اتاق کرمانشاه

رئیسحیدر کدیور
نایب رئیس اولبابک ترابی
نایب رئیس دومناصر مرادی
خزانه دارابراهیم خمیسی
منشیرضا سلیم ساسانی
دبیرداریوش پناهی
کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- شماره ۵۳۵- جنب اداره تامین اجتماعی کل- کدپستی ۶۷۱۵۶۶۴۵۵۱
51 - 38228141 (083)
38228161 (083)
info@krccima.ir

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه که تا حوالی دهه یکهزار و سیصد و بیست (۱۳۲۰) خورشیدی بنا به مندرجات صورتجلسه های هفتگی اتاق کرمانشاه و مدارک موجود با عنوان اتاق تجارت شناخته می شده است اولین جلسه رسمی خود را بنا به دعوت حکومت وقت کرمانشاهان و با حضور نماینده اداره کل تجارت کشور در روز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۱۰خ تشکیل داده است. و اما پیش از آن نیز موجودیت داشته و تاریخ تشکیل آن به سال ۱۳۰۵ معطوف است در حالیکه باز هم معمرین گواهی داده اند اتاق تجارت نه با این عنوان بلکه با عنوان خاص هیئت تجار کرمانشاه و با حضور و شرکت بزرگان کرمانشاهی در صحنه اقتصادی منطقه و کشور فعال بوده و پل ارتباطی خاصی ما بین کشورها ی همسایه ایران به عراق با مرکز کشور بوده است.

آنچه محرز است اتاق کرمانشاه با پیشینه ای ۸۰ ساله جای پای خود را در تاریخ این دیار به یادگار باقی گذاشته است. و اما آنچه قابل تعمق است، این که در تاریخ معاصر ایران که مبدا آن می تواند سال پایتخت قرار داده شدن تهران به سال ۱۲۱۰ هجری قمری و در زمان آقا محمد خان قاجار تلقی گردد و بعد از یک دوره رکود تجارت نسبتاً طولانی که در مبادله تجارت کالای شرق، شرق دور و کشور ایران با شرق میانه به جهت عدم وجود امنیت در طرق و شوارع و شهرهای محل عبور کاروانهای تجاری و بازرگانی ایجاد گردیده بود.

غرب کشور که به جهت قرب همجواری با گستره ی امپراتوری عظیم عثمانی در مواقع بحرانی و ضعف دچار آسیب پذیری بیشتری می گردید و از حیز انتفاع خارج شده بود در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار و انتصاب شاهزاده محمدعلی میرزای دولتشاه به حکومت کرمانشاهان و ممالک ثلث و سرحددار عراقین به واسطه ی شایستگی و لیاقت دولتشاه، توانست بار دیگر در صحنه های تجارت جهانی، باب مناسبات تجاری و اقتصادی نوینی را بازگشایی کرده و کرمانشاه را به مرکز مبادله کالا و انبار تجارت عراق و بمبئی و روسیه تبدیل کند به نحوی که وجود خاندانهایی از مردمان عرب مهاجر از بغداد با عنوان خاندان وکیل الدوله و خاندان سادات تجار بغدادی از زمان دولتشاه باب تجارت گسترده ای را افتتاح و بنا به آنچه در کتاب زندگان عرصه عشق آمده است مضاف بر وجود امنیت در منطقه غرب کشور جهت سرمایه گذاری تجار و بازرگانان، آب و هوای معتدل، سرسبزی و خرمی و نعمت فراوان، مردم با صفا و میهمان پذیر و غریب نواز و گشاده روی کرمانشاه مزید بر علل گردیده تا تجار عرب و بغدادی به رغبت تمام کشتی سرمایه و تجارت خود را به ساحل آرام و محیط عدل و انصاف کرمانشاهیان بکشانند، از این روی سید اسماعیل تاجر عرب بغدادی بنا به امتیازاتی که در کرمانشاه و در عصر و زمان مورد بحث وجود داشته است به اتفاق چهار تن از پسران خود به کرمانشاه ورود کرده بساط بازرگانی گسترده ای را در دیار بیستون گسترانید، تا جایی که به زودی دایره تجارت این خاندان از بغداد که در آن زمان از مراکز مهم تجارتی اروپا و مشرق بود تا همدان که انبار مهم کالاهای روسیه محسوب می گردید گسترده شد و تمام افراد و کسان آن خاندان به امر تجارت اشتغال ورزیده و به تدریج صاحب املاک و اموال فراوان و ثروت به سزا شدند، بزرگان این خاندان هریک در رشته ی تجارت سرشناس و با تجارتخانه های عمده داخل و خارج ارتباط داشته و دارای اعتبارات کلان بوده اند و همچنین پیوندهای سببی خاندانهای مهاجر چون وکیل الدوله های عرب بغدادی با خاندانهای علم و تقوی، آل آقا و وجود بارز مرحوم حاج محمد حسن کمپانی وکیل الدوله دوم، حلقه ارتباطی تنگاتنگ گسترده ای را در تجارت غرب موجب شد و از این روی حاج سید مهدی عرب و پدرش آقا سید هادی و آقا سید محمد علی در سرای گمرک کرمانشاه تجارت عمده کالای بمبئی و بغداد را راه اندازی کرده و دامنه ی نفوذ بازرگانی برادران تا همدان نیز کشیده شد.

 • احداث ساختمان جدید اتاق در فضایی بالغ بر ۵۰۰۰ متر مربع و حدود ۵ برابر محل کنونی که در ماههای اخیر مصوبه تخصیص بودجه عمرانی آن در اتاق ایران تصویب و مراحل تهیه نقشه آن در در دست اجرا است.
 • احداث و تکمیل سایت جدید نمایشگاه بین المللی کرمانشاه که در دوره هفتم اتاق ۶۲ هکتار زمین جهــت این ســـایت خریداری و نقشه های اجرایی آن تکمیل گردید و اینک نیاز است به سرعت مراحل اجرایی پیگیری و عملیاتی گردد.
 • تحقق ایجاد مرکز تجاری قدرتمند در کشور عراق که به دنبال سالها تلاش اکنون برنامه اجرایی آن تدوین و مقدمات و مراحل قانونی آن به انجام رسیده و امید داریم بتوانیم طی یکسال آینده شاهد شروع فعالیت آن باشیم.
 • تحقق ایجاد مرکز تجاری قدرتمند در کشور عراق که به دنبال سالها تلاش اکنون برنامه اجرایی آن تدوین و مقدمات و مراحل قانونی آن به انجام رسیده و امید داریم بتوانیم طی یکسال آینده شاهد شروع فعالیت آن باشیم.
 • تاسیس خبرگزاری و انتشار روزنامه اتاق به عنوان یک نشریه اقتصادی پیشتاز برای انعکاس خبرها و بیان دیدگاههای اتاق و نقد و عیارسنجی اقتصاد استان وتهیه و انتشار کتابچه های راهنما برای استفاده اعضاء در زمینه قوانین و مقررات و جنبه های حقوقی فعالیت تولیدی و تجاری و خدماتی با هدف ایمن ماندن آنان از اشتباهات و رفتارهای زیانبار در کسب و کار.
 • جلب هــمکاری جامــعه مترجمان رسمی و ایجاد پیوند بیشتر بین اعضاء متقاضی اتاق و جامعه مترجمان برای ترجمه و تنظیم قرارداهای تجاری و همراهی گسترده تر آنان در مذاکرات تجاری بین المللی.
 • ایجاد بانک اطلاع رســانی و پاسـخگویی آنلاین در خصوص فعالان اقتصادی و تهیه و ارائه آمارهای دقیق و واقعی ومعرفی فرصت های تجاری و پروژه ها و سرمایه گذاریهای صنعتی و بازارهای صادراتی و برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی در داخل و خارج استان و کشور با تقویت جدی حوزه روابط عمومی.
 • تقویت روزافزون مرکز آموزش اتاق و همکاری نزدیک تر با دانشگاهها و آموزشکده ها و ایجاد ارتباط و تعامل پایدار صنعت و تجارت با مراکز علمی داخلی و بین المللی، تقویت موسسات دانش بنیان و توجه ویژه به دانش اندوزی در فضای مجازی و سایبری.
 • دفاع مستدل و جدی و پیگیرانه از اعضاء در قبال هر گونه قانون شکنی، خودسری، اجحاف و تبعیض که ممکن است در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، تامین اجتماعی، کار، بانک ها، شهرک های صنعتی و نظایر آن بر آنان تحمیل شود و اقدام قانونی برای توقف تخلفات و جبران خسارات.
 • با توجه به پتانسیل و استعداد آشکار استان کرمانشاه در حوزه کشاورزی، توجه ویژه به بخش کشاورزی در تمامی ابعاد و سطوح.
 • نهادینه کردن شایسته سالاری و عضو سالاری و تکریم اعضاء.
 • کمک و تقویت بیش از پیش به توسعه اقتصادی استان از طریق ایجاد هسته توسعه و مطالعات اقتصادی، با هدف راه اندازی واحد های بزرگ تولیدی و خدماتی جهت مقابله با مشکل بیکاری موجود در استان و به طور همزمان ارتباط مستمر با واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی و بنگاههای تجاری و خدماتی جهت ارزیابی فعالیت واطلاع از نیازها و مسائل آنان و همکاری برای رفع مشکلات.
 • ارتباط مستمر و خلق مسیرهای دو طرفه تعاملی با اتاق تعاون، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن، مجموعه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، حوزه مدیران و معاونین استانداری، و تشکل ها و گروههای از این دست برای همکاری و هم اندیشی و اجرای پروژه های مشترک به عنوان دستاورد عظیم نرم افزاری به منظور نقش آفرینی موثرتر در رشد اقتصاد استان و پرهیز از موازی کاری.
 • کمک به رونق و توسعه هرچه بیشتر مناطق ویژه اقتصادی استان با جذب سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی و همچنین کمک به ایجاد جذابیت و امنیت برای جلب سرمایه های خارجی بویژه ایرانیان مقیم خارج کشور از طریق تغییر و تعدیل موانع بازدارنده در سطوح دولتی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین در همین راستا برای اولین بار گردآوری و چاپ کتاب بین المللی اطلاعات تجاری و صنعتی استان جهت نشر فرصت های بیشمار نهفته در منطقه موازی با تهیه و تدوین سند چشم اندار اقتصادی استان.
 • ایـجاد مـرکـز مشاوره ثبـت شرکتها و مالکـیت صنـعتی و معـنوی (علامت تجاری، برند، اختراع، طرح صنعتی، کپی رایت) در اتاق با استفاده از وکلا و کارشناسان با تجربه و خبرگان ثبت شرکتها برای کمک به اعضاء اتاق و همکاری با سازمان جهانی مالکیت فکری.
 • تقویت حوزه ارائه مشاوره در زمینه های مالی و بانکی، گمرکی، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی و نظایر آن به متقاضیان.
 • تاسیس مرکز بازاریابی بین المللی در اتاق کرمانشاه و تقویت حوزه مشاوره ویژه واردات و صادرات در اتاق.
 • برنامه ریزی هدفمند و دقیق تر برای اعزام هیات های تجاری و میزبانی آنها و تقویت بنیه کارشناسی امور بین الملل جهت فعالتر نمودن روابط تجاری با کشورهای مختلف جهان.
 • زمینه سازی و ایجاد فرصت برای بهره گیری کارآفرینان و فعالان جوان علاقمند به فعالیت های اقتصادی، از جمله تجارت، تولید، کارآفرینی از تجربیات فعالان اقتصادی وکمک به رشد و ارتقاء توان علمی و مدیریتی آنان به منظور حضور فعال و کارساز آتی نیروهای جوان و خلاق در اتاق و سایر عرصه های اقتصادی با تاسیس باشگاه فعالین اقتصادی جوان.
 • و در نهایت همچون گذشته حفاظت تمام قد از موجودیت، منابع و هویت اتاق کرمانشاه با حفظ اخلاق و اجتناب از سیاست زدگی این تشکل اقتصادی و حراست از شخصیت، منافع و مالکیتهای معنوی یکایک اعضا.
محمد هادی ارباب

محمد هادی   ارباب

بازرگانی
hadiarbab53@gmail.com
37231202(083)
37200678(083)
عضو
جهاندار شکری

جهاندار   شکری

صنعت
Naser_moradytrading@yahoo.com
45852552(083)
38277139(083)
عضو
علیرضا فریدی

علیرضا   فریدی

بازرگانی
faridialireza66@gmail.com
38278000-3827900(083)
38276700(083)
عضو
شهریار باوندپور چله

شهریار   باوندپور چله

بازرگانی
Shahryar.bavandpour@yahoo.com
38376105(083)
38271146(083)
عضو
نوید یوسفی

نوید   یوسفی

صنعت
Navid_y671@yahoo.com
4249500(083)
34733725(083)
عضو
ابراهیم خمیسی

ابراهیم   خمیسی

صنعت
a.khamisi@krccima.ir
34280689(083)
34280689(083)
خزانه دار
کیوان کاشفی

کیوان   کاشفی

بازرگانی
Keivan.kashefi@hotmail.com
37225326(083)
37280884(083)
عضو
رضا سلیم ساسانی

رضا   سلیم ساسانی

بازرگانی
rezasasani89@gmail.com
38382302(083)
38371038-38233553(083)
منشی
ناصر مرادی

ناصر   مرادی

بازرگانی
Naser_moradytrading@yahoo.com
38264868(083)
38277139(083)
نایب رئیس دوم
محمد عارف ابراهیمی

محمد عارف   ابراهیمی

معدن
m.aref.ebrahimi@gmail.com
38393523(083)
34281777(083)
عضو
ابراهیم امیدی

ابراهیم   امیدی

صنعت
Ebrahimomidi619@gmail.com
34733947(083)
34733950(083)
عضو
جمشید رستمی

جمشید   رستمی

بازرگانی
Jr1347934@yahoo.com
38389770(083)
38389583(083)
عضو
بابک ترابی

بابک   ترابی

بازرگانی
torabibabak08@gmail.com
37266838(083)
37266839(083)
نایب رئیس اول
حیدر کدیور

حیدر   کدیور

کشاورزی
h.kadivar@krccima.ir
37253482(083)
37256103(083)
رئیس
ابوالحسن خلیلی

ابوالحسن   خلیلی

صنعت
ab.kh.1350@gmail.com
88700255(021)
34622653(083)
عضو