مشاهده اتاق مشترک
اتاق مشترک ایران و ایتالیا

اتاق مشترک ایران و ایتالیا

احمد پورفلاح
فرانکو برجزه، محمد رضا بهرامن
محمد جعفر برادران، هماسادات گوشه، محمد مهدی رئیس زاده، لیدا شهابی
لیدا شهابی
88750086 (021)
88752733 (021)
تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان هفتم، شماره۵۰، طبقه ۴
info@iiccim.ir