مشاهده اتاق مشترک
اتاق مشترک ایران و روسیه

اتاق مشترک ایران و روسیه

هادی تیزهوش تابان
غلامرضا عشریه، کامبیز میرکریمی
روشنعلی یکتای قرابائی ، سید جلیل جلالی فر
زیبا صادقی
88848010 (021)
88345817(021)
تهران، خیابان طالقانی، شماره ۱۷۵
iran.russia@yahoo.com