اتاق خرمشهر

رئیسسید مصطفی موسوی
نایب رئیس اولماجد مطوریان پور
نایب رئیس دومعبود طیبی
خزانه دارطاهر سلیمانی
منشیسید هادی ادریس پور
دبیرکامران مالکیان
خرمشهر – کوتشیخ – بلوار ساحلی بایندر
53534080(061)
53534212(061)


ا نگاهی اجمالی و زودگذر بر تاریخچه خرمشهر ، قطب تجاری ایران می توان گفت که این شهر قبل از جنگ با داشتن مهم ترین بندر در کشور سبب جذب نیروها از سراسر کشور بوده و عالوه بر آن با وجود گمرک بزرگ و فعال توانسته بود خرمشهر را به قطب اشتغال تبدیل نماید. خرمشهر به عنوان یکی از نقاط سرسبز کشور و شهری خرم به عنوان منطقه ای جهت تردد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی بوده است. کارون در وسط شهر و زیبایی های آن با عبور کشتی های غول پیکر چشم هر نظاره گری را به خود جلب می کرد. در شهری که محل تردد مدام و بی وقفه بازرگانان و تجار برجسته بود؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در سال 1311 هجری شمسی و با همت جمعی از بازرگانان با نام اتاق تجارت خرمشهر به عنوان سومین اتاق بازرگانی کشور تأسیس گردید. این اتاق محل مالقات و تعامل تجار بزرگ داخلی و خارجی و همچنین هماهنگ کننده روابط بخش خصوصی بوده و می باشد. در سال 1345 هجری شمسی و بموجب تصویب قانون اتاق های بازرگانی به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن خرمشهر تغیییر نام یافت.

ویژگیهای اقلیمی شهر خرمشهر که در کنار رود کارون و اروند واقع گردیده، با وجود آب شیرین این دو رود و پر آبی کانال اروند موجبات وسعت صادرات و واردات را در مهم ترین بندرگاه فراهم نموده اتاق خرمشهر را به یکی از مهم ترین اتاق های بازرگانی کشور تبدیل کرد. با شروع جنگ تحمیلی اتاق بازرگانی خرمشهر فعالیت خود را در شهرهای همجوار پی گرفته و در پایان دوره دفاع مقدس و از سال 1371 مجدداً به خرمشهر منتقل گشته و در ساختمانی استیجاری بر حاشیه رودخانه کارون فعالیت خود را آغاز نمود. هم اکنون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در ساختمانی در شأن و جایگاه بازرگانان این شهر در مساحتی بالغ بر 2100 متر مربع زیر بنا در بلوار ساحلی شهید بایندر واقع شده است . همجواری با چندین کشور از حوزه خلیج فارس و وجود بازارهای مستعد کشورهای همسایه از جمله عراق و تأکیر نظام و دولت بر صادرات غیر نفتی، در حال حاضر اتاق بازرگانی خرمشهر به عنوان قطب ارتباط تجاری بین بازرگانان وداخل و خارج کشور می باشد.

تخاذ سیاست‌های دانش محوری و پژوهشی به‌منظور کمک گذر از بازاریابی سنتی به بازاریابی علمی جهت تطابق کارآمد منابع با فرصت‌های بازارهای هدف داخلی و بین‌المللی و نهاینه‌شدن هرچه‌بهتر مدیریت عملیات.
برقراری نظام جامع مدیریت علمی برای برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل و نظارت بر اهداف عملیاتی، در راستای تحقق اهداف کالن استراتژیک اتاق ایران و برنامه‌های کالن اقتصادی کشور درراستای ایفای نقش ساختار اتاق ایران به‌سوی مدیریت تحول‌گرای اقتضایی جهت رشد و توسعه متوازن اقتصادی کشور
مساعدت و همفکری در راستای راه‌اندازی پایانه ترانزیت و صادرات جنوب غرب کشور
همفکری و مساعدت در حمایت از سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند ایجاد و راه‌اندازی کمیته مشترک اتاق‌های بازرگانی داخلی و خارجی
تأسیس اتحادیه‌های مربوط به صادرات کمک به ایجاد و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های کنترل موادغذایی و غیره به‌منظور ارتقای کیفیت کاالهای صادراتی و رفع مشکالت صادرات به کشور عراق
ایفای نقش مؤثر درخصوصی سازی فعالیت های اقتصادی
کمک به انتقال دانش فنی و تکنولوژی‌های روز از کشورهای توسعه یافته جهت رقابت‌پذیر نمودن محصوالت تولیدی کشور
کمک به راه‌اندازی شرکت‌های مادر تخصصی خدمات در زمینه های صادرات و واردات کالا
دعوت از هیأت‌های تجاری سایر کشورها و اعزام هیأت‌های تجاری به کشورهای دیگر در راستای توسعه روابط تجاری فی مابین
تلاش در جهت گسترش امنیت اقتصادی وسرمایه گذاری
کمک به فعال‌شدن کمیته‌های تخصصی جهت ارتباط هرچه بهتر بخش خصوصی با بخش دولتی جهت ایجاد هم‌افزایی برای رشد و توسعه اقتصادی
کمک به طرح توسعه محور مواصالت تجاری جنوب غرب کشور
کمک به واحدهای تولیدی جهت معرفی محصوالت خود در سطح کشور و بازار های جهانی بازارشناسی و بازارسازی محصوالت صادراتی
دعوت، تشویق و ترغیب سرمایه‌داران بومی خارج از شهرستان جهت سرمایه‌گذاری در خرمشهر
همکاری ومراودات دوجانبه باسایراتاق های بازرگانی و تعاون )داخلی و خارجی( مشاوره و ارایه نظرات و پیشنهادات سازنده به قوای سه‌گانه جهت تصویب،
بازبینی و حذف قوانین و مقررات زاید جهت افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری بر محوریت مدیریت تحول‌گرای اقتضایی کمک به حل مشکالت و ارایه مشاوره به فعاالن اقتصادی در زمینه‌های مالیاتی، تأمین‌اجتماعی، گمرک، کار ، بازاریابی و غیره
توسعه روابط با تشکل های کارفرمایی و اقتصادی کمک به افزایش فرهنگ، اخالق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار کمک به فراهم نمودن زمینه الزم جهت سرمایه‌گذاری خارجی
کمک به اجرای هرچه بهتر اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی به محوریت عام
برگزاری دوره‌های مختلف پژوهشی و آموزشی بر مبنای اولویت‌ها و نیازهای اعضاء و فعالان اقتصاد

سالم جبرزاده

سالم   جبرزاده

معدن
Salemjabrzadeh1402@gmail.com
53560250(061)
53560249(061)
عضو
سعید سلیمانی

سعید   سلیمانی

کشاورزی
tamimis830@gmil.com
53528162(061)
53560249(061)
عضو
محمد هادی بخشی زاده مقدم

محمد هادی   بخشی زاده مقدم

صنعت
eyvan.a1@gmail.com
88840033(061)
53560249(061)
عضو
عبدالحسین شجیراتی

عبدالحسین   شجیراتی

صنعت
hosseinshajirati182@gmil.com
53524066(061)
53523853(061)
عضو
فواد کعبی

فواد   کعبی

بازرگانی
foadkaabi7373@yahoo.com
88218105(021)
88218108(021)
عضو
محسن حمیداوی

محسن   حمیداوی

بازرگانی
mohsen_hamidavi@yahoo.com
53510674(061)
53560249(061)
عضو
عبدالله خالدی

عبدالله   خالدی

بازرگانی
info@najma-tejareh.com
32261134(061)
53560249(061)
عضو
محمد حدادیان

محمد   حدادیان

بازرگانی
Hadadiyan.Mohammed@gmail.com
53512783(061)
53512783(061)
عضو
احمد شریفات

احمد   شریفات

کشاورزی
ahmad.sharifat@yahoo.com
53329292(061)
53523357(061)
عضو
فاضل شنیور

فاضل   شنیور

بازرگانی
Fazel.shanivar@yahoo.com
53586251(061)
53586271(061)
عضو
سید هادی ادریس پور

سید هادی   ادریس پور

بازرگانی
edr829@gmail.com
53560250(061)
53560249(061)
منشی
طاهر سلیمانی

طاهر   سلیمانی

کشاورزی
tsoleymani13@gmail.com
53528162(061)
53542332(061)
خزانه دار
عبود طیبی

عبود   طیبی

صنعت
aboudtaiybi1957@yahoo.com
53583259(061)
53583259(061)
نایب رئیس دوم
ماجد مطوریان پور

ماجد   مطوریان پور

صنعت
matorinpour@yahoo.com
53531280(061)
53531281(061)
نایب رئیس اول
سید مصطفی موسوی

سید مصطفی   موسوی

معدن
Smmco20@gmail.com
53250059(061)
53250058(061)
رئیس