اتاق ارومیه

رئیسقاسم کریمی
نایب رئیس اولرضا سواری
نایب رئیس دوممهدی زنجانی میاندوآب
خزانه دارعزیز بگتاشی بگتاش
منشیرحیم وهابزاده
دبیرابراهیم حق جو
ارومیه - خیابان سربازان گمنام (برق) - پلاک 50
9 - 33459834 (044)
33459833 (044)
info@urmiachamber.com

اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در سال ۱۳۴۱ و به تبع آن اتاق ارومیه در سال ۱۳۴۴ تاسیس گردید که پس از آن تاریخ هر چهار سال یکبار از طریق انتخاباتی که با شرکت اعضای اتاق ارومیه انجام می گیرد هیئت نمایندگان جدید اتاق انتخاب می شود . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ارومیه بعنوان بزرگترین بخش خصوصی صنعت وتجارت و معدن استان آذربایجان غربی دربرگیرنده صنعتگران، بازرگانان و معدنکاران فعالیت خود را در سه زمینه فعالیتهای درون سازمانی، استانی و بین المللی و منطقه ای آغاز وادامه داده است. این اتاق محلی برای هم اندیشی و هماهنگی فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده و مخاطبان اتاق شامل گستره بسیار سازمانهای دولتی صنعتی و تولیدی و اندیشمندان و صاحب نظران وحتی مردم عادی است. در این راستا اتاق ارومیه خدمات مختلفی از جمله صدور کارت بازرگانی، کارت عضویت، صدور گواهی مبدا پیگیری مشکلات اعضا برگزاری جلسات مشترک با مسئولین سازمانهای دولتی، اطلاع رسانی قوانین، هماهنگی تورهای تجاری و نمایشگاه های خارج از کشور به اعضا خود و نظرات کارشناسان در مورد مسائل تجاری و اقتصادی ارائه می دهد.

در ضمن اتاق ارومیه بعنوان مرجع هماهنگی و نظارت وحل اختلاف در امور تجاری فعالیت داشته و در قراردادها بعنوان داور از سوی طرفین قرارداد انتخاب می شود. این اتاق با توجه به اساسنامه خود امکان تاسیس تشکلها فراهم نموده و از عضویت واحدهای جدید تولیدی و تجاری استقبال می نماید. اتاق ارومیه از طریق انتشار ماهنامه پیام اتاق با تیراژی قریب به ۱۵۰۰ جلد پل ارتباطی بین اعضا و ابزاری مهم در جهت اطلاع رسانی مسائل وتحولات در اطلاعات اقتصادی استان ایران وجهان عمل نموده و آنچه در این راستا از دیدگاه اتاق مهم است فقط حفظ حرمت عاملین اقتصادی و بخشهای خصوصی در جهت انعکاس مسائل، مشکلات و نظرات آنان به هیئت دولت و مسئولین مملکت برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی استان می باشد.

 • صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی و تمدید سالیانه آنها
 • صدور گواهی مبدا برای کالاهای صادراتی
 • هماهنگی و راهنمایی اعضا در مورد صنعتی و بازرگانی
 • جمع بندی نظرات و پیشنهادات گروههای صنفی عضو اتاق و انعکاس آن به مسئولین استان
 • دعوت از مسئولین و نمایندگان مجلس وسایر دست اندرکاران برای بررسی راهکارهای بهبود وضع بازرگانی، صنعت و معدن وشرکت در جلسات منعقده در سایر سازمانهای ذیربط
 • تشکیل جلسات هفتگی هیئت رئیسه و بررسی موضوعات مطروحه در دستور جلسه
 • تشکیل جلسات ماهیانه هیئت نمایندگان و بررسی موضوعات مطروحه در دستور جلسه
 • بررسی مشکلات گروههای صنعتی خاص در جلسات فوق العاده و ارائه راهکار
 • ارتباط وتبادل آرا با اتاقهای کشور در زمینه های اقتصادی
 • ارائه نظر تخصصی در زمینه تولید، صنعت، بازرگانی و معدن به کمسیونهای مجلس، وزارتخانه های صنایع و معادن، بازرگانی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم
 • اقدام به دعوت ومسافرت به استانهای همجوار و کشورهای مختلف مثل آذربایجان، عراق، ترکیه، یونان، ایتالیا، آفریقای جنوبی، فرانسه، روسیه و آلمان در بعد آشنایی با استان و پتانسیلهای آن
 • ارتباط با دانشگاه : عضویت افتخاری تعداد کثیری از اساتید دانشگاه های استان در اتاق ارومیه وارتباط با اتاق و بهره فراوان اتاق از نظرات علمی و تخصصی آنها
 • انتشار ماهنامه پیام اتاق ارومیه و ارسال آن به اعضا
 • تشکیل جلسات اختصاصی با مسئولین استان متناسب با نوع مشکلات مطرح شده توسط عاملین اقتصادی، اتاق داوری و صدور حکم در موارد ارجاع از سوی اعضا برای داوری ( اعضای اتاق ارومیه مشکلات حقوقی خود را طی نامه ای حاوی شرح به پیوست اسناد لازمه به اتاق ارومیه ارسال نموده در هیئت داوری اتاق ارومیه یا اتاق ایران به آنها رسیدگی می گردد. در صورت بروز مشکلات حقوقی با سایر موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی، اتاق ارومیه می تواند علاوه بر راهنمایی و مشاوره موضوع را به مقامات ذیصلاح قضائی انعکاس دهد.)
 • افتتاح دفتر انجمن ایصیاد( انجمن صحبان صنایع وبازرگانان ایرانی مقیم در ترکیه ) در محل اتاق ارومیه
 • افتتاح دفتر نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی در محل اتاق ارومیه
 • افتتاح شورای مشترک بازرگانی اتاق ارومیه – اربیل در محل اتاق ارومیه در جهت بسط و توسعه روابط اقتصادی فی مابین
جعفر نیکزاد

جعفر   نیکزاد

کشاورزی
nikzadjafar93@gmail.com
33473610(044)
33453296(044)
عضو
مهرداد سعادت دهقان

مهرداد   سعادت دهقان

صنعت
msdsaadat@yahoo.com
40442518(021)
40442475(021)
عضو
امیر محمد جلیلی پور

امیر محمد   جلیلی پور

بازرگانی
jalilipour@yahoo.com
32723216(044)
32723218(044)
عضو
فاطمه قنبرپور

فاطمه   قنبرپور

بازرگانی
gulsabahdeniz.h@gmail.com
32227461(044)
33459833(044)
عضو
رحیم وهابزاده

رحیم   وهابزاده

معدن
vahabzadeh.trading@yahoo.com
33655990(044)
33459833(044)
منشی
عزیز بگتاشی بگتاش

عزیز   بگتاشی بگتاش

صنعت
setarehafshar@yahoo.com
45357222(044)
453572222(044)
خزانه دار
الناز انتظار

الناز   انتظار

بازرگانی
Entezar_elnaz@yahoo.com
32339888(044)
32351706(044)
عضو
محمدرضا رستمی

محمدرضا   رستمی

صنعت
Management@maralsanat.ir
33381821(044)
3383850(044)
عضو
کاظم مرتاض

کاظم   مرتاض

صنعت
k.mazarbattery@yahoo.com
32723620(044)
34343781(044)
عضو
بهنام تاج‌الدینی

بهنام   تاج‌الدینی

کشاورزی
Tajadini_brothers@yahoo.com
33369536(044)
32414700(044)
عضو
مهدی زنجانی میاندوآب

مهدی   زنجانی میاندوآب

صنعت
Zanjani.1348@gmail.com
33722439(044)
33722430(044)
نایب رئیس دوم
رضا سواری

رضا   سواری

کشاورزی
info@keyvanmorgh.com
42350887(044)
42350890(044)
نایب رئیس اول
امیرمسعود فاتحی

امیرمسعود   فاتحی

بازرگانی
amirmasoud.fatehi@gmail.com
33374555(044)
333370205(044)
عضو
قاسم کریمی

قاسم   کریمی

معدن
karimife@yahoo.com
33454375(044)
33479254(044)
رئیس
فریدون همتی

فریدون   همتی

بازرگانی
Feridoun.hemmati@yahoo.com
32351826(044)
33455606(044)
عضو