اتاق آبادان

آبادان ـ خیابان طالقانی، حدفاصل چهارراه امیراکرم و امام خمینی، کوچه حافظ ، پلاک 905 کد پستی: 6316887491
53229040-1(061)
53229042(061)
info@abadanccim.ir

در سال١٣٢٤اتاق بازرگانی آبادان به صورت مشترک با اتاق خرمشهر شروع به فعالیت نمود .
کم کم با گسترش فعالیت های بازرگانی در بندر آبادان و افزایش تعداد تجار آبادانی اعضای اتاق
مشترک بازرگانان آبادانی تصمیم گرفتند به صورتمستقل اتاق آبادان را تاسیس نمایند . در
سال١٣٥٣با رایزنی های انجام شده اتاق آبادان به شکل مستقل در محلی واقعدربریم راه
اندازی شد . در سال١٣٥٩و همزمان با شروع جنگ تحمیلی اتاق آبادان به صورت موقت به
اهواز منتقل گردید و پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی بار دیگر اتاق بازرگانی
در آبادان مستقر گردید و شروعبه فعالیت نمود .
در دوره جدید فعالیت اتاق که بعد از دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی شروع شد با فعالیت
مجدد بندر آبادان و بازگشت تجار آبادانی اتاق آبادان در پی گسترش خدمات بازرگانی و بازگشت
رونقگذشته همواره سعی نموده مشکﻼت بازرگانانراحل نمایند و پل ارتباطی میان بخش
خصوصی و دولتی باشد . در طول سالیان اخیر جهت گسترش بازارهای هدف و افزایش مبادﻻت
بازرگانی چندین هیات خارجی به دعوت اتاق آبادان از این شهر بازدید به عمل آوردند هم اکنون
این اتاقاز بدو تاسیس تاکنون بیش از چهار هزار نفر اعضا و بیش از٦٠٠نفر بصورت عضو فعال
فعالیت گسترده ایی در امر خدمت رسانی به بخش بازرگانی این شهرستان دارد و با توجه به راه
اندازی منطقه آزاد اروند و وجود پتانسیل های بالقوه در منطقه نظیر چهار بندر آبادان ،خرمشهر
،چوئبده،اروندکنار و فرودگاه بین المللی و راه آهن و نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
امید میرود بتوانیم در آینده ایی نزدیک شاهد انجام فعالیت های چشمگیرتری باشیم

مصطفی کعبی

مصطفی   کعبی

کشاورزی
m.kaabi1515@gmail.com
53220622(061)
53220621(061)
عضو
امین توانائی

امین   توانائی

کشاورزی
a.tavanaei77@gmail.com
53229040(061)
53229042(061)
عضو
احمد زارعی

احمد   زارعی

کشاورزی
zareieccim@gmail.com
53229040(061)
53229042(061)
عضو
مسعود خیاط زاده

مسعود   خیاط زاده

معدن
masood.kh443@gmail.com
53229040(061)
53229042(061)
عضو
اسدلله کردزنگنه

اسدلله   کردزنگنه

معدن
asad_zanganeh@yahoo.com
53229040(061)
53229042(061)
عضو
مسعود سورغالی

مسعود   سورغالی

صنعت
parto.pezhvak.co@hotmail.com
53229040(061)
53229042(061)
عضو
مرتضی کامرانی

مرتضی   کامرانی

صنعت
kamyabplastarvand@gmail.com
53340322(061)
53229042(061)
عضو
بابک رادمهر

بابک   رادمهر

صنعت
babakradmehr2779@gmail.com
91092448(021)
53229042(061)
عضو
سیدجواد شاه صفدری

سیدجواد   شاه صفدری

صنعت
javad.shah22@gmail.com
88807073(021)
88897420(021)
عضو
فرید فاطمی زاده

فرید   فاطمی زاده

صنعت
faridfatemizadeh@yahoo.com
53223357-9(061)
53229042(061)
عضو
منصور ورامینی

منصور   ورامینی

بازرگانی
varamini86@gmail.com
53341177(061)
53341166(061)
عضو
سید حمیدرضا کاشی

سید حمیدرضا   کاشی

بازرگانی
pishgamcomputer@gmail.com
53224727(061)
53229042(061)
عضو
حمید  حمیداوی

حمید   حمیداوی

بازرگانی
hamidavihamidavi@gmail.com
53229040(061)
53229042(061)
عضو
مسعود  قاسم نژاد

مسعود   قاسم نژاد

بازرگانی
masoudgh58@yahoo.com
53230351(061)
53230351(061)
عضو
حسن افخمی آبادانی

حسن   افخمی آبادانی

بازرگانی
Hassanafkhami1398@gmail.com
53229040(061)
53229042(061)
عضو