اتاق ایلام

رئیسسید محمد موسوی نسب
نایب رئیس اول فرزاد فیض الهی
نایب رئیس دومموسی فاطمی راد
خزانه دارنصرت اله لارتی
منشیسجاد شیرخانی
دبیرسیدعلی دهقانی
ایلام - بلوار مدرس - روبروی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
33349181 - 33337134 (084)
33332281 (084)
info@ilamccima.ir

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام در سال ۱۳۷۵ و با حضور فعالان اقتصادی تاسیس شد که در بدو شکل گیری هیات نمایندگان اتاق انتخاب و فعالیت خود را آغاز کردند . هیات نمایندگان دوره ششم (کنونی) اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن اتاق ایلام در اسفندماه ۱۳۹۳ با رای گیری اعضا شکل گرفت و دارای ۱۵ عضو اصلی بوده که پنج نفر از اعضا با رأی هیأت نمایندگان به عنوان هیأت رییسه انتخاب شدند .

۱ـ نگاه مستقل در بخش بازرگانی و درک اهمیت آن در کمک به توسعه عمومی منطقه 2ـ انجام مطالعات دقیق اقتصادی، استخراج آمارهای لازم برای استان و تدوین برنامه های کارشناسانه توسعه تجاری 3ـ درنظر گرفتن نقش مکمل بازرگانی در توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات و وارد کردن این حوزه در عموم برنامه ریزیها 4ـ تعامل و همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگانهای دولتی برای احداث نمایشگاه دایمی تجاری در استان ایلام اما در عرصه اجرایی نیز اتاق بازرگانی ایلام به دنبال راهبردهای ذیل است: 1ـ کمک به شکل گیری شرکتهای تخصصی، تجاری که به طور خاص به امر بازاریابی و تجارت در حوزه های گوناگون بپردازد. 2ـ کمک به شکل گیری مؤسسات مشاور در امور بازاریابی و تجارت 3ـ ساماندهی، تشکل سازی و شکل دادن به اتحادیه های بزرگ تجاری و ایجاد کارتل های اقتصادی مناسب به منظور حضور قوی و همه جانبه در بازارهای هدف 4ـ تقویت توان انبارداری در استان از طریق تقویت مؤسسات فعال 5ـ انجام مستمر امور آموزشی: الف) برپایی دوره های آموزشی ب) بازدید علمی 6ـ فرهنگ سازی تجاری: الف) برپایی نمایشگاه ها ب) برپایی همایش های تخصصی ج) چاپ بروشور و اطلاع رسانی رسانه ای 7ـ استفاده از توان بالای ناوگان حمل و نقل جادهای استان باتوجه به جوان بودن آن و اتصال مستقیم به بازار مصرف جهت افزایش عایدی تولیدگران و کاهش هزینه مصرف 8- کنترل کیفی کالاهای صادر شده از مرز، با همکاری اداره استاندارد استان جهت صدور کالاهای سالم، استاندارد و کیفی و کوشش در جهت ارتقا آزمایشگاه کنترل کیفی استاندارد در مرز مهران. 9ـ تشریک مشاعی با گمرک استان جهت ارتقاء گمرک مهران و استان و افزایش نیروهای ارزیاب و تخصصی در مرز 10ـ ایجاد زمینه مناسب برای بسته بندی و شکیل کردن کالاهای صادراتی جهت نفوذ در بازار مصرف 11ـ پیش بینی تقاضای موثر بازار عراق برای کالاهای ایرانی و تخمین اندازه و سهم بازار این کشور و تعمیق و قدرت رقابت محصولات تولید ایران 12ـ ایجاد اتاق های بازرگانی مشترک جدید با استانهای عراق خصوصاً 3 استان هم مرز با ایلام 13ـ انجام فعالیتهای ترفیعی و تشویقی با هماهنگی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و تعیین آمیخته تشویقی مناسب جهت پیشبرد فروش 14ـ کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و تعامل مثبت با کمیته صادرات غیرنفتی استان 15ـ دخالت مؤثر بخش خصوصی در سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای اقتصادی و فرآیند توسعه استان

عدنان  کرمی نسب

عدنان   کرمی نسب

صنعت
info@ilamccima.ir
32225747(084)
33332281(084)
عضو
ادریس پاپایی

ادریس   پاپایی

بازرگانی
Edris-papaiy@yahoo.com
33334797(084)
33334797(084)
عضو
احمد طیبیان زاده

احمد   طیبیان زاده

کشاورزی
anaran.b.m214@gmail.com
33825422(084)
33822108(084)
عضو
کامل زرین قلم

کامل   زرین قلم

بازرگانی
info@ilamccima.iR
33825437(084)
33825437(084)
عضو
اکبر ابراهیم نژاد

اکبر   ابراهیم نژاد

صنعت
info@ilamccima.iR
33335220(084)
33332281(084)
عضو
مجتبی غیابی

مجتبی   غیابی

کشاورزی
33335220(084)
33332281(084)
عضو
فرج امیدی

فرج   امیدی

کشاورزی
omidifaraj@gmail.com
33825035(084)
33825035(084)
عضو
محمد ملکی

محمد   ملکی

بازرگانی
Mohamad.maleki.parsa@gmail.com
33827036(084)
33827036(084)
عضو
شعبان فروتن

شعبان   فروتن

معدن
Shabaan.foroutan@yahoo.com
33335220(084)
33332281(084)
عضو
سعد حسینی

سعد   حسینی

بازرگانی
hosseini@ilamccima.ir
33335220(084)
33332281(084)
عضو
سجاد شیرخانی

سجاد   شیرخانی

صنعت
s.shirkhani@ilamccima.ir
33335220(084)
33335220(084)
منشی
نصرت اله لارتی

نصرت اله   لارتی

بازرگانی
no93@gmail.co
33342770(084)
33332281(084)
خزانه دار
موسی فاطمی راد

موسی   فاطمی راد

بازرگانی
m.fatemirad@ilamccima.ir
32245979(084)
32245979(084)
نایب رئیس دوم
فرزاد فیض الهی

فرزاد   فیض الهی

کشاورزی
32244015(084)
33332281(084)
نایب رئیس اول
سید محمد موسوی نسب

سید محمد   موسوی نسب

صنعت
seyedmohamadmosavinasab@gmail.com
33335220(084)
33332281(084)
رئیس