱۳ رأی عضو هیأت رئیسه و خزانه دار

۵- عبدالرضا بیگناه با ۱۰ رأی عضو هیئت رئیسه و منشی به مدت چهار سال انتخاب شده‌اند و ضمنا آقای الحاج فیض ا… وثوقی در این جلسه بعنوان نماینده اتاق اردبیل ایران نیز انتخاب می‌شوند. و لازم است از فقدان آن یار پرتلاش و انسان واقعی که در جوار رحمت الهی است یادی شود و از خداوند غفران و رحمت مسئلت نمایئم .

سپس به جای ایشان آقای الحاج عرشی تعیین و اقای عیسی شاهی زارع بعنوان نماینده اتاق اردبیل در تاق ایران انتخاب شده‌اند .

بدین ترتیب اتاق در اردبیل تشکیل و تاکنون به فعالیت خود با راهنماییهای مسئولین و دست اندرکاران دلسور و بسیار کاردان و آزموده و مهربان اتاق ایران طبق ضوابط و قوانین ادامه می‌دهد. و امید آنکه بیش از پیش در اثر راهنماییها و ارشادات و مساعدتهای اتاق شاهد بر داشتن گامهای مثبت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اردبیل در جهت رشد و توسعه اقتصادی و جلب بازرگانان و ایجاد تصمیم در آنان برای سرمایه گذاری و اقدامات در صادرات غیرنفتی با شناخت کلی منطقه و استعدادهای آن بردارد.

 • گسترش و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی شهرستان مربوط و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت تبادل آراء و افکار بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی
 • برقراری ارتباط بین بازرگانان و صاحیان صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان ذیربط در راستای اجرای قوانین و مقررات و ایجاد هماهنگی در فعالیت های آنها
 • بررسی و مطالعه پیرامون امکانات صدور کالاهای صادراتی موجود در شهرستان و فراهم نمودن زمینه­های لازم برای گسترش صادرات با هماهنگی و تشریک مساعی دستگاههای دولتی ذیربط
 • فراهم آوردن تسهیلات لازم برای بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن بررسی مسائل و مشکلات بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی و ارائه راهنماییهای لازم به منظور رفع آنها
 • همکاری با اداره کل بازرگانی و مؤسسات و تشکلهای وابسته به وزارت بازرگانی در استان به منظور تشکیل نمایشگاههای بازرگانی در شهرستان مربوطه و شرکت بازرگانان در نمایشگاههای مختلف برقراری ارتباط با واحدهای دولتی ذیربط در شهرستان مربوط بمنظور ایجاد یا توسعه تشکل های لازم در راستای وظایف محوله نظارت بر فعالیتهای تجاری بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن شهرستان مربوط در چهار چوب مقررات قانونی و اعلام شده سیاستهای از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • ارائه خدمات بازرگانی لازم به بازرگانان صاحبان صنایع و کشاورزی شهرستان مربوط نظیر صدور و تمدید کارت عضویت بازرگانی گواهی مبداءشناسنامه فرش وخدمات ذیربط براساس خطوط مشی و سیاستهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • فراهم آوردن موجبات تشکیل اتحادیه های صادراتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی صنعتی معدن و خدماتی طبق مقررات مربوط
 • اقدام و پیگیری در مورد وصول درآمدها مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و سایر در آمدها مربوط در زمینه ارائه خدمات بازرگانی به بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی
 • برقراری ارتباط با تولید کنندگان شهرستان مربوط در جهت سوق دادن آنها به تولید کالاهای قابل صدور و رفع مشکلات اجرائی فرراه آنها
 • تهیه و ارائه آمار و اطلاعات از فعالیتهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان مربوط حسب در خواست و نیاز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • انجام بررسی ها و مطالعات کاربردی در زمینه مسائل اقتصادی و بازرگانی با هماهنگی و تشریک مساعی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و بهره گیری از اساتید و صاحبنظران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
 • فراهم آوردن موجبات برقراری ارتباطات برون مرزی با همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • فراهم آوردن موجبات آموزش بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی به ویژه آشنایی آنها با قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • برقراری ارتباط مستمر با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در راستای همکاری و هماهنگی و استفاده از نقطه نظرها و مبانی اطلاعاتی مسئولین اتاق مذکور در راستای ایفاء وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان ذیربط

بهزاد کهنی

بهزاد   کهنی

صنعت
shahin_kn@yahoo.com
33873136(045)
33873138(045)
عضو
صیاد حاتمی

صیاد   حاتمی

صنعت
mos9113@gmail.com
33361025(045)
33361025(045)
عضو
عبدالرضا بیگناه

عبدالرضا   بیگناه

بازرگانی
accim.ir@gmail.com
33337696(045)
33337108(045)
خزانه دار
عباد قضایی نیار

عباد   قضایی نیار

کشاورزی
almatoz_co@yahoo.com
33645981(045)
33645323(045)
عضو
فرهاد صفری

فرهاد   صفری

بازرگانی
farhadsafari92@gmail.com
32822775(045)
32823772(045)
عضو
محمدرضا حریری اردبیلی

محمدرضا   حریری اردبیلی

معدن
FOOLAD_HARIRISABALAN@YAHOO.COM
33780115(045)
33780590(045)
عضو
حمید شمع یار

حمید   شمع یار

بازرگانی
L_SHAMEIAR@YAHOO.COM
33231915(045)
33235505(045)
عضو
کمال فتحی بیطرف

کمال   فتحی بیطرف

صنعت
OFFICEPLAST@ARTAGROUP.com
32326101(045)
32326110(045)
عضو
لطیف محسنی ججین

لطیف   محسنی ججین

معدن
latifmohsenijajin@gmail.com
33237776(045)
33237776(045)
عضو
حسن زرین قبا

حسن   زرین قبا

صنعت
ata_machine@yahoo.com
33780760(045)
33780762(045)
عضو
عیسی شاهی زارع

عیسی   شاهی زارع

کشاورزی
e.shahezare@gmail.com
33444447(045)
33441304(045)
منشی
حسین پیرمؤذن

حسین   پیرمؤذن

صنعت
H.Pirmoazzen@gmail.com
33746003-3(045)
33742002(045)
نایب رئیس اول
علی عبداللهیان باروق

علی   عبداللهیان باروق

کشاورزی
Ali_abdollahi1974@yahoo.com
88913080(021)
88912228(021)
رئیس
حسین وثوقی ایرانی

حسین   وثوقی ایرانی

بازرگانی
hoseynvosug@yahoo.com
33260523(045)
33742002(045)
عضو
بهروز پورسلیمان

بهروز   پورسلیمان

بازرگانی
Arian_trading_house@yahoo.com
33522233(045)
33522266(045)
نایب رئیس دوم