اتاق قزوین

رئیسمهدی عبدیان
نایب رئیس اولمجید آهنگریان
نایب رئیس دومنیما بصیری طهرانی
خزانه دارعلیرضا پازوکی
منشیمجید سعیدیان
دبیرسمیرا رمضانی برومند
قزوین- بلوار آیت ا.. خامنه ای- ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
33236155 (028)
33247966 (028)
info@qccim.com

نگاهی به تاریخ تأسیس اتاق های بازرگانی نشان می دهد که اتاق تجارت در شانزدهم مهرماه ۱۳۰۵ شمسی در وزارت بازرگانی درقزوین تأسیس و قانون اتاق های تجارت در سال ۱۳۰۹ تصویب شد و این همه بیان فعالیت گسترده بازرگانان و تجار در این دوره بود. همانگونه که ماده اول قانون تأسیس اتاق های تجارت نشان می دهد تأسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت مورد نظر قرار گرفته است ، اما با توجه به دخالت دولت در فعالیت های بازرگانی و افزایش این دخالت در آن زمان با وضع قانون خاص و به انحصار در آمدن تجارت خارجی کشور در دست دولت، اتاق های تجارت به حالت تعلیق درمی آید، ولی در سال ۱۳۱۵ با اعمال فشار تجار و بازرگانان ، دولت اجازه فعالیت مجدد به اتاق های تجارت را می دهد. اما این فعالیت تنها به ۱۶ اتاق محدود می شود. پس از شهریور ۱۳۲۰ با کاهش قدرت حکومت مرکزی ، با احساس و ضرورت تشکیل اتاق بازرگانی ، با تلاش جمعی از بازاریان، قانون جدیدی بنام قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید و دو انجمن صنفی بنام اتحادیه بازرگانان و اتحادیه اصناف به آن پیوستند، به دنبال تشکیل اتاق بازرگانی قزوین، اتاق بازرگانی در بعضی از شهرهای بزرگ ایران تأسیس گردید . با تأسیس استان قزوین درتابستان ۱۳۷۶ زمینه جهت تشکیل و تقویت تشکلهای بخش خصوصی دراین استان فراهم شد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین که یکی از جوان ترین اتاق های ایران می باشد، بعد از برگزاری اولین انتخابات هیأت نمایندگان در اسفند سال ۱۳۸۱ و تعیین نفرات برگزیده، رسماً از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز نمود.

-معرفی کالاها و صنایع استان قزوین در بخش‌های مختلف 2-بازارشناسی کشورهای مختلف ودریافت اطلاعات لازم جهت واردات کالا از خارج به بازرگانان 3-کمک به بهبود فضای کسب و کار از طریق پژوهش و اطلاع¬رسانی یافته‌های پژوهشی 4-ایجاد صفحات الکترونیکی برای کلیه تجارت‌های قانونی 5-کمک در بهبود فرآیندهای تصمیم¬گیری از طریق مشاوره به نمایندگان هر سه قوه در استان قزوین 6-حمایت و دفاع از اعضا و فعالان بخش خصوصی باحضوردرکارگروه ها ی مختلف دردستگاه های اجرایی ،قانون گذار و قضایی 7-ایجاد امکان ارتباط با سایر ادارات 8-تسهیل تجارت فرامرزی برای اعضا 9-ارائه مشاوره به اعضا توسعه توانمندی ها و ظرفیت سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین با محوریت ارتقاء تغییر پذیری و انعطاف پذیری اتاق . تحکیم جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین به عنوان یک نهاد غیر دولتی، دانایی محور و فراگیر . پیگیری منافع جمعی، صنفی و فردی اعضاء با هدف ارتقای انگیزه مشارکت اعضاء و افزایش تأثیر گذاری حضور فعالان اقتصادی در عرصه های اقتصادی . تلاش در جهت توسعه فرهنگ مشارکت و ایجاد هماهنگی و هم افزایی و افزایش همکاری اعضاء با یکدیگر . کمک و ترغیب دستگاه های مختلف اجرایی به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی. کمک به ارتقاء سطح دانش و توانایی مدیران اقتصادی استان تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نیز گسترش مشارکت فعالان اقتصادی در فعالیت های اقتصادی. گسترش نقش آفرینی اتاق در توسعه همکاری های اقتصادی دو و چند جانبه استان و کشور. گسترش اطلاع رسانی اقتصادی. ایفای نقش محوری در ارتقاء جایگاه اجتماعی فعالان اقتصادی. اعزام و پذیرش هیات های تجاری درراستای افزایش مبادلات تجاری تقویت فعالیت دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین مستقردراتاق تائید فاکتور و لیست بسته بندی (گواهی امضاء) برای صادرکنندگان اخذ اطلاعات راجع به نمایشگاههای بین المللی و خارجی اخذ اطلاعات بموقع مناقصه ها (از طریق سفارت خانه های ایران در خارج و یا سازمان توسعه تجارت ایران ) دریافت آخرین گزارشهای توجیهی و اطلاعات از وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت، سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران و رایزنان بازرگانی و سفارتخانه های کشور هدف در ایران (تنظیم نامه رسمی و درخواست ارسال گزارشات توسط ارگانهای ذیربط) هماهنگی با کارخانجات جهت بازدید هیأت های پذیرشی شناسائی شرکتهای مهم صادرکننده / وارد کننده برگزاری نمایشگاههای تجاری و بازاریابی بررسی مبادلات تجاری کشورهای مختلف با ایران اطلاعات ضروری سفارتخانه ها و اتاقهای بازرگانی دو کشور ارتباط مستمر با اتاقها و شوراهای مشترک ( متقابل) جمع آوری اطلاعات مربوط به توانائی های دو کشور و تنظیم گزارش با همکاری مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق ایران

محمدعلی  ابوترابیان

محمدعلی   ابوترابیان

بازرگانی
m.aboutorabian@qccima.com
33579000(028)
33579000(028)
عضو
مصطفی  عادلی فر

مصطفی   عادلی فر

بازرگانی
m.adelifar@qccima.com
33560190(028)
33578440(028)
عضو
مهدی جباری

مهدی   جباری

کشاورزی
m.jabbari@qccima.com
33223035(028)
33224185(028)
عضو
سعید حلاج یوسف زادگان

سعید   حلاج یوسف زادگان

کشاورزی
s.yousefzadegan@qccima.com
33454410(028)
66520608(021)
عضو
مهدی بخشنده

مهدی   بخشنده

بازرگانی
m.bakhshandeh@qccima.com
33368900(028)
33368904(028)
عضو
داود پوراسمعیل

داود   پوراسمعیل

کشاورزی
d.pouresmaeel@qccima.com
33292612(028)
عضو
جعفر اله وردیها

جعفر   اله وردیها

معدن
srozravan@gmail.com
32845112(028)
32845112(028)
عضو
امیر منصف

امیر   منصف

بازرگانی
monsefamir@yahoo.com
32848047(028)
32848047(028)
عضو
احسان بابایی

احسان   بابایی

صنعت
petroarsam@gmail.com
33248813(028)
عضو
امیرعادل طاهرخانی

امیرعادل   طاهرخانی

معدن
adel.taherkhani@yahoo.com
35236921(028)
35236921(028)
عضو
مجید سعیدیان

مجید   سعیدیان

صنعت
m.saeedian@qccima.com
35330022(028)
22743239(021)
منشی
علیرضا پازوکی

علیرضا   پازوکی

صنعت
a.pazouki@qccima.com
33454333(028)
33454333(028)
خزانه دار
نیما بصیری طهرانی

نیما   بصیری طهرانی

صنعت
nbassiri@yahoo.com
32246317(028)
88500152(021)
نایب رئیس دوم
مجید آهنگریان

مجید   آهنگریان

بازرگانی
m.ahangarian@qccima.com
33685714(028)
33685714(028)
نایب رئیس اول
مهدی عبدیان

مهدی   عبدیان

صنعت
abyarplast@gmail.com
34454040(028)
34454043(028)
رئیس